Showing 273 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales fonds Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Papurau Cymdeithas Cofeb Beca,

 • GB 0210 CYMBECA
 • fonds
 • 1964-1993 /

Papurau, yn cynnwys cyfriflenni, a gohebiaeth yn ymwneud â dadorchuddio Cofeb Beca yn Efailwen, 1964-1993 = Papers, including bank statements, and correspondence relating to the unveiling of the Beca memorial at Efailwen, 1964-1993.

Cymdeithas Cofeb Beca.

Papurau Parch. David Prosser,

 • GB 0210 PROSSER
 • fonds
 • 1875-[c. 1893] /

Papurau'r Parch. David Prosser, Morgannwg, yn bennaf nodiadau pregethau a phregethau, 1875-[c. 1893].

Prosser, David, Rev.

Papurau Cyhoeddiadau Mei,

 • GB 0210 CYHMEI
 • fonds
 • 1977-1993 /

Gohebiaeth a chytundebau Cyhoeddiadau Mei, 1977-1993 = Correspondence and contracts of Cyhoeddiadau Mei, 1977-1993.

Cyhoeddiadau Mei.

Papurau Ennis Evans,

 • GB 0210 ENNANS
 • fonds
 • [c. 1973x1982] /

Copïau teipysgrif pedair pennod cyntaf a phum atodiad traethawd ymchwil Ennis Evans ar Daniel Owen ynghyd â nodiadau a deunydd perthnasol arall, [c.1973x1982]. = Typescript copies of the first four chapters and five appendices of Ennis Evans'...

Evans, Ennis, 1953-1982

Cofnodion Pwyllgor Yr Angor, Glannau Mersi,

 • GB 0210 ANGOR
 • fonds
 • 1979-1987 /

Papurau Pwyllgor yr Angor, 1979-1987, yn cynnwys gohebiaeth, tanysgrifiadau, hysbysebion, cyfriflenni banc, anfonebau a phapurau personol,1979-1983, a chofnodion ariannol, 1983-1987 = Papers of the Committee of Yr Angor, 1979-1987, comprising corr...

Angor (Lerpwl a Glannau Mersi)

Papurau'r Parch. J. Edryd Jones,

 • GB 0210 JEDRNES
 • fonds
 • 1901-1963 /

Dros 600 o bregethau,1901-1963, y Parch. John Edryd Jones, sir Ddinbych.

Jones, J. Edryd (John Edryd), 1876-1965

Papurau Rachel Mary Davies,

 • GB 0210 RACIES
 • fonds
 • 1923-1992 /

Papurau Rachel Mary Davies, 1923-1992, yn cynnwys papurau'n ymwneud â Phlaid Cymru,1938-1985; deunydd printiedig a llyfrau, 1923-1992, gan gynnwys cyhoeddiadau Plaid Cymru, 1950-1966; a gohebiaeth â Waldo Williams,1958-1967, yn cynnwys englyn...

Davies, Rachel Mary, (of Swansea), 1911-1996

Cofnodion Undeb Dirwestol Dyffryn Taf,

 • GB 0210 DIRWESTTAF
 • fonds
 • 1929-1949 /

Cofnodion Pwyllgor Gŵyl Undeb Dirwestol Dyffryn Taf, 1929-1020, yn cynnwys cyfrifon ariannol, rhaglenni yr ŵyl, a phapurau eraill yn ymwneud â'r Gymanfa Ddirwestol = Records of the Dyffryn Taf Temperance Union, Festival Committee, 1929-1949, ...

Undeb Dirwestol Dyffryn Taf.

Papurau Llenyddol Richard Jones ('Dofwy'),

 • GB 0210 DOFWY
 • fonds
 • 1888-1955 /

Mae'r casgliad yn cynnwys cerddi eisteddfodol, cerddi coffa ac englynion gan Dofwy, ei ddyddiadur am 1888, traethodau ganddo, ynghyd â thorion o'i erthyglau o Y Cymro. = The collection includes eisteddfodic poems, memorial poems and engl...

Jones, Richard, 1863-1956

CMA: Cofysgrifau Moriah, Llanbedr

 • GB 0210 MORLLA
 • fonds
 • 1914-1927

Mae'r fonds yn cynnwys llyfr cyfrifon Capel Moriah, Llanbedr, sir Feirionnydd, yn cofnodi cyfraniadau, 1914-1927, at y gost o adeiladu'r capel newydd.

Moriah (Church : Llanbedr, Merioneth, Wales).

CMA: Cofysgrifau Capel Pentyrch

 • GB 0210 PENTYR
 • fonds
 • 1948

Tystysgrif er mwyn cofrestru priodasau ar gyfer Capel Methodistiaid Calfinaidd Pentyrch, Llanfair Caereinion, 1 Rhagfyr 1948.

Capel Pentyrch (Llanfair Caereinion, Wales)

Cofnodion Noddfa, Capel y Bedyddwyr, Corris,

 • GB 0210 NODDFA
 • fonds
 • 1896-1970 /

Mae'r casgliad yn cynnwys cyfriflyfrau, 1896-1970; adroddiadau y capel, 1964-1969; gohebiaeth, 1932-1950, yn ymwneud â phrynu rhydd-ddaliad y capel oddi wrth stad Plas Machynlleth, ynghyd â chatalog gwerthiant perthynol; ac amrywiol bethau, 1...

Noddfa, Capel y Bedyddwyr (Corris, Wales).

Papurau'r Parch. D. R. Griffith,

 • GB 0210 DRGRIFF
 • fonds
 • 1929-1984 /

Mae'r papurau yn cynnwys llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau darlithoedd ar y Testament Newydd yn bennaf; nodiadau pregethau; gohebiaeth, 1929-1980; nodiadau darlithoedd ac ymchwil; drafftiau teipysgrif o gyfieithiadau ar gyfer Beibl Cymraeg...

Griffith, D. R. (David Robert)

Papurau Islwyn Williams,

 • GB 0210 ISLLIAMS
 • fonds
 • 1942-1963 /

Papurau Islwyn Williams, papurau llenyddol yn bennaf, yn cynnwys sgriptiau radio teipiedig,1942-1963, storiâu byrion, sgriptiau drama, storiâu digrif, a chyfrolau o ddyfyniadau a nodiadau personol. = Papers of Islwyn Williams, mainly literary pape...

Williams, Islwyn, 1903-1957.

Papurau A. Cadnant Ellis,

 • GB 0210 ACALLIS
 • fonds
 • [20fed ganrif] /

Papurau Arthur Cadnant Ellis [20fed ganrif], yn cynnwys traethodau ar 'Rhai o Enwogion Aberllefenni' a 'John Jones (Jac) Glan-y-gors a'i Amserau (1766-1821)'; braslun o hanes achos y Methodistiaid Calfinaidd yn Harlech a L...

Ellis, A. Cadnant (Arthur Cadnant), 1909-1984

Papurau Ymgyrch Ysgol Gymraeg Penmaenmawr,

 • GB 0210 YSGOLPEN
 • fonds
 • 1964-1968 /

Papurau Pwyllgor Ymgyrch Ysgol Gynradd Gymraeg Penmaen-mawr,1964-1968, yn ymwneud â sefydlu ysgol feithrin Gymraeg a'r ymgyrch dros ysgol gynradd Gymraeg, yn cynnwys cofnodion,1964-1968, copi o'r cyfansoddiad, gohebiaeth gyffredinol,1964...

Ymgyrch Ysgol Gynradd Gymraeg Penmaenmawr.

Papurau'r Gymdeithas Wyddonol Genedlaethol,

 • GB 0210 WYDHOL
 • fonds
 • 1979-1986 /

Mae'n cynnwys cofnodion, cylchlythyrau a phapurau eraill yn ymwneud â gwaith y Gymdeithas,1979-1986 = Includes minutes, circulars and other papers relating to the work of the Society, 1979-1986.

Cymdeithas Wyddonol Genedlaethol.

Papurau'r Parch. T. Glyndwr Jones,

 • GB 0210 TGLNES
 • fonds
 • [1934x1985] /

Llyfryddiaeth baledi Cymraeg y 19eg ganrif, mewn wyth cyfrol teipysgrif (cyfrol chwech ar goll),ynghyd â drafftiau a nodiadau, [c. 1938], yn seiliedig ar gasgliadau yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru a llyfrgelloedd Bangor a Chaerdydd, gan T. Glyndwr...

Jones, Thomas Glyndwr.

Papurau Dr Marshall Lloyd,

 • GB 0210 MAROYD
 • fonds
 • 1965 /

Nodiadau, rhaglenni, taflenni, a chyfnodolion Cymraeg a Saesneg, 1965, a grynhowyd gan Dr Marshall Lloyd, yn ymwneud â'i ymweliad â Phatagonia ar achlysur dathlu canmlwyddiant Y Wladfa Gymreig. = Notes, pictures, programmes, leaflets, and Wel...

Lloyd, J. H. Marshall.

Results 41 to 60 of 273