Showing 370 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Barddoniaeth,

A notebook bearing the number '10' containing transcripts of 'cywyddau' by Wiliam Cynwal (1), Hywel Rheinallt (4), Huw Roberts Llên (1) and Huw ap Dafydd (1) partly in the autograph of John Jones ('Myrddin Fardd') and partly in the form of press cuttings. Most of the pages are blank.

Barddoniaeth,

A manuscript in the hand of David Ellis, Cricieth, containing 'cywyddau' by Dafydd ddu o Hiraddyg, Dafydd Nanmor, Dafydd ap Edmwnt, Tudyr Aled, Gutto'r Glynn, Sion Phylip, Ifan ap Tudyr Penllyn, Iolo Goch, Sion Tudyr, Wiliam Lleyn, Gruffydd ap Ieuan ap Lly'n Fychan, Thomas Prys, Risiard Phylip, Syr Owain ap Gwilym, Huw Arwystl, Gruffudd Gryg, Doctor Sion Cent, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Dafydd ap Gwilym, Llywelyn ap Guttyn, Lewys Glyn Cothi, Morus Dwyfech, Syppyn Cyfeiliog, Lewys Môn, Gruffudd ap Ifan ap Llywelyn Fychan, Owen Gwynedd, Tudyr Penllyn, Deio ap Ifan Ddu, Rhydderch ap Ifan Llwyd, Rhys Goch Glann Ceiriog, Mredydd ap Rys, Robin Dyfi, Ifan ap Howel Swrdwal, Bedo Aeddrem, Evan Tew, Gwilym ap Ifan hen, Edmwnt Prys, Ifan Brydydd hir, Llywelyn Goch ap Meirig hen, Iorwerth Fynglwyd, Gutyn Owain, Gruffydd Hiraethog, Howel Dafydd Llwyd ap Gof, Ifan Llwyd Brydydd, Rees ap Ednyfed, Ifan ap Hywel Swrdwal, Llowdden, Rhys Cain, Dafydd Jones, Edward Urien, Hywel ap Reinallt, Ifan Dewlwyn, Syr Dafydd Trefor ('Person Llaneugrad') Sion Ceri, Lewys Daron, Gruffudd ap Tudur ap Howel, Rhobin Ddu, Hywel ap Reinalld, Ffoulk Prys ('Mab y Parchg. Edmwnd Prys ... Person Llanllyfni a Chlynog'), Tudur ab Wiliam Fychan, Huw Penant, Hywel Cilan, Gruffydd Phylip, Cadwaladr Cesel, and Dafydd ap Ifan ap Owen ('aer yr Hendrefawr'). At the beginning of the volume is an alphabetical index ('Cynhwysiad egwyddorol') of first lines, and at the end a progressive list of titles and an alphabetical list of poets, together with their floruit dates. The volume is said (p. vi) to have been transcribed at Ty du, Llanberis, in July 1766, from a manuscript of William Phylip, Hendref fechan, Dyffryn Ardudwy (Cardiff MS 19, part II). There are annotations, variant forms and additions by the scribe (David Ellis), by P[eter Bailey] Williams, Llanrug (1763-1836) and O[wen] W[illiams] ('Owain Gwyrfai'), Waunfawr. The spine is lettered 'David Ellis MS'.

Barddoniaeth,

A volume of transcripts compiled by David Ellis, Cricieth ('Ty newydd yn Efionydd'), during the period 1793-4. It contains 'cywyddau', 'awdlau' and 'englynion' by Deio ap Ieuan Ddu, Rhys Cain, Risiard Phylip, Ieuan Tew Brydydd, Syr Robert Myltwn, Bedo Hafesb, Ieuan Brydydd Hir, Tudur Penllyn, Ieuan Tudur Penllyn, Gutto'r Glyn, Syr Rys o Garno, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffydd ('Esqr. o Fathafarn'), Llywelyn ap Guttyn, Bedo Brwynllys (one of the poems 'neu Gruff. ap Ieuan ap Llywelyn Fychan'), Howel ap Dafydd ap Ieuan ap Rys (= Hywel Dafi), Gwilym Tew, Llowdden, Inco Brydydd, Gruffydd Hiraethog, Sion Brwynog, Lewis Morganwg, Mathew Bromfield, Lewis Daron, Simwnt Fychan, Wiliam Llyn, Lewis ap Edward, Howel Dafi, Sion ap Felpot, Huw Arwystl, Syr Lewys Meudwy, Syr Phylip Emlyn, Syr Gruffydd Fychan, Long Lewys, Huw Cae Llwyd, Sion Tudur, Gruffydd Fychan, Gwerfyl Mechain, Ieuan Deulwyn, Tudur Aled, Gruffydd Gryg, Dafydd ap Edmwnt, Ieuan Fychan ap Ieuan ap Adda, Meredydd ap Rys, Gruffydd ap Gweflyn, Dafydd Nanmor, Ieuan Gethin ap Ieuan ap Lleision, Rhys Llwyd alias Brydydd, Gruffydd Llwyd, Dafydd ap Eingion Lygliw, Ieuan ap Rys ap Llywelyn, Iolo Goch, Ieuan ap Rydderch ap Ieuan Llwyd, Edwart ap Rys Maelor, Owain ap Llywelyn Moel, Dafydd ap Ieuan Llwyd, Llywelyn Moel y Pantri, Sion Ceri, Ieuan Prichard otherwise Ieuan Lleyn, Gwilym ap Ieuan Hen, Sion ap Howel ap Llywelyn Fychan, Gruffydd ap Llywelyn Fychan, Llywelyn Goch ap Meurig Hen ('o Nannau'), Rhys Llwyd ap Rys ap Riccart, Gwilym Hen, Hywel ap Reinallt, Thomas Celli, Ellis Rowland ('o Harlech'), Howel Cilan, Sion Mowddwy, Owain Gwynedd, Thomas Derllys, Syr Ifan, Ieuan Bedo Gwyn, Sion Phylip, Wiliam Cynwal, Ieuan Clywedog, Ieuan Heiliarth, Guttyn Coch Brydydd, Lewys Môn, Lewis Trefnant, Rhys Cain, Ieuan ap Howel Swrdwal, and incomplete poems; 'Englynion y Beddau'; an English prose translation by Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir') of 'Cywydd Marwnad Lleucu Llwyd' by Llywelyn Goch ap Meurig Hen, and the foregoing translation rendered into verse, inscribed to Paul Panton of Plas Gwyn in Anglesey, and published in the Chester Chronicle, 16 July, 1790, probably by Richard Llwyd 'Bard of Snowdon'; and 'Can Tâl Diolch i Dduw am yr Ysgrythyr yn Gymraeg ...' by Syr Thomas Jones. At the beginning of the volume is a list of contents ('Cynhwysiad'), an index ('Mynegres egwyddorawl') of first lines, and an index of poets ('Enwau'r Beirdd'). The greater part of the volume is based on manuscripts of Dr Griffith Roberts (1735-1808), Dolgellau (Peniarth MSS 99, 100, ?152) and on 'Cronfa Dafydd Thomas, alias Dafydd Ddu o'r Yri' (Cwrtmawr MS 72). There are annotations and additions by Owen Williams, Waunfawr, Peter Bailey Williams, Llanrug and one annotation by D[aniel] S[ilvan] Evans. The manuscript is bound uniformly with Cwrtmawr MSS 10-11 and the spine is lettered 'Dafydd Ellis MS'.

Barddoniaeth,

A manuscript of 'englynion', 'carolau', 'cerddi', 'penillion', etc. by Edward Maurise, Hugh Jones (Llangwm), Mr [William] Wynne (Llangynhafel [sic]), Mathew Owen, Edward Rowland, 'Prydudd Cystyllen', Maurice Roberts (Probert) (Bala), Robt Jones (Penrhiw Dwrch, Llaniwllyn), Thomas Gryffydd, John David Las, Dicc. Abraham, Robert Lewys, Rowland David, Robt. Thomas, Ro[wlan]d Jo[ne]s, John Niccolas ('or Llysendy'?), Hugh Lloyd Cynfel, Hugh Maurice, Efan Dew, Wm. Llyn, Sion Phylip, Bedo Hafesb, Simon Sion [Jones] (Blaen y Cwm Gynllwyd), John Cadwalader, Ellis William ('or wergloddu'), Thomas Evans, Llewelun Jones, Llywelyn Cadw[alad]r?, Lewis Jones (Tymawr), John Fychan, Dafydd Manuel, and Lewis or plas, together with anonymous compositions. The volume has an obvious association with the Llanuwchllyn area of Merioneth. The greater part of it was written apparently by Richard Hughes, Pentre, circa 1761.

Barddoniaeth,

A volume of transcripts by Charles Saunderson ('Siarl Wyn o Benllyn'; 1810?-32) of 'cywyddau', 'englynion', and 'awdlau' by Rhys Llwyd ab Rhys ab Rhiccert, Bedo Phylib bach, Iorwerth Fynglwyd, Lewis Mon, Ieuan Tew Brydydd, Huw Cae Llwyd, Iolo Goch, Ieuan Deulwyn, Gruffudd Llugad Gwr, Sion Phylib, Dafydd Llwyd, Ieuan Cae Llwyd, Bedo Brwynllys, Hywel Dafydd ab Ieuan ab Rhys (1460), Ieuan Du'r Bilwg, Dafydd ap Gwilym, Thos. Prys o Blasiolyn, Rhisiart Phylip, Dafydd ab Meredydd ab Tudur, Gruffydd ab Lew' Fychan, Lewys Morganwg, Gutto'r Glynn, Rhys Goch Glyndyfrdwy, Robin Ddu, Rho. Fychan, Rho. Ab Huw, Rhobert Dyfi, Wm. Prys, Morus Dwyfech, Gwilym Ganoldref, Sion Tudur, Syr Philib Emlym [sic], Rhisiart Fynglwyd, Wiliam Cynwal, Sion Phylib, Ffowc Prys, Edmwnd Prys (Archdiacon Meirionydd), Roger Cyffin, Rhobert ab Hywel ab Morgan, and Owein Gwynedd, and 'Dirifau duwiol' by Morgan Llwyd, together with an incomplete index ('Y ddangoseg'). There are references at the beginning of some poems to printed versions and there is a note on the fly-leaf by J. H. Davies referring to an entry in Cwrtmawr MS 457 of the date of birth of Charles Saunderson. The paper is watermarked 1810.

Barddoniaeth,

A volume compiled by, and in the hand of, David Evans ('Dewi Glan Llugwy'), Dolgellau, formerly of Llanrwst, containing a collection of 900 unpublished 'penillion' ('Casgliad o Benillion Cymreig, Anghyoeddedig') which was awarded the prize at Rhuddlan Eisteddfod, 1850, under the pseudonym of 'Diwyd', together with a report of the adjudication; a second collection of 285 and some unnumbered 'penillion' compiled at Llanrwst after the completion of the first; a collection made at Llanrwst, 1865, of 'cywyddau', 'englynion', 'awdlau', 'carolau', 'penillion' and hymns ('Casgliad o hen Farddoniaeth') by Dafydd Llwyd ap Ll'n ap Gryffydd, Cutto'r [sic] Glyn, Rhys Goch Eryri, Gruffydd Llwyd Dafydd ap Einion Lygliw, Huw Arwystl, William Lleyn, Rowland Fychan, Caergai, William Byrchinshaw, E[dward] Kyffin, Simmwnt Fychan, Hopcin ab Thomas ap Einion ('o ynys Dawy'), Rhys Jones ('o'r Blaenau'), Morris Powell, Rosier Cyffin, William Morris, Gwerfil Goch ('neu Mynor Vychan Caer Gai'), H. Hughes ('Y Bardd Coch o Fon'), [Evan Evans] ('Ifan Brydydd Hir'), [Edward Richard] ('Iorwerth Rhisiard'), Roger y Gweydd, Dafydd Benwyn, Llywelyn ab Rossers ('o Sain ffagys'), Sion Brwynog, Hugh Lloyd Cynfal, Huw Ceiriog, Huw Llyn, Huw Pennant, Ieuan Tew, Bedo Hafhesb, Sion Tudur, Owen Gwynedd, Dafydd o'r Nant, Lewis Morris ['Llywelyn Ddu o Fôn'], [John Davies] ('Sion Dafydd Las'), Syr Rhys, William Phillip, William Elias, Ieuan Lleyn, Dafydd Nanmor, Cadwaladr Cesail, Huw Ifan ab Huw, John Ifans, John Williams, Llangwm, Humprey [sic] Owen, John Rhydderch, Dafydd Manuel, John Prichard, Dafydd Jenkin, Meurig Llwyd, Michael Prichard, Llanllyfni, Robert Edward Lewis, Hugh Gruffydd, Rhys Cain, Dafydd ap Edmwnt, Edmunt Prys, David Evans, Llanfair, Goronwy Owen, Henry Humpreys [sic], Rees Llwyd, Ap Ioan, John Morgan, M.A. (1714), Ellis Wynn, Lasynys, Tudur Aled, Thomas Prys, Plas Iolyn, Dafydd Williams (1650), William Sawndwr ('o Landaf'), Rhisiart Phylip, Gwerfyl Mechain, Margaret Jones (1734), Rowlant Hugh ('o'r Graienyn'), Sion Cain, D[avid] Jones ('Dewi ab Sion') ('Dewi Fardd'), Howel Pirs, John Richards ('o'r Fryniog'), Hugh Jones, Llangwm, Margrad Llwyd Ragad, Sion Richard ('o'r Garth'), and Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), together with anonymous poems (including one signed 'Nis gwyddai Sion Llannor Pwy a'i Cant'); 'Perllan Clwyd', being a collection made at Llanrwst, 1856, of poetry, poetical reminiscences, and witty sayings ('Casgliad o Farddoniaeth yn Cynwys Carolau Cerddi Englynion a Man Gofion Barddonol ac hefyd Ffraeth Ddywediadau') of Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), together with a poem ('cân') by William Jones, Cefn Berain, Llanefydd ('Yn gymaint ac na allaf gyd fyned a chwi yn eich Canu diweddaf i'r offeiriadau ...'), and an index to first lines of Gardd o Gerddi (Merthyr [1846]) and five interludes by Thomas Edwards. The collection entitled 'Casgliad o hen Farddoniaeth' contains a section transcribed from manuscripts ('o hen ysgrifau') of David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, including much of the material contained in Cwrtmawr MS 98.

Barddoniaeth,

A volume of typewritten transcripts of 'cywyddau' and 'englynion' by William Lleyn, David Lloyd ab Hugh, John Vaughan, William Phillip, John Mawddwy, Richard Philip, Sion Tudur, H. M., E. R., Simwnt Fychan, Ffoulk Prys, Sion Cain, R. Ll., Ellis Wynne, Dafydd Hepunt (recte Epynt), Dafydd Nanmor, Sion Philip, Edmwnd Prys and Ellis Rowlant, and anonymous poetry, taken from a manuscript of Edward Griffith, Dolgellau, [NLW MS 2692]; and of a free-metre poem ('Cân Boreddydd') taken from a manuscript of D. Silvan Evans and published in Y Genhinen, Vol. II (1884), p. 78. There is a typewritten list of contents at the beginning and the spine is lettered 'Cywyddau'.

Barddoniaeth,

An imperfect volume of free-metre poetry ('cerddi', 'dyriau', and 'penillion') by William Pellis (1704), Dafydd Manuel, John Rhydderch, Ffoulk Lloyd, Hugh Roberts, Kyffin Caerfyrddin, Huw Morys, Richiart Abraham, Robert Humphreys ('o Ragad'), Edwart Rolant, and Thomas Jones, together with some minor later additions. The volume was written during the period 1702-1709 and is in the hand of Hugh Roberts, 'wevar by trate', 'of tan rogo' ('Trigfannol tan rogo yn aber Geley dinbuch'). The manuscript also bears several later names, such as Hugh Jones (1773, 1779), David Williams (born 1779), William Ouan(e)s (1778), 'Hughs Hughs', Llandrillo, Thos. Hughs 'of Llwydga', Wm. Evanes of Nant ycha', Robert 'Highs' (1734), etc.

Hugh Roberts.

Barddoniaeth,

A composite volume containing transcripts of miscellaneous Welsh poems, some incomplete, in free and strict metre. The original, brown, paper cover is inscribed 'Amryw Gerddi, Cywyddau, Awdlau, &c., o waith y Beirdd. Date 1766', and the contents include free-metre verse ('cerddi', etc.) by 'Brys Bras Brwnt', Robert Williams, Robert Roberts, Dafydd y prydydd Hir (o Lan fair Talhauarn), Maurice ab Robert, Evan Ellis, John Cadwaladr, Hugh Jones (Llangwm), Rouland Jones (? of Pandy, Llanuwchllyn), Rees Jones, and Thomas Edwards; 'cywyddau' by Rice Jones, Edwart Rouland, Griffith Philip, Thomas Prys, Lewis Morice, Richard Phylip, Hugh Lloyd Cynfel, 'Y Cardwr Du', Dafydd ab Gwilim, Siôn Tyddur, Ellis Rowland, John Dafis, Morys Dwyferch (sic), and Richard Edwards; and 'englynion' by Hugh Jones (o Langwm).

Barddoniaeth,

Transcripts by Ioan Pedr from manuscripts of Robert Jones (Tydu, Cwmglanllafar) and John Jones ('Myrddin Fardd') of 'cerddi' and 'cywyddau' by David Jones ('Dafydd Sion Siams'), Elis Roberts, Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), Hugh Jones (Llangwm), John Thomas (Pentrefoelas), Rice Hughes ('o Ddinam'), Owen Gruffydd, Robin Ddu, Dafydd Gorlech, John Roger, Mor[y]s ab Ieuan ab Einion, Thomas Prys, Gruffudd Hiraethog, Siôn Tudur, Guto'r Glyn, Llywelyn Goch ap Meurig Hen, Gruffudd Gryg and Dafydd ap Gwilym.

Ioan Pedr.

Barddoniaeth, &c.,

  • NLW MS 6499B [RESTRICTED ACCESS].
  • File
  • [17-18 cents].

A composite volume containing verse and prose written in various hands, mainly of the 17th and 18th centuries, with additions of the 18th century.

Barddoniaeth, &c.,

  • NLW MS 11087B [RESTRICTED ACCESS].
  • File
  • [16-17 cents].

A volume of transcripts of Welsh poetry. The first fifty-one folios contain copies, in a 16th-century hand, of 'cywyddau' by Siôn Cent, Iolo Goch, Dafydd ap Gwilym, Madog Benfras, Gruffudd Gryg, Dafyddd ab Edmwnd, Iorwerth Fynglwyd, Tudur Aled, Dafydd Nanmor and others. The remainder of the volume (ff. 52-147) is in several hands of the end of the 17th century. At the head of f. 52 is the following note:- 'Haec sequens Collectio facta fuit Opera P.V.A.M. ...', the initials probably representing the name of Peter Vaughan, M.A., who was vicar of Llangernyw from 1682 to 1689. This part of the manuscript contains the names and arms of the fifteen tribes of Gwynedd; pedigrees of some Abergele families (among them that of Peter Vaughan himself) taken from the books of Sion Tudur and Rhys Cain; an account of the five residences of Sir Roger Mostyn in 1682; poetry in strict and free metres by Sion Tudur, Morus Dwyfech, Richard Phylip, Gryffydd Phylip, Guto'r Glyn, Maredudd ap Rhys, Edmwnd Prys, Lewis Glyn Cothi and others; etc.

Barddoniaeth, achau, etc.,

A composite manuscript lettered 'BARDDONIAETH &c.' on the spine. The volume, which contains 'englynion', 'carolau' and pedigrees, is written for the most part (ff. 1-52 verso and 75 verso-101 verso) by Wiliam Dafydd Llywelyn of Llangynidr (c. 1520-1606) (cf. NLW MS 15542B). Another hand is responsible for ff. 53- 75, but Wiliam Dafydd Llywelyn appears to have annotated this middle section. Folio 6 verso carries an eighteenth century list of payments, and folio 7 verso is blank. The contents are: ff. 1-2 verso, part of the story of 'Trystan ac Esyllt' (cf. 'englynion' 9 to 28 in Ifor Williams, 'Trystan ac Esyllt', The Bulletin of the Board of Celtic Studies V, pp. 118-21); ff- 3-5v, a religious carol beginning 'hanpych well y gaua[. . .] . . .', with each stanza ending 'ora tu pro nobys'; f. 6 recto-verso, 'englynion': one by Huw Arwestl beginning 'medru tewi weithie yes medria[d] [sic] gydwedd . . .', as well as three written in praise of the song-thrush by Dauydd llwyd Mathe, 1581, Dafudd Benwyn, and Wm Mydleton; f. 8 recto-verso, a short extract of religious prose beginning 'Jessv grist yn keidwad y godoedd o feirw y fyw . . .'; f. 8 verso, an 'englyn' 'pen ddarffo rifo y ryfic, ymgais . . .'; ff. 9-46, 'Dyma englyn[ion ] . . .', a series of 226 'englynion' based on proverbs and epigrams, the first beginning '[D]auparth gwaith ganwaith rag wynebdychryn . . .', 'per Tho[mas] ap Hughe de Ewyas', the epigram or proverb is rubricated oftener than not; ff. 46 verso-48, '[ ] englynion y datts', beginning 'dau .cc. a v. mil digwyn / ont dayfis . . .'; f. 48 recto-verso, five 'englynion' beginning 'Un sir ar bymtheg medd sain / lliwgalch . . .'; ff. 49-51, a series of nineteen 'englynion' recording the accession dates of the kings and queens of England between Henry II and Elizabeth I, beginning 'pymp deg pedwar teg myn tain / ywch ka[nt] . . .'; ff. 51 verso-52, eight stanzas beginning 'hawdd o beth y[w] nabod cwilsen . . .'; f. 52, two 'englynion' beginning 'mi a gaf y geisaf fal negeswr / dof . . .'; f. 52, a 'hir a thoddaid' beginning 'Rag Kythrel anfwin . . .'; f. 53, the six last lines of a carol ending 'am y fordd [sic] y gorfydd myned'; ff- 53-73, a long carol based on biblical and historical events, entitled 'Iacob 4 Glanhewch ych dwylaw bechadurieit a phurwch ych calonaw [sic] dauddyblug feddwl', beginning ' fal iroeddwn i n effrv . . .'; f. 73 verso, five stanzas beginning 'Dues wyn diwad . . .', with the following note accompanying the text 'ymofynnrvch am ddiwedd hyn yma yn well o rhyw goppi arall oscat vidd nid oedd ef yn cesio oddli ne ni fedrei Amendiwch y dywaetha fal hyn i odli os mwnwch'; f. 74 recto-verso, lines in the 'cywydd' metre beginning 'Rhown moliant gan tant bob didd . . .'; f. 74 verso, an 'englyn' based on Mat. [xxiv, 35.], beginning 'Nef a daear wfir o wall / a dderfydd . . .'; f. 75, an 'englyn' by Simwnt Vychan beginning 'Pumptheccant gwyddant y gost / a decwyth . . .'; f 75, two 'englynion' by Da[vid] Johns beginning 'Mil a hanner noder yn wiwdec cynnwys . . .'; f. 75 verso, three 'englynion' beginning 'pwy ywr mares garw a gyrydd myrain . . .'; ff. 76-80, a description of arms of Welsh nobles entitled 'Dysgrifiad arfey y bryttan[ied] o vryttys hyd heddiw'; ff. 80 verso- 82, 'Disgliriad [sic] pob gwlad yn neilltyedic o waith Einion ap gwawdrydd mewn englynion', beginning 'Gnawd yngwynedd fokyssedd eirey . . .', [ usually attributed to Aneurin Gwawdrydd]; f. 82 recto-verso, seven 'englynion' of a prophetic nature beginning 'pan welych yr ych mawr ychod / antyrys . . .'; f. 83, a short English prophecy beginning 'Take hyd of Seuen . . .'; f. 83, a list of characteristics attributed to twelve areas of Wales and the Marches in which they surpass others, beginning 'Pen Bonedd Gwynedd'; and ff. 83 verso-101 verso, a list of pedigrees of noble Welsh families entitled 'llyma Betigriw y bryttanied' beginning 'llywelyn ab Gryffydd ap ll ap lorwerth drwyndwn ap Owain gwynedd . . .', continuing f. 84 'llyma Iach bryttys', f. 85 'Rodri Mawr ap merfyn frych . . .', f. 85 verso 'Plant Owein Gwynedd', f. 93 'llyma Wahelyth Deheybarth', f. 94 'kedewen', f. 99 'Dyma arfav Rys ab Morys goch . . .', f. 100 verso 'llyma Iach bleddyn ab kynfyn;, f. 101 'llyma bedwar post prydain', f. 101 'llyma Iach yr arglwydd Rys', and f. 101 verso 'llyma Iach Gryffydd ab kynan' (incomplete).

William Dafydd Llywelyn and others.

Barddoniaeth, etc.

An imperfect volume in the hand of Edward Lhuyd containing ['Araith Siôn Tudur']; 'cywyddau' largely by Tomas Prys and D[afydd] ab G[wilym], but with a few by Sion Dafydd Lâs, Wiliam Llun, William Fylip, Sion Filip, Sion Tudur, Sion Morgan (1689), and Owain Gwynedd, and '[Araith] Wgon'. Laid down on the fly-leaf is a note in the hand of E. G. B. Phillimore identifying the scribe.

Barddoniaeth, etc.

A composite volume containing a list in the hand of the Reverend Robert Williams, Rhydycroesau of titles and opening couplets of 'cywyddau', 'awdlau', etc. by Rhys Goch Eryri, Robin ddu ('o Hiraddug'), Sion Tudur, Dafydd Llwyd ap Llewelyn ap Gruffydd ('o Fathafarn'), Sion Prys (Caerddinen), Iolo Goch, Dafydd ab Gwilym, Tudyr Aled, Edwart Ralph, Guto'r Glyn, Dafydd Gorloch [sic], Robert Clidro, Syr Thomas Chwith, Owain Gwynedd, Edmund Prys, Dr Sion Cent, Meredydd ap Rhys, Lewis Glyn Cothi, William Cynwal, Sion Brwynog, Llawdden, Dafydd ab Edmund, Dafydd Nanmor, William Lleyn, Simwnt Fychan, Thomas Prys (Plasiolyn), Rees Ednyfed, Thomas Evans, Huw Arwystli, Llewelyn ap Owain ap Cynrig, Gruffydd ap Efan ap Llewelyn Fychan, Llewelyn Amredydd ab Ednyfed, Edward ap Rhys, Robert Dafydd Llwyd (Aber gwyn gregin), Owain Gruffydd (Llanystumdwy), Watkin Clywedog and [John Davies] ('Sion Dafydd Las'); transcripts by Howel Lloyd, with copious annotations, of two 'cywyddau' by Iolo Goch; transcripts (paper water-marked 1827) of 'cywyddau' by Doctor Sion Kemp, Sion Phylip, Evan llwyd brydydd, Wiliam llyn, Sion tudur, Robart ap Rys wynn ('o raeanog'), Iolo goch, Tudur penllyn, Gutto'r glynn, Huw ap Dafydd, Gruffudd hiraethog, Ifan ap tudur penllyn, Howel Reinallt, Rys goch oryri, Tudur Aled, Ierwerth fynglwyd, Dafydd llwyd ap ll'n ap gruffudd, Robin ddu ap siankin, Gwilym ap sefnyn, Lewis mon, Lewis Daron and Dafydd ap gwilim, and a Cornish vocabulary (from BM Cotton Vesp, MS A. XIV). The spine is lettered 'Poetry MS'.

Barddoniaeth, etc.

An interleaved imperfect volume in two parts. The first part contains an early eighteenth century (after 1714) collection of 'cywyddau' and 'englynion' by Owen Gwynedd, Robt. Klidro, Wm. Kynwal, Sr. Hugh Robts. Llen, Sion Tudyr, J. Brwynog, Edmund Prys, Morys ap Evan ap Einion, Owen Griffith, Wm. Llyn, and S[iôn] Ph[ylip], and anonymous poems. The second part contains a collection, mainly in the same hand as Cwrtmawr MS 312, of 'cywyddau', 'englynion' and some free-metre poetry by Ie'nn ap Rydderch ap Ie'nn Lloed, D'd ap Gllim, Wm. Llyn, Sr. Jhon Mirrig, Hugh Arwystl, Bedo ap Ffylip Bach, Iolo Goch, Ll. Goch ap Meirig Hen, Edwart ap Rys, Dogtor Jhon Kent, Hoell ap D'd Lloyd, D'd ap Edmwnt, Llowdden, Lewis Mon, Bedo Evrddrem, Jhon Tvdr, Sr. Roger, Tvdvr Aled, Gruff. D'd ap Einion Ylygliw, Ll. Fychan, Gruff. Llwyd ap D'd ap Einion, Rys Nanmor, Gvtor Glynn, Ryc. ap Hoell ap D'd ap Eng,' Jhon Keri, Bedo Brwynllys, Ie'nn Llwyd Brydydd, Ier. Fynglwyd, D'd Nanmor, Robert Gruff., Gruff. ap Ie'nn, Ie'nn Dyfi, Sion Tudur, Simwnd Fychan, Robin Ddv, Morys ap Ie'nn ap Enngan, Jhon Kemp, Hugh Kowrnwy ap Ie'nn ap M'ed ap Gr. ap Edny', Lewis Glyn Kothi, Owain Ievtvn, D'd Llwyd ap Ll. ap Gr', Ll. ap Gvtvn, 'gwas digri', 'y fikar o wocking ne Lywelyn ap gwilim', Wm. Kynwal, Hitin Grydd, Owen Gwynedd, Thomas Derlysc, Gruff. Tvdvr ap Hoell, and D'd ap Jhon Hugh, and anonymous poems. There are numerous marginal and other annotations by, among others, the scribe of Part I and by David Ellis, Cricieth, and Peter Bailey Williams, Llanrug. The spine is lettered 'Llyfr Cywyddau'.

Barddoniaeth, etc.

A volume in the hand of J. H. Davies containing 'cywyddau', with some collations, by D'd Llwyd [ap Llywelyn ap Gruffudd], Ieuan ap Rhydderch ap Ievan Llwyd, D'd ap Gwilim, D'd ap Edmwnd, Iolo Goch, Robt. Clidro, Ivan Gethin ap Ivan Lleision, J. Rhydderch, and Tudur Penllyn; the Earl Roland tale from the Red Book of Hergest, and other extracts; a list of poets whose works are represented in the Red Book of Hergest and a list of contents of the manuscript; a note on the text of 'Monachlog yr Yspryd Glan'; a calendar of a text of the laws of Hywel Dda in MS 45 in All Souls Library, Oxford; extracts, 1760, relating to the parishes of Llangeitho and Nantgwnlle from the episcopal acts of the diocese of St Davids in NLW Add. MS 25; extracts from the vestry book of the parish of Llangeitho, 1757-77; an abstract of the trust deed of [Llangeitho] meeting-house, 1770; extracts from Phillip Dafydd: Marwnad y Parchedig Mr D. Rowlands (Caerfyrddin, 1797); etc. The volume was begun on 7 February, [18]93, during J. H. Davies's residence at Lincoln College, Oxford.

Barddoniaeth, etc.

A manuscript largely in the hand of Mary Richards, Darowen containing 'Llyma ddeall y pader ynghymraeg' ('o lawysgrifen ar femrwn cyn 1600'); 'Copi o Ramadeg Gymrae[g] rhai a ddywed Gramadeg Coronwy Owain y dechreu yn eisie'); 'cywyddau', 'englynion' and some 'penillion' by Robin ddu, Dafydd Gorllech, Guttun Owain ('Meredith ab Rhys medd eraill'), Sion Philip, Sypyn Cyfeiliog, Edmund Prys, William Philip, Howel Bedo, Owen Gryffudd, Edward Morys, Owen Robert, Hugh Morys, William Elias, Dafydd ap Gwilim, John Rogers, Ifan Tew Brydydd and Bedo Brwynllys, and anonymous poetry, the greater part of the poetry by Owen Gruffydd and copied 'o Lyfyr Owen Gruffydd'; there are later verses by 'Dewi ab Ioan', (Blaen Afon), David Charles [Carmarthen], Thomas Jones (Maes y Cerndi), J. Blackwell ['Alun'] and [David Richards] ('D[ewi] Silin'); and a copy of a letter from W[alter] Davies ['Gwallter Mechain'], 1817 (the establishment in Montgomeryshire of an Auxiliary Society in aid of the British and Foreign Bible Society). The manuscript is in the form of two books, of which one was partly used, c. 1820, by 'J. H. M. L.' to record 'Adnotationes quaedam admodum miscellaniae', including a list of titles of Welsh airs, a list of Welsh expressions and their English equivalents and notes on the accidence of the Welsh language. Used as the upper end paper is a fragment of an 18th century answer of Christopher Welcker the elder, one of the defendants to the bill of complaint of Wm. Sherlock and Frances, his wife, and James Blundell and Mary, his wife, complainants.

Barddoniaeth, etc.

A manuscript incorrectly bound in two volumes, both lettered 'Hen Farddoniaeth', containing 'cywyddau' and some 'awdlau' and 'englynion' by Dafydd ap Gwilim, Ifan ap Howel Swrdal, John ab Tudur Owen, Morus Richard, Owen Gruffyth ('o sir Gaerna[r]fon'), Edward John ab Euan, Rees Kain, Sion Mowddwy, Hugh Lewis, Mr Rowland Price (1691, 'yn Mangor I gwnaeth'), Sion Dauid las (1691), Hugh Moris, Rob. Gry. ab Evan, John Richard, Simwynt Vychan, William Llyn, Sion Mowddwy, Owen Gwynedd, Sion Cain, Iolo Goch, Gryffydd Grvg, John Brwynog ('a Roman Catholic'), Dafydd Nanmor, Sion Philip, John Tvder, Iefan Tew brydydd ('o gydweli'), Ellis ap Ellis, Ierwerth Vynglwyd, Sypyn Kefeiliog, Gytto or glyn, Howell ap Dauid ap Ieuuan ap Res ('prydydd a gwas or ty yn rraglan'), Lewes Mon, Syr Dafydd Trevor, Syr Owen ap Gwylym, Huw Arwystl, Dafydd Meifod, Sion Kent, Dafydd Llwyd ap Ll'nn ap Gryffydd, William Llyn, Gwilym ap Ie'nn Hen, Sion Keri, Rys Goch or Yri ('a rhai Howel Kilan'), Taliesyn, Tudyr Penllyn, Dafydd ap Gwilym, Gruffydd Llwyd D'd ap Eign', Madog Benfras, Ifan Llwyd, Gwilym ap Ifan Hen, Thomas Derllys, Hughe Penall, Res ap Hoell ap D'd, D'd Johns, Gruf. ap Ie'nn ap Ll'n Vych'n, Dauid ap Edmwnd, Syr Ifan, Richard Philip, Owen ap Llywelyn Moell, Hughe Dyfi, Dafydd ap Owen, Bedo Brwynllys, Lewis Hvdol, Res Gogh Glan Kiriog, Tuder Aled, Syr Lewis Deyddwr, Llewelyn Goch ap Meyryk Hen, Bedo Evrdrem, Ie'nn Tydyr Owen, Llywelyn ab Gvttvn, John ab Evan Tvdur Owen ('o ddygoed Mowddwy') (1648), Gryffyth Lloyd ab Dafydd ab Einion Lligliw, Gwilym ab Gefnyn [sic], William Kynwal, Ifann Brydydd hir, Doctor Sion Kent, Mr Edmont Prees ('Archiagon Merionith'), Edward ab Rhese, Edward Vrien, Hughe Moris (1692), Robert Dyfi, John Vaughan ('o Gaergae'), Thomas Lloyd ('o Benmaen), Rees Cadwaladr ('offeiriad'), Thomas Llwyd ('ifiengaf'), Rowland Price (1686), John Edward ('glochydd'), Richard Edwards ('y Brydudd o ddimbech'), Sion Dafydd, Thomas Prys, Howel David Lloyd ap y gof, Ellis Rowland, Lewis ab Edward, Lewis Owen, and anonymous poems; poems in free metres by Sir Rees Cadwaladr and Edward Rolant (1674); a list of patrons, poets, and musicians at Caerwys Eisteddfod, 1567; 'The nativitie [1599/1600-1601] of the Childrine of Hughe Gwyne ap John ap Hughe and Katherin, his wyf'; triads; brief notes on the manner of death of specified wives of Roman leaders; etc. One section of the manuscript belongs to the first half of the seventeenth century, and is suggested by William Maurice (d. 1680), Cefn-y-braich, Llansilin, to be in the hand of Ieuan Tudur Owen, 'o Ddugoed, Mowddwy'. The remainder is in several hands of the late seventeenth or early eighteenth century. There are copious annotations by William Maurice and some additions and annotations by Cadwaladr Dafydd, Llanymowddwy (1747) and L[ewis] Morris ('Llewelyn Ddu o Fôn', 1701-65).

Barddoniaeth, etc.

An imperfect composite volume of the second half of the seventeenth century containing 'englynion' mainly in Welsh but with a few in English, among them being 'Dechre Cuffessiad Hugh Llivon Clochydd Llanvfvdd' and stanzas by Gwerfyl fechan, Lewis Penllyn, and John Tvdvr; 'ymma i kalyn y pvm rhinwedd svdd ar y fervaen' ('neu Cas gan Gythravl' in a later hand); 'Carol y Genegwarth Synnwyr, Hil Brutys o droya...' by Will. Philip, 'Y Peniaith galluog ...' by Lewis Penllyn, and other free-metre poems; 'cywyddau' by Doctor Sion Kent, Sion Mowddwy, Sion Tvdvr, Mr Edmwnd Prvs, Sr. Davidd Trefor, Robert Clidro, Robin Ddv, Dafydd Lloyd, Iolo Goch, and Mredydd ab Rhys, and anonymous poems.

Results 101 to 120 of 370