Showing 346 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

7 results with digital objects Show results with digital objects

Barddoniaeth,

A manuscript in the hand of David Ellis, Cricieth, containing 'cywyddau' by Dafydd ddu o Hiraddyg, Dafydd Nanmor, Dafydd ap Edmwnt, Tudyr Aled, Gutto'r Glynn, Sion Phylip, Ifan ap Tudyr Penllyn, Iolo Goch, Sion Tudyr, Wiliam Lleyn, Gruffydd ap Ieuan ap Lly'n Fychan, Thomas Prys, Risiard Phylip, Syr Owain ap Gwilym, Huw Arwystl, Gruffudd Gryg, Doctor Sion Cent, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Dafydd ap Gwilym, Llywelyn ap Guttyn, Lewys Glyn Cothi, Morus Dwyfech, Syppyn Cyfeiliog, Lewys Môn, Gruffudd ap Ifan ap Llywelyn Fychan, Owen Gwynedd, Tudyr Penllyn, Deio ap Ifan Ddu, Rhydderch ap Ifan Llwyd, Rhys Goch Glann Ceiriog, Mredydd ap Rys, Robin Dyfi, Ifan ap Howel Swrdwal, Bedo Aeddrem, Evan Tew, Gwilym ap Ifan hen, Edmwnt Prys, Ifan Brydydd hir, Llywelyn Goch ap Meirig hen, Iorwerth Fynglwyd, Gutyn Owain, Gruffydd Hiraethog, Howel Dafydd Llwyd ap Gof, Ifan Llwyd Brydydd, Rees ap Ednyfed, Ifan ap Hywel Swrdwal, Llowdden, Rhys Cain, Dafydd Jones, Edward Urien, Hywel ap Reinallt, Ifan Dewlwyn, Syr Dafydd Trefor ('Person Llaneugrad') Sion Ceri, Lewys Daron, Gruffudd ap Tudur ap Howel, Rhobin Ddu, Hywel ap Reinalld, Ffoulk Prys ('Mab y Parchg. Edmwnd Prys ... Person Llanllyfni a Chlynog'), Tudur ab Wiliam Fychan, Huw Penant, Hywel Cilan, Gruffydd Phylip, Cadwaladr Cesel, and Dafydd ap Ifan ap Owen ('aer yr Hendrefawr'). At the beginning of the volume is an alphabetical index ('Cynhwysiad egwyddorol') of first lines, and at the end a progressive list of titles and an alphabetical list of poets, together with their floruit dates. The volume is said (p. vi) to have been transcribed at Ty du, Llanberis, in July 1766, from a manuscript of William Phylip, Hendref fechan, Dyffryn Ardudwy (Cardiff MS 19, part II). There are annotations, variant forms and additions by the scribe (David Ellis), by P[eter Bailey] Williams, Llanrug (1763-1836) and O[wen] W[illiams] ('Owain Gwyrfai'), Waunfawr. The spine is lettered 'David Ellis MS'.

Barddoniaeth,

A manuscript in three parts in the hand of David Ellis. The first part contains 'Cywyddau' and some 'awdlau' and 'englynion' by William Cynwal, Sion Tudur, Robin Ddu, Dafydd ap Gwilym, Syr Hugh Roberts, William Llyn Bencerdd, Richd. Abraham, Richard Cynwal ('o Gappel Garmon') Llowdden, Evan ap Tudur Penllyn, Howel ap Reinallt, Tudur Aled Bencerdd, Lewis Daron, Gruffydd Hiraethog, Sion Brwynog Bencerdd, Richard ap Howel ap Dafydd ap Einion, Edward ap Hugh, Thomas Gwynedd, Hugh Pennant, Lewis Menai, Simwnt Fychan Bencerdd, Ifan Tew Brydydd, Hugh Arwystl, Richard Cynwal, Rhys Cain, Lewis ap Edward, Sion Mowddwy, Richard Phylip, Gruffudd Hafren, Rowland Fychan Yswain, Sion Cain (1633), Hwmphrey Howel, Sion Dafis ('Person Garthbeibio'), Huw Hughes ('o Lwydiarth Esgob ym Mon') (c. 1770), and Dafydd Elis; 'Hanes Taliessin'; and 'Englynion yr Eryr'. At the beginning of this section is a progressive list of poems ('Cynnwysiad o'r Cywyddau ...'), an alphabetical index ('Cynnwysiad Llyth'rennol') of first lines, and an index of poets ('Enwau'r Beirdd'), all in the hand of David Ellis, and an incomplete list of poets in the hand of Owen Williams, Waunfawr. The second part of the manuscript contains 'Cywyddau' and a few 'awdlau' by Mathew Bromffild, Tudur Aled, Sion Brwynog, Lewis Mon, Sion Tudur, Rhys Goch Glyn Dyfrdwy, Morys Dwyfech otherwise Morys ab Ifan ab Einion, Gwilym ap Sefnyn, Gutto'r Glynn, Howel ap Reinallt, William Llyn, Lewis Daron, Gwilym ap Ifan Hen, Guttun Owain, Cynwrig ap Dafydd Goch, Owain ap Llywelyn Moel, Rhys Goch o'r Yri, Rhys Goch ap Ddafydd, Robin Ddu Fardd, Tudur Penllyn, Rhys Pennarth, Lewis ap Edward, Dafydd Pennant, Roger Cyffin ('Efe a fu'n Berson yn Llanberis'), Owain ap Llywelyn ap y Moel, Leweis Menai, Robert Ifans, Lewis Morganwg Bencerdd, Owain Waed Da, Griffudd Grug, Hugh Pennant, Morys Berwyn, and Watkin Clywedog. According to a note at the end by David Ellis, 7 June 1777, the greater part of this section was transcribed from a manuscript believed to be in the hand of Siôn Brwynog [Cwrtmawr MS 312]. The third part of the manuscript contains a transcript of the text of 'Y Gododdin' ('Y Gwawdodyn') in old and modern orthography; an 'awdl' in English ('O michti Ladi, our leding...') by Ieuan ap Rhydderch ap Ieuan Llwyd ('o Ogerddan') or Ieuan ap Hywel Swrdwal, transcribed in 1785 from a manuscript of John Jones (Sion ap Wiliam Sion), Gell[i] Lyfrdy [sic]; and 'cywyddau' and an 'awdl' by Sion Phylip, Huw Arwystl, Sion Keri, Sion Tudur, Ieuan Tew Ieuaf, Sion Tudur ('o Wicwar'), Iorwerth Fynglwyd, Sion Mowddwy, Lewis Glyn Cothi, Sion Dafydd Siancyn, Risart Phylip, and Huw Llwyd Cynfel. At the end of the manuscript is a progressive list of poems ('Cynnwysiad') contained in the second section, an alphabetical index ('Cynnwysiad llyth'rennol') of first lines, an index of poets ('Enwau'r Beirdd') and a progressive list of poems ('Cynnwysiad') contained in the third section, all in the hand of David Ellis, together with an incomplete list of poets contained in the second section in the hand of Owen Williams, Waunfawr ('Owain Gwyrfai'). There are numerous additions, variants, and annotations in the hands of Owen Williams, P[eter Bailey] W[illiams], [Griffith Williams] ('Gutyn Peris'), and [Professor Thomas Gwynn Jones]. The manuscript is bound uniformly with Cwrtmawr MS 10 and 12 and the spine is lettered 'Dafydd Ellis MS'.

Barddoniaeth,

A volume of transcripts compiled by David Ellis, Cricieth ('Ty newydd yn Efionydd'), during the period 1793-4. It contains 'cywyddau', 'awdlau' and 'englynion' by Deio ap Ieuan Ddu, Rhys Cain, Risiard Phylip, Ieuan Tew Brydydd, Syr Robert Myltwn, Bedo Hafesb, Ieuan Brydydd Hir, Tudur Penllyn, Ieuan Tudur Penllyn, Gutto'r Glyn, Syr Rys o Garno, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffydd ('Esqr. o Fathafarn'), Llywelyn ap Guttyn, Bedo Brwynllys (one of the poems 'neu Gruff. ap Ieuan ap Llywelyn Fychan'), Howel ap Dafydd ap Ieuan ap Rys (= Hywel Dafi), Gwilym Tew, Llowdden, Inco Brydydd, Gruffydd Hiraethog, Sion Brwynog, Lewis Morganwg, Mathew Bromfield, Lewis Daron, Simwnt Fychan, Wiliam Llyn, Lewis ap Edward, Howel Dafi, Sion ap Felpot, Huw Arwystl, Syr Lewys Meudwy, Syr Phylip Emlyn, Syr Gruffydd Fychan, Long Lewys, Huw Cae Llwyd, Sion Tudur, Gruffydd Fychan, Gwerfyl Mechain, Ieuan Deulwyn, Tudur Aled, Gruffydd Gryg, Dafydd ap Edmwnt, Ieuan Fychan ap Ieuan ap Adda, Meredydd ap Rys, Gruffydd ap Gweflyn, Dafydd Nanmor, Ieuan Gethin ap Ieuan ap Lleision, Rhys Llwyd alias Brydydd, Gruffydd Llwyd, Dafydd ap Eingion Lygliw, Ieuan ap Rys ap Llywelyn, Iolo Goch, Ieuan ap Rydderch ap Ieuan Llwyd, Edwart ap Rys Maelor, Owain ap Llywelyn Moel, Dafydd ap Ieuan Llwyd, Llywelyn Moel y Pantri, Sion Ceri, Ieuan Prichard otherwise Ieuan Lleyn, Gwilym ap Ieuan Hen, Sion ap Howel ap Llywelyn Fychan, Gruffydd ap Llywelyn Fychan, Llywelyn Goch ap Meurig Hen ('o Nannau'), Rhys Llwyd ap Rys ap Riccart, Gwilym Hen, Hywel ap Reinallt, Thomas Celli, Ellis Rowland ('o Harlech'), Howel Cilan, Sion Mowddwy, Owain Gwynedd, Thomas Derllys, Syr Ifan, Ieuan Bedo Gwyn, Sion Phylip, Wiliam Cynwal, Ieuan Clywedog, Ieuan Heiliarth, Guttyn Coch Brydydd, Lewys Môn, Lewis Trefnant, Rhys Cain, Ieuan ap Howel Swrdwal, and incomplete poems; 'Englynion y Beddau'; an English prose translation by Evan Evans ('Ieuan Brydydd Hir') of 'Cywydd Marwnad Lleucu Llwyd' by Llywelyn Goch ap Meurig Hen, and the foregoing translation rendered into verse, inscribed to Paul Panton of Plas Gwyn in Anglesey, and published in the Chester Chronicle, 16 July, 1790, probably by Richard Llwyd 'Bard of Snowdon'; and 'Can Tâl Diolch i Dduw am yr Ysgrythyr yn Gymraeg ...' by Syr Thomas Jones. At the beginning of the volume is a list of contents ('Cynhwysiad'), an index ('Mynegres egwyddorawl') of first lines, and an index of poets ('Enwau'r Beirdd'). The greater part of the volume is based on manuscripts of Dr Griffith Roberts (1735-1808), Dolgellau (Peniarth MSS 99, 100, ?152) and on 'Cronfa Dafydd Thomas, alias Dafydd Ddu o'r Yri' (Cwrtmawr MS 72). There are annotations and additions by Owen Williams, Waunfawr, Peter Bailey Williams, Llanrug and one annotation by D[aniel] S[ilvan] Evans. The manuscript is bound uniformly with Cwrtmawr MSS 10-11 and the spine is lettered 'Dafydd Ellis MS'.

Mysteria Kabalae Bardicae,

A manuscript in the hand of Lewis Morris ('Llewelyn Ddu o Fôn; 1701-65) based on a volume entitled 'Mysteria Kabalae Bardicae' and on other sources quoted by the scribe. It contains poetry by Taliesyn, Merddin, Rhys fardd, Gronw ddu o Fon, Ll'n ap Owain, Y Bardd Cwsg, Y Ffreier Bacwn, Robin Ddu, Davydd ap Gwilim, Llowarch Offeiriad, Iolo Goch, Sr Roger y ffeiriad, Huw ap Rhisiart ap Dld, Bleddyn Fardd, Gronwy Gyrriog, Gruffyth Gryg, Alis verch Gryffyth ap Ieuan, Iefan ap Rhydderch ap Ievan Llwyd, D'd Nanmor, Gvttor Glyn, Tvdvr Aled, Sion Brwynog, Gyttvn Owain, Tvdvr Penllyn, Gruffydd Llwyd ap Davydd ap Einion, Simwnt Vychan, Sion Keri, Ieuan ap Tudur Penllyn, Llewelyn ap Guttyn, Lewis Mon, Sion ap Howel ap Ll'n Vychan, Gruff. ap Ieuan ap Ll'n V'n, Rhys Meigen, Deio ap Ieuan Du, Lewis ab Edwart, Gronw ap Ednyfed, Sion Tudr, Bedo Eurddrem, Huw Arwystl, Ll'n Brydydd Hodnant, Robt. Puw, Edward Morris (Perthi Llwydion), Huw Morys, Lewis Morris, Rhys Cain, and anonymous poetry; 'Llyma freuddwyd Grono ddu o fôn'; 'Prophwydoliaeth Ddewi'; 'Prophwydoliaeth yr Eryr o Gaer Septon'; 'Prophwydoliaeth y Doctor Banystr'; 'Prophwydoliaethau Robin ddu'; a list of, and extracts from poems, by Dafydd Lloyd ap Llewelyn ap Gryffydd; 'Araith Iolo Goch'; notes from a manuscript in the hand of Thomas Prys of Plas Iolyn; 'The British Triades' translated from a copy in the hand of Mr [Robert] Vaughan of Hengwrt; 'Achau'r Cwrw a'i Fonedd a'i Hanes'; 'Some Remarks upon the Commodities of Anglesey, & Quaere wh. ye Laziness of the Inhabitants be not a great Cause of their Poverty & Want of Trade'; 'Achau Elsbeth Brenhines Lloegr'; etc. The volume was begun in 1726, and there are some additions to the year 1759. There are a few entries by Peter Bailey Williams (1821), and also by St Geo[rge] Armstrong Williams, who has included a short biography of Lewis Morris.

Llyfr Michael Prichard,

A manuscript described as 'Llyfr o hen areithiau a Chywyddau' in the hand of Michael Prichard of Llan Llyfni. It contains poetry, largely in the form of 'cywyddau', by Michael Prichard, Sion Phylipp, Sion Tydur, Rhys Cain, Huw Llwyd Cynfel, Robert ab Howel ab Morgan, William Llyn, Dafydd ab Euan ab Owen, y Rhys ab Ednyfed, Owen Griffith, Thomas Lloyd [recte Prys] (Plas Iolyn), Dafydd Manuel, Wmphrey Dafydd ab Ifan ('Clochydd Llann brenn Mair'), Elis Rowland, Gryffydd ap Llywelyn Fychan, Wiliam Cynwal, Edward ap Rhys, and Thomas Llwyd (Penmen), and anonymous poems; 'Hanes y Twrstan, neu araith S. Tudyr', 'Breuddwyd Sion Tudur', and 'Prognosticasiwn Sion Tydur'; and a mediaeval Welsh glossary ('Llymma bart o'r hen Gymraeg; ar iaith arferedig wrthi') extracted from a book of Thomas Price of Plas Jolyn. The volume was compiled during the period 1726-9. There are a few additions in other hands, among them 'englynion' in praise and in memory of Michael Prichard by William Elias, [Griffith Williams] ('Gutyn Peris'), etc. At the end are two incomplete indexes, the one by Michael Prichard and the other by Owen Williams, Waunfawr. The spine is lettered 'Michael Prichard MS'.

Barddoniaeth, etc.

An imperfect volume in the hand of Edward Lhuyd containing ['Araith Siôn Tudur']; 'cywyddau' largely by Tomas Prys and D[afydd] ab G[wilym], but with a few by Sion Dafydd Lâs, Wiliam Llun, William Fylip, Sion Filip, Sion Tudur, Sion Morgan (1689), and Owain Gwynedd, and '[Araith] Wgon'. Laid down on the fly-leaf is a note in the hand of E. G. B. Phillimore identifying the scribe.

Barddoniaeth a rhyddiaith,

A composite manuscript in the hand of David Richards (1725-82), curate of Llanegwad, Carmarthenshire containing 'cywyddau', etc. by Lewys Glyn Cothi, Raff ap Robert, Lewys Daron, Lewys Menai, W[ilia]m Llyn, Ie[a]'n ap Madog, and Dafydd ap Gwilym, and anonymous poems; 'englynion' by D[afyd]d ap Edmwnt, [Richard Davies] ('Escob Dewi') and H[uw] Lewis; extracts from 'cywyddau' by Ieuan Tew Brydydd, I[euan] Deulwyn, R[h]is[iart] Philyp, Sion Tudur, H[uw] Llwyd [Cynfal], and T[homas] Prys; extracts from William Baxter: Glossarium Antiquitatum Britannicarum ... (Londini, 1719); a stanza by [John] Dryden in honour of St David's Day; lists of contents of 'Hen Lyfr Carpiop [sic] B[en] Simon'; 'Llyfr Dauliw Ben Simon', and 'Llyfr y Brut Ben Simon'; 'Englynion y Misoedd' by Aneurin Gwawdrydd; 'Llyma Ddifregwawd Taliesin'; 'Llyma Ystori Owain ap Urien Reged'; 'Llyma val y Cafad Taliessin'; 'Llyma Ystori Saith doethion Rhufain'; 'Cyngor Arystotlys i Alexander mawr i ydnabod'; lists of words from the poetry of D[afydd ap] G[wilym] quoted in John Davies: Dictionarium Duplex, etc. The name of the scribe occurs twice on one of the fly-leaves.

Achau, barddoniaeth, etc.

A volume of Crogen Iddon (Pontfadog, Denbighshire) provenance, written mainly during the second half of the seventeenth century. It contains pedigrees of North Wales families (including Owen of Crogen Iddon); 'cywyddau', etc., by Guto['r] Glyn, William Llyn, Davydd Llwyd ab Ll'n ab Gr., Euan Llafar, Lewis Mon, Thomas Price (Plas Iolyn), Gryffydd Phylib, Watkin Klywedog, Rees Kain, Ivan Clowedog, Sion Tvdyr, Ifan brydydd da, Sion Philip, Lewis Morganwc, David ap Rees, Edmund Prys, Sion Glyn ap Digan, Doctor Sion Cent, Morgan ap Hugh Lewis, Robt. Lewis, Richard Gele, John Clywedog, Ivan Gethin ap Ivan, Robyn Dyfi, William Phillip ('o ddyffrun y dudwu'), William Cynwal, Gryffydd Hiraethog, Mredydd ap Rys, Howel ap D'd ap Ie'nn ap Rys, Iolo Goch, Hugh Lloyd Cunwal, ?Jon. Hughes (Crogen Ithon), Hugh Moris, Rob. Cylidro, Sion Tudur, Ro[bert] Mydd[elton], Lewis Glyn Cothi, Mathew Owen, John Moris, Moris Becwn, Roger Kyffin, Wiliam Puw Llafar, Ffowlke Prys, and Tudur Aled; 'A sacred Mystery of ye Jesuits delivered in french to a Louer of ye reformed Religon, shortly After ye Murder of Henry ye 4th King of France'; 'Arfav twysogion Kymry ag arglwyddi'; and a list of contents of the pedigrees and poetry. Some of the later additions are in the hand of John Davies, Rhiwlas, Llansilin. The copious arithmetical calculations recorded in the margins are probably by John Edwards of Crogen Iddon, etc. (1755). Bound in at the end are six pages of notes on the volume in the hand of John Ceiriog Hughes ('Ceiriog'), 1880, together with an undated holograph letter from 'Ceiriog', Van Railway, Caersws to Nicholas Bennett [at Glanrafon, Trefeglwys].

Barddoniaeth,

An imperfect volume containing 'cywyddau', etc. by Thomas Prys, Robt. Lewis, Iolo Goch, Gutto or Glynn, Richard Kynwal, Robt ap Rees Wynn ('o Arianog'), Rowland Vychan, Richard Kynfol, Y Prydydd Hael, Evan Deulwyn, Doctor Sion Kent, Edward Mayelor, D'd ap Gwilim, Tudur Aled, Risiart Gele, Sion Tudur, Simwnt Vychan, Ievan Gethin ap Ie'nn ap Lleision, Evan Lloyd brydydd, Madog Benfras, Howel Gethin, Llowdden, Sion Phillip, Robt. Clidro, Sion Brwynog, Dafydd ap Rys ap Evenni?, D'd ap Edmund, Gruffydd Grvg, Mredydd ap Rees, William Llyn, and Rees Wynne, and anonymous poems; and poems in free metres by Rydderch Roberts and Ifan Llwyd Sieffrey. Later additions include a few medical recipes and copious marginal arithmetical calculations. The text, according to a note by J. H. Davies on the fly-leaf, was used by the writer of NLW MS 717, and the manuscript in fact bears an example of his hand. The spine is lettered 'Poetry'.

Barddoniaeth, etc.

An interleaved imperfect volume in two parts. The first part contains an early eighteenth century (after 1714) collection of 'cywyddau' and 'englynion' by Owen Gwynedd, Robt. Klidro, Wm. Kynwal, Sr. Hugh Robts. Llen, Sion Tudyr, J. Brwynog, Edmund Prys, Morys ap Evan ap Einion, Owen Griffith, Wm. Llyn, and S[iôn] Ph[ylip], and anonymous poems. The second part contains a collection, mainly in the same hand as Cwrtmawr MS 312, of 'cywyddau', 'englynion' and some free-metre poetry by Ie'nn ap Rydderch ap Ie'nn Lloed, D'd ap Gllim, Wm. Llyn, Sr. Jhon Mirrig, Hugh Arwystl, Bedo ap Ffylip Bach, Iolo Goch, Ll. Goch ap Meirig Hen, Edwart ap Rys, Dogtor Jhon Kent, Hoell ap D'd Lloyd, D'd ap Edmwnt, Llowdden, Lewis Mon, Bedo Evrddrem, Jhon Tvdr, Sr. Roger, Tvdvr Aled, Gruff. D'd ap Einion Ylygliw, Ll. Fychan, Gruff. Llwyd ap D'd ap Einion, Rys Nanmor, Gvtor Glynn, Ryc. ap Hoell ap D'd ap Eng,' Jhon Keri, Bedo Brwynllys, Ie'nn Llwyd Brydydd, Ier. Fynglwyd, D'd Nanmor, Robert Gruff., Gruff. ap Ie'nn, Ie'nn Dyfi, Sion Tudur, Simwnd Fychan, Robin Ddv, Morys ap Ie'nn ap Enngan, Jhon Kemp, Hugh Kowrnwy ap Ie'nn ap M'ed ap Gr. ap Edny', Lewis Glyn Kothi, Owain Ievtvn, D'd Llwyd ap Ll. ap Gr', Ll. ap Gvtvn, 'gwas digri', 'y fikar o wocking ne Lywelyn ap gwilim', Wm. Kynwal, Hitin Grydd, Owen Gwynedd, Thomas Derlysc, Gruff. Tvdvr ap Hoell, and D'd ap Jhon Hugh, and anonymous poems. There are numerous marginal and other annotations by, among others, the scribe of Part I and by David Ellis, Cricieth, and Peter Bailey Williams, Llanrug. The spine is lettered 'Llyfr Cywyddau'.

Barddoniaeth, etc.

An imperfect composite volume of the second half of the seventeenth century containing 'englynion' mainly in Welsh but with a few in English, among them being 'Dechre Cuffessiad Hugh Llivon Clochydd Llanvfvdd' and stanzas by Gwerfyl fechan, Lewis Penllyn, and John Tvdvr; 'ymma i kalyn y pvm rhinwedd svdd ar y fervaen' ('neu Cas gan Gythravl' in a later hand); 'Carol y Genegwarth Synnwyr, Hil Brutys o droya...' by Will. Philip, 'Y Peniaith galluog ...' by Lewis Penllyn, and other free-metre poems; 'cywyddau' by Doctor Sion Kent, Sion Mowddwy, Sion Tvdvr, Mr Edmwnd Prvs, Sr. Davidd Trefor, Robert Clidro, Robin Ddv, Dafydd Lloyd, Iolo Goch, and Mredydd ab Rhys, and anonymous poems.

Englynion,

A manuscript written by William Bodwrda (1593-1660). It contains a collection of 'englynion' in Welsh, with a few in Latin and English, by Morys ap Ifan ap Eingon (Morys Dwyfech), Sr Owen ap Gwilym, Alis Gruff. ap Jevan, Wil. Glyn llifon ysgweir, Wiliam Llyn, Sion Phylip, Risiart Phylip, Rob't ap Howel Morgan, Sion Tudur, Dafydd Nanconwy, Hen. Salesbury, How. ap Risiart ap Sion, Gruff. Bodurda, Gruff. Nanne ysgweir, Rich. Hughes, Rob't ap Rhees Wyn, Gruff. Wiliams ('o Bwllheli'), Edm. Prys, Gwerfyl Mechain, Jenkin ap Sion, Risiard Cynwal, Cadwaladr Cesel, Dafydd Goch brydydd, Huw Machno, Morys Berwyn, Dafydd ap Edmwnd, Gr. Hafren, Dafydd Nanmor, Gutto Felyn, Ris. Gruffydd ap Wiliam, Huw ap Tomas Gruffydd, Gruffydd llwyd, D'd llwyd ap Wiliam, Gruff. Phylip, Gruff. ap Rys ap Cantor, Syr Wiliam Meirig, Gruff. Edwards, Morys Gethin, Lewys Morganwg, Roland Gruffydd, Huw Roberts Llên, Dr Gruff. Roberts ('yr Athro mawr o Fulain'), Mr Huw Lewis, Huw Tomas, John Wynn Owen, Dafydd ap Jfan bannwr, Huw ap Ris. ap Dafydd. Wil. Cynwal, Wil Woodes, Risiart ap Rhydderch, Daf. ap Gwilym, Sion Branas, Huw Llyn, Y Crydd bach, Elisa ap Rob't Wyn, Sr. R. Cad[waladr], Owen Gwynedd, Iolo Goch, Bleddyn was y cwd, [Richard Davies] Escob Dewi, Edwart James, Robin ddu, Twm Tegid, Tudur Penllyn, Rich. Roberts, Thomas Llwyd, Hwmffre Rolant, Sion Brwynog, W. Davies, Wil. ap Ievan D'd ap Rys ('gwr o sir Feirion'), Ffwc Wynn, Sion Hughes alias Sr. Sion Pentraeth ('p[er]son Edern'), Howel ap Syr Mathew, Sr. Wil Tomas ap Rolant, Huw Llwyd ap Howel ap Rys ('o Ffestiniog'), Sion Wyn, Lewys Llyn, Sion ap Hvw, Cadwaladr Gruffydd, Rob. Llwyd, Cynfrig ddall, Jfan Llwyd, John Parry, Huw Arwyst[l], Rys Cain, Gruff. Carreg, Watcyn Clywedog, etc., and anonymous stanzas. A number of insertions and annotations in the hand of Peter Bayly Williams. The spine is lettered 'Lleyn MS'.

Barddoniaeth,

A collection of 'cywyddau', 'awdlau', and 'englynion', together with a few free-metre compositions ('Dirifau Duwiol', etc.) by Sion Kent, Hugh Lewis, Evan Tudur Owen, Edward Vrien, Sion Philip, Gryffydd Gryg, Ifan Tew Brydydd [Ifanc], Ifan Brydydd Hir, Syr Dafydd Trefor ('Person Llanallgo'), Sion Tudur, Llowdden, Rhys Goch Glynn Dyfrdwy, Wiliam Llyn, Huw Arwystl, Richiart Kynnwal, Huw Machno, Robert Dyfi, Rees Johns [Y Blaenau], Sion Dafydd ab Siencyn, Mr Edmynd Prus ('archdiagon Meirionyth'), Richard Philip, Owen Gwynedd, Daf. ap Meredydd ap Tudur, Iolo Goch, Gutto r Glynn, Gruffydd Llwyd ap Ifan, Tomas Prys, Dafydd Nanmor, Ifan Llwyd Sieffrey, G. Parry (1750), R. Jones, E. W., Huw D'd Llwyd, Lewis Môn, Howel Kilan, G[ruffydd] ab Tudur ab Howel, Gryffydd ab Evan ab Llawelyn Vauchan, Tudur Aled, Grvffydd Hiraethog, Llywelyn ab Gvtyn, Morys Dwyfech, Rhys Kain, Morus Thomas Howel, Tudur Penllyn, Hugh Lloyd Cynfel, M[argaret] D[avies], Gryffydd ab Howel ab Gryffydd, Dafydd Llwyd ap Ll. ap Gr? or Hugh Pennal?, Ieuan Tew Bryd[ydd] Hen, Gryffyth Llwyd, Daf. ab Gwilym, Huw Pennant, Syr Huw Roberts, Howel ap Sion Ifan, Sion Klywedog, Llywelyn Goch Am-heirig Hen, Gruffydd ab Adda ab Dafydd, Deio ap Ifan Dv, Rowland Vavghan, Howel Dabian ap Rhys, Sr. Rys, Rys Goch or Yri, Llywelyn Moel or Pantri, Roger Kyffin, Dafydd ap Edmwnd, Wiliam Kynwal, Ifan Tvdur Penllyn, Ifan Dyfi, Robin Ddv, Lewis Hvdol, Bedo Aerddren, Bedo Brwynllys, Syr Owain ab Gwilim, Sypyn Kyfeiliog, Gruffydd ap Ifan, Howel Dafydd Llwyd, Rys Goch Glann Keiriog, Ellis Cadwalader, Lewis Owen ('O Dyddyn y Garreg') (1686), M[ ] D[ ], Owen Gryffydd, Jon. Davies (1691), Einion ab Gwalchmai, John Williams (Tal y waen), Morice Jones, and David Ellis ('cler'). The title-page reads 'Kywyddau, Owdlau, Ynglynion, o waith amryw Awenyddgar feirddion Kymrv, yn y Bryton Aeg, bvddiol i gyfrieythyddion gorfoleddol, ir afieythvs, pyrthynasol a chymwys, ir sawl sydd hoff a chynnes ganthynt drin a choleddv ardderchowgrwydd henafiaeth y Brvtaniaid ... Gwedi i drefni mor weddol ag y gallwyd ai sgrifenv cynn gywired ag medrwyd, gann yr eiddoch ynghrist Iesv. Dauid Elis ... 1630'. There are copious additions to the original volume made during the second half of the eighteenth century, many being in the hand of Margaret Davies (c. 1700-85?), Coetgae-du, Trawsfynydd. At the beginning of the volume there are a subject classification of the contents and an incomplete contents list in the hand of the original scribe ('Llyma dabal i amlygv pa ryw gywydd[av] owdlav ne englynion, ar bara achosion, i bwy y canwyd hwy ag ymha ddalen y maent yn scrifenedic, megis y gwelwch yn y drefn isod'), and lists by Margaret Davies of Welsh poets and their supposed floruits ('Llymma Henwau part or Beirdd Gynt sef y rhai mwya hynod ac amcan or pryd yr oeddynt yn canu') and the children of Lewis ab Owen 'y Barwn Or Llwyn' [?Dolgellau]. The volume is divided into seven parts, the first lacking a title but containing religious poems and 'Kowyddau ir byd', and the remainder being successively entitled '... Moliant i wyr a ffendefigion Gwynedd ...', '... Kowyddau Kynghorion ...' and 'Kowyddau Kymod, '... Kowyddau erfyniadau neu ofynion ...', '... Kowyddau ymryson rhwng Beirdd ...', '... amryw gowyddau i ferched', and 'marwnadau'. The spine is lettered 'Llyfr David Elis, 1630'.

Barddoniaeth,

An incomplete and badly mutilated manuscript of the early seventeenth century containing 'cywyddau' by Gruffith ap Ieuan, Ifann Deulwyn, Bedo Aerddrain, Llywelyn ap D'd Fychan, Sion Tudur, Lewis Mon, Dafydd ap Gwilim, etc., and anonymous 'englynion'. The poems are written on the dorse of folded late sixteenth century answers to interrogatories in legal actions.

Mynachlog yr Ysbryd Glân; Efengyl Nicodemus; etc.

An imperfect manuscript containing a 'cywydd' by Thomas Pr[ys] ('o blas Siolun' [i.e. Iolyn]); anonymous 'englynion'; 'Llyma Lyfr a ddowaid am y lle a elwir monachlog yr yspryd Glan ...'; 'Dyma ystori o waith nikodemws' (fragment); 'carolau', with additions and emendations, by Rhys Jones ('Person Doged'), Elizabeth ach Williams [sic] Williams, Edwart Rowland, Hugh Morice, and Morus Rhobert, and anonymous 'carolau'.

Barddoniaeth,

An imperfect and mutilated manuscript containing 'cywyddau' and 'englynion' by Sion (Jo.) Prichard (a Prichard, ap Risiart), Sion Cent, Morvs ap Howel ap Tvdvr, Huw Morys, Gwerfyl Mechain, Risiart Esgob Dewi [Richard Davies, bishop of St Davids], William Llyn, Huw Llyn, and William Cynwall, and anonymous compositions in strict and free metres, etc. The volume was written c. 1665. On the original brown paper cover is a fragment of a Welsh-English dictionary in the hand of William Gambold (1672-1728), rector of Puncheston and lexicographer.

Llawysgrif David Samwell,

A holograph manuscript of David (Dafydd) Samwell ('Dafydd Ddu Feddyg', 1751-98). The volume was compiled during and immediately after the period 1788-9 and contains a draft of 'A short Account of the Life and Writings of Hugh (Huw) Morris [of Pontymeibion, Llansilin]'; poetry in strict and free metres by Huw Morys, Edward Samuel (Llangar), Thomas Edwards ('Twm o'r Nant'), Edward Llwyd, Elis Edwards, William Wynne (Llanganhafal), Hugh Jones (Llangwm), David Samwell, John Lloyd ('Vicar Llandrillo'), Daniel Davies (London), [John Roderick] 'Sion Rhydderch', Gryffydd ap Ivan ap Llewelyn Fychan, and Edwd. Morris; 'Memoranda' recording the death and burial, 1748-80, of members of the family of Samuel; a transcript of a letter from Thos. Edwards ('Twm o'r Nant'), Denbigh, to David Samwell, Fetter Lane, London, 1789 (see 'Myrddin Fardd' : Adgof uwch Anghof (Pen y Groes, 1883), pp. 6-11); 'Persian Song, translated by Sir William Jones'; etc.

Samwell, David, 1751-1798

Barddoniaeth,

A composite volume, in four sections, containing annotated transcripts of 'cywyddau' and 'englynion' by Sion Philyp, Wm. Lleyn, Robert Hughes (Ceint bach, 'Rhobyn Ddu Ieuaf o Fon'), Meredydd ab Rhys, Syr Dafydd Trefor, Wm. Wynne ('person Llangynhafal'), [Evan Prichard (Richard)] 'I[euan] Lleyn' ('Ifan Bryncroes'), 'W. Eryri', Ellis Roberts, and Rhys Jones; 'carolau', 'cerddi', 'penillion', etc. in free metres by Lewis Owen, Lewis Morris, Edward Morris, Hugh Roberts, Dafydd Sion James (Dafydd Jones) ('Bookbinder o'r Penrhyn Deudraeth Y Meirion'), Ellis Roberts, Tho. Edwards, Hugh Jones ('o Langwm'), John Thomas ('o Bentre Foelas'), Rice Hughes ('o Ddinam'), Thomas Jones, Robert William, Edward Williams ('o Blwy Gwyddelwern'), Robert Lloyd, Richard Jones, Rhys Jones, and Evan James, and anonymous compositions; and incomplete interludes entitled ['Squire Gaulove a Clarinda'] by John Kadwalader and ['Y Brenin Dafydd a Gwraig Urias'] by [Hugh Jones and John Cadwaladr]. The respective sections are in the hands of Evan Prichard ('Ieuan Lleyn') (written at Llangian, Lleyn, 23-24 January 1797), David Jones ('Dewi Fardd'), Trefriw, Henry Par[r]y, Brynllech [Llanuwchllyn], and [ ] Roberts, Ty du, Parc [Llanycil].

Barddoniaeth, Trioedd, &c,

A composite manuscript written largely c. 1564 by William Salesbury (?1520-?1584) of Plas Isa, Llanrwst, translator of the New Testament, containing 'cywyddau', 'englynion', and a few 'awdlau' by Jhon Kent, Gryff. Dwnn ap Oweyn Dwnn, Guto or Glyn, Tuder Alet, Hugh Arwystl, Dafydd Nantmor, Hugh Lleyn, Dauyd ap Gwilym, Wylyam Egwad, Roland Vychan, Rychard Ierwerth ('o Abertawey'), Gruffydd ap Ieuan (Ivan) ap Ll'yn, Will. Salesbur[y], Morgan ap Res, D'd Epyn[t], Thomas Vychan, and William Phylip, and anonymous and imperfect poems; 'Trioedd Cerdd' ('Tri bai cyffredin Cerdd davod', etc.); 'Trioedd Ynys Brytain'; miscellaneous triads; 'Pemp Brenhinlluyth [Cembery]'; 'Pemptheclluyth Gwynedd'; a deaf and dumb alphabet; and 'Dyledawl goffaduriaeth am enwae yr oll veirdd a mydrwyr eill [sic] or hen Vrytanieid a llawer o ein cyfoes'.

Barddoniaeth, etc.

A composite volume in three sections containing 'cywyddau', 'englynion' and 'awdlau' by Dr Sion Cent, Syr Dafydd Trefor, Llewelyn Goch ab Meirig hen, Einion ap Gwalchmai, Iolo Goch, Gutto'r Glynn, Syr Rhys Drewen, Tudur Penllyn, Howel Reinallt, Syppyn Gefeiliog, Bedo Brwynllys, Howel Cilan, Morys ab Ifan ab Einion, Ieuan Brydydd hir, Tudur Aled, Ralph ap Connoay, Gruffydd Grug, Robin Ddu, Meredydd ap Rhys, Efan Fychan ab Morganwg, William (Gwilym) Cynwal, Owain Gwynedd, Sion Tudur, William Lleyn, Rhys Cain, Sion Phylip, Edmund Prys ('Arch-diacon'), Gruffydd Phylip, Edward ap Ralph, Rhichard Phylip, Lewis Glyn Cothi, Gruffydd Hiriaethog [sic], Morys ap Howel ap Tudur, Rhys Ednyfed, Ieuan Dyfi, Gruffydd Leia, Ieuan Deulwyn, Sion Brwynog, Gruffydd Ifan ab Llewelyn Fychan, Dr Sion Dafydd Rhys, Roger Cyffin, Thomas Prys (Plas Iolyn), Wmffre Dafydd ab Ifan, William Phylip, Dafydd ap Rhys, Dafydd Dafis ('gwas Owen Wynn o'r Glyn'), Ellis Rolant ('o Harlech'), Thomas Llwyd ('o Benmen'), Mr Hugh Lewis, D. D. Gwynn, Huw Llwyd Cynfal, Edward Morys, [John Davies] 'Sion Dafydd Las ('Sion Penllyn'), Owen Gruffydd, (John Roderick] S[iôn] Rhydderch, William Elias, Huw ap Huw, [John Roberts] 'Sion Lleyn', [David Thomas] 'Dafydd Ddu Eryri', Gruffudd Williams ('Gutyn Peris'), Gronw Owen, Simwnt Fychan, Huwcyn Sion, 'Nid Prydydd ... ond Gutto rhiw Fwngler', Ieuan Grffudd, Deio ap Ieuan Ddu, Rhys Llwyd ab R[hys] ab R[hisiart], Hywel ab Dafydd ab Ieuan ab Rhys ('ne Hywel Dafi neu bardd Rhaglan'), Lewis Owain ('o Dyddyn y Garreg'), Mr. Rowland Price, Sion Mowddwy, Gruffuth Parry, and Robert Edward, and anonymous compositions; 'Ychydig o hanes cyff-Genedl y cymru'; notes on 'Coptic Alphabet', 'The Syriac Alphabet', 'The Hebrew Alphabet', 'Greek Alphabet', three grades of Druids, and church inscriptions from Llaneinion (Lleyn) [i.e. Llanengan], Caernarvonshire, and Llaniestin (Anglesey); 'The names of the several churches in Anglesey and the time in which they were built'; a holograph copy of a letter from J[ohn] Thomas ['Sion Wyn o Eifion'], Chwilog to [David Thomas, 'Dafydd Ddu Eryri'], 1808 (observations on [Yr] Eurgrawn [Cymraeg]); anonymous carols; etc. The respective sections are in the hands of Robert Williams ('Robin Llys Padrig'), Abererch, Evan Prichard ('Ieuan Lleyn'), and John Thomas ('Siôn Wyn o Eifion'). Annotation by D. S[ilvan] E[vans]. Bound in at the end is a typescript alphabetical list of first lines of poems.

Results 1 to 20 of 346