Showing 822161 results

Archival description
Advanced search options
Print preview View:

Archif Plaid Cymru,

  • GB 0210 PLAMRU
  • fonds
  • 1915-2016

Cofnodion Plaid Cymru, 1915-1999, yn cynnwys cofnodion, agenda and gohebiaeth y pwyllgor gwaith a phwyllgorau eraill, 1925-1997; gohebiaeth gyffredinol, 1925-1998, gyda nifer o aelodau a swyddogion blaenllaw y blaid; cofnodion, gohebiaeth a phapurau eraill y gwahanol bwyllgorau rhanbarthol, 1925-1997, a changhennau,1930-1992; cofnodion a dogfennaeth y Cyngor Cenedlaethol, 1967-1997; cofnodion ariannol, yn cynnwys rhai papur newydd misol y blaid Y Ddraig Goch a Welsh Nation a Chronfa Gŵyl Ddewi, 1927-1996; rhaglenni a threfniadau ar gyfer cynadleddau ac Ysgolion Haf, 1933-1998; cofnodion aelodaeth, 1930-1996; papurau y Grŵp Ymchwil, [c.1960]-1995; papurau, yn cynnwys areithiau ac effemera, yn ymwneud ag etholiadau, 1929-1999; papurau yn ymwneud ag Adran y Menywod, 1924-1996, a'r Mudiad Ieuenctid, 1964-1998; papurau yn ymwneud â refferendwm datganoli 1979,1969-1983, a refferendwm 1997, a Chynulliad Cymru,1992-1998; papurau yn ymwneud â Y Ddraig Goch, Welsh Nation a chyhoeddiadau eraill, 1932-1996; deunydd printiedig gan Blaid Cymru ac eraill yn cynnwys llyfrau, cyfnodolion a phamffledi,1913-1996; torion o'r wasg, 1924-1996; cylchlythyron, 1938-1992; papurau yn ymwneud â'r Blaid Seneddol,1980-1996; papurau unigolion ac rhai ar wahanol bynciau amrywiol, 1926-1998 = Records of Plaid Cymru, 1915-1999, including minutes, agendas and correspondence of the executive and other committees, 1925-1997; general correspondence, 1925-1998, with many prominent party members and officials; minutes, correspondence and other papers of the various regional committees, 1925-1997, and branches, 1930-1992; minutes and records of the National Council, 1967-1997; financial records, including those of the party's monthly newspaper Y Ddraig Goch and Welsh Nation and Cronfa Gwyl Dewi, 1927-1996; arrangements for and programmes of conferences and Summer Schools, 1933-1998; membership records, 1930-1996; papers of the Grŵp Ymchwil (research group), [c.1960]-1995; papers, including speeches and ephemera, relating to elections, 1929-1999; papers relating to the Adran Menywod (Women's Section), 1934-1996, and the Mudiad Ieuenctid (Youth Movement), 1964-1998; papers relating to the 1979 devolution referendum, 1969-1983, and the 1997 referendum and Welsh Assembly, 1992-1998; papers relating to Y Ddraig Goch, Welsh Nation and other publications, 1932-1996; printed matter by Plaid Cymru and others including books, periodicals and pamphlets, 1913-1996; press cuttings, 1924-1996; circulars, 1938-1992; papers relating to the Parliamentary Party, 1980-1996; papers of individuals and to various miscellaneous topics, 1926-1998.

Plaid Cymru

O Glawr i Glawr: Yr Egin Grawn

R10/1037/11.
O Glawr i Glawr: Yr Egin Grawn.
Darlledwyd yn gyntaf: 19 Mehefin 1995 tan 30 Mehefin 1995.
UID: Wedi nodi'n isod.
10 sgript wedi'i deipio gydag anodiadau ysgrifenedig.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer O Glawr i Glawr: Yr Egin Grawn. Gweler manylion:

Pennod 1: 19 Mehefin 1995, UID: CCC459D831;
Pennod 2: 20 Mehefin 1995, UID: CCC459D832;
Pennod 3: 21 Mehefin 1995, UID: CCC459D833;
Pennod 4: 22 Mehefin 1995, UID: CCC459D834;
Pennod 5: 23 Mehefin 1995, UID: CCC459D835;
Pennod 6: 26 Mehefin 1995, UID: CCC459D836;
Pennod 7: 27 Mehefin 1995, UID: CCC459D837;
Pennod 8: 28 Mehefin 1995, UID: CCC459D838;
Pennod 9: 29 Mehefin 1995, UID: CCC459D839;
Pennod 10: 30 Mehefin 1995, UID: CCC459D840.

BBC Wales

O Glawr i Glawr: Rhwng dau Lanw Medi

R10/1037/10.
O Glawr i Glawr: Rhwng dau Lanw Medi.
Darlledwyd yn gyntaf: 29 Mai 1995 tan 16 Mehefin 1995.
UID: Wedi nodi'n isod os adnabwyd.
15 sgript wedi'i deipio.
Sgriptiau radio BBC arr O Glawr i Glawr: Rhwng dau Lanw Medi. Gweler manylion:

Pennod 1: 29 Mai 1995, UID: CCC459D841;
Pennod 2: 30 Mai 1995, UID: CCC459D842;
Pennod 3: 31 Mai 1995, UID: CCC459D843;
Pennod 4: 1 Mehefin 1995, UID: CCC459D844;
Pennod 5: 2 Mehefin 1995, UID: CCC459D845;
Pennod 6: 5 Mehefin 1995, UID: CCC459D846;
Pennod 7: 6 Mehefin 1995, UID: CCC459D847;
Pennod 8: 7 Mehefin 1995, UID: CCC459D848;
Pennod 9: 8 Mehefin 1995, UID: CCC459D849;
Pennod 10: 9 Mehefin 1995, UID: CCC459D850;
Pennod 11: 12 Mehefin 1995, UID: CCC459D851;
Pennod 12: 13 Mehefin 1995, UID: CCC459D852;
Pennod 13: 14 Mehefin 1995, UID: CCC459D853;
Pennod 14: 15 Mehefin 1995, UID: CCC459D854;
Pennod 15: 16 Mehefin 1995.

BBC Wales

O Glawr i Glawr: Brynhyfryd

R10/1037/9.
O Glawr i Glawr: Brynhyfryd.
Darlledwyd yn gyntaf: 17 Ebrill 1995 tan 5 Mai 1995.
UID: Wedi nodi'n isod.
15 sgript wedi'i deipio.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer O Glawr i Glawr: Brynhyfryd. Gweler manylion:

Pennod 1: 17 Ebrill 1995, UID: CCC459D801;
Pennod 2: 18 Ebrill 1995, UID: CCC459D802;
Pennod 3: 19 Ebrill 1995, UID: CCC459D803;
Pennod 4: 20 Ebrill 1995, UID: CCC459D804;
Pennod 5: 21 Ebrill 1995, UID: CCC459D805;
Pennod 6: 24 Ebrill 1995, UID: CCC459D806;
Pennod 7: 25 Ebrill 1995, UID: CCC459D807;
Pennod 8: 26 Ebrill 1995, UID: CCC459D808;
Pennod 9: 27 Ebrill 1995, UID: CCC459D809;
Pennod 10: 28 Ebrill 1995, UID: CCC459D810;
Pennod 11: 1 Mai 1995, UID: CCC459D811;
Pennod 12: 2 Mai 1995, UID: CCC459D812;
Pennod 13: 3 Mai 1995, UID: CCC459D813;
Pennod 14: 4 Mai 1995, UID: CCC459D814;
Pennod 15: 5 Mai 1995, UID: CCC459D815.

BBC Wales

O Glawr i Glawr: Cribau Eryri

R10/1037/8.
O Glawr i Glawr: Cribau Eryri.
Darlledwyd yn gyntaf: 27 Mawrth 1995 tan 14 Ebrill 1995.
UID: Wedi nodi'n isod.
15 sgript wedi'i deipio.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer O Glawr i Glawr: Cribau Eryri. Gweler manylion:

Pennod 1: 27 Mawrth 1995, UID: CCC421D646;
Pennod 2: 28 Mawrth 1995, UID: CCC421D647;
Pennod 3: 29 Mawrth 1995, UID: CCC421D648;
Pennod 4: 30 Mawrth 1995, UID: CCC421D649;
Pennod 5: 31 Mawrth 1995, UID: CCC421D650;
Pennod 6: 3 Ebrill 1995, UID: CCC421D651;
Pennod 7: 4 Ebrill 1995, UID: CCC421D652;
Pennod 8: 5 Ebrill 1995, UID: CCC421D653;
Pennod 9: 6 Ebrill 1995, UID: CCC421D654;
Pennod 10: 7 Ebrill 1995, UID: CCC421D655;
Pennod 11: 10 Ebrill 1995, UID: CCC421D656;
Pennod 12: 11 Ebrill 1995, UID: CCC421D657;
Pennod 13: 12 Ebrill 1995, UID: CCC421D658;
Pennod 14: 13 Ebrill 1995, UID: CCC421D659;
Pennod 15: 14 Ebrill 1995, UID: CCC421D660.

BBC Wales

O Glawr i Glawr: Broc Mor

R10/1037/7.
O Glawr i Glawr: Broc Mor.
Darlledwyd yn gyntaf: 13 Mawrth 1995 tan 24 Mawrth 1995.
UID: Wedi nodi'n isod.
Naw sgript wedi'i deipio gydag anodiadau ysgrifenedig.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer O Glawr i Glawr: Broc Mor gan Gwen Redvers Jones. Gweler manylion:

Pennod 1: 13 Mawrth 1995, UID: CCC421D631;
Pennod 2: 14 Mawrth 1995, UID: CCC421D632;
Pennod 3: 15 Mawrth 1995, UID: CCC421D633;
Pennod 4: 16 Mawrth 1995, UID: CCC421D634;
Pennod 6: 20 Mawrth 1995, UID: CCC421D636;
Pennod 7: 21 Mawrth 1995, UID: CCC421D637;
Pennod 8: 22 Mawrth 1995, UID: CCC421D638;
Pennod 9: 23 Mawrth 1995, UID: CCC421D639;
Pennod 10: 24 Mawrth 1995, UID: CCC421D640.

BBC Wales

O Glawr i Glawr: O'r Harbwr i'r Cefnfor Gwyn

R10/1037/6.
O Glawr i Glawr: O'r Harbwr i'r Cefnfor Gwyn.
Darlledwyd yn gyntaf: 20 Chwefror 1995 tan 10 Mawrth 1995.
UID: Wedi nodi'n isod.
15 sgript wedi'i deipio.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer O Glawr i Glawr: O'r Harbwr i'r Cefnfor Gwyn gan Robin Llywelyn. Gweler manylion:

Pennod 1: 20 Chwefror 1995, UID: CCC421D616;
Pennod 2: 21 Chwefror 1995, UID: CCC421D617;
Pennod 3: 22 Chwefror 1995, UID: CCC421D618;
Pennod 4: 23 Chwefror 1995, UID: CCC421D619;
Pennod 5: 24 Chwefror 1995, UID: CCC421D620;
Pennod 6: 27 Chwefror 1995, UID: CCC421D621;
Pennod 7: 28 Chwefror 1995, UID: CCC421D622;
Pennod 8: 1 Mawrth 1995, UID: CCC421D623;
Pennod 9: 2 Mawrth 1995, UID: CCC421D624;
Pennod 10: 3 Mawrth 1995, UID: CCC421D625;
Pennod 11: 6 Mawrth 1995, UID: CCC421D626;
Pennod 12: 7 Mawrth 1995, UID: CCC421D627;
Pennod 13: 8 Mawrth 1995, UID: CCC421D628;
Pennod 14: 9 Mawrth 1995, UID: CCC421D629;
Pennod 15: 10 Mawrth 1995, UID: CCC421D630.

BBC Wales

O Glawr i Glawr: Miri Dysgu

R10/1037/5.
O Glawr i Glawr: Miri Dysgu.
Darlledwyd yn gyntaf: 30 Ionawr 1995 tan 10 Chwefror 195.
UID: Gweler manylion isod.
10 sgript wedi'i deipio.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer O Glawr i Glawr: Miri Dysgu gan Glyn Jones. Gweler manylion:

Pennod 1: 30 Ionawr 1995, UID: CCC421D601;
Pennod 2: 31 Ionawr 1995, UID: CCC421D602;
Pennod 3: 1 Chwefror 1995, UID: CCC421D603;
Pennod 4: 2 Chwefror 1995, UID: CCC421D604;
Pennod 5: 3 Chwefror 1995, UID: CCC421D605;
Pennod 6: 6 Chwefror 1995, UID: CCC421D606;
Pennod 7: 7 Chwefror 1995, UID: CCC421D607;
Pennod 8: 8 Chwefror 1995, UID: CCC421D608;
Pennod 9: 9 Chwefror 1995, UID: CCC421D609;
Pennod 10: 10 Chwefror 1995, UID: CCC421D610.

BBC Wales

Straeon Ffâs a Ffridd

R10/1037/4.
Straeon Ffâs a Ffridd.
Darlledwyd yn gyntaf: 5 Gorffennaf 1995 tan 16 Awst 1995.
UID: Wedi nodi'n isod.
Chwech sgript wedi'i deipio gydag anodiadau ysgrifenedig.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer Straeon Ffâs a Ffridd. Gweler manylion:

Cymwynas yr Hen Cloc Mawr, gan Meirion Evans - 5 Gorffennaf 1995, UID: CCC436P021;
Rhwng Barri a Porthcawl, gan Meirion Evans - 13 Gorffennaf 1995, UID: CCC436P022;
Angrheg Jac Paish, gan Meirion Evans - 19 Gorffennaf 1995, UID: CCC436P023;
Plwc Bach o Bysgota, gan Meirion Evans - 26 Gorffennaf 1995, UID: CCC436P024;
Cynhaea’ Obadeia, gan Meirion Evans - 2 Awst 1995, UID: CCC436P025;
Moto Beic a Mochyn Bach, gan Meirion Evans - 16 Awst 1995, UID: CCC436P026.

BBC Wales

Straeon Ffâs a Ffridd

R10/1037/3.
Straeon Ffâs a Ffridd.
Darlledwyd yn gyntaf: 25 Mai 1994 tan 26 Mehefin 1994.
UID: Wedi nodi'n isod.
Chwech sgript wedi'i deipio gydag anodiadau ysgrifenedig.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer Straeon Ffâs a Ffridd. Gweler manylion:

Rhaglen 1: Y Geneva Kid, gan Meirion Evans - 22 Mai 1994, UID: CCC/CCR414M821;
Rhaglen 2: Codi Cwningen gan Meirion Evans - 29 Mai 1994, UID: CCC/CCR414M822;
Rhaglen 3: Rhoi Ysgwydd Dan y Baich, gan Meirion Evans - 5 Mehefin 1994, UID: CCC/CCR414M823;
Rhaglen 4: Rhedeg y Bath, gan Meirion Evans - 12 Mehefin 1994, UID: CCC/CCR414M824;
Rhaglen 5: Y Dyn Ambiwlans, gan Meirion Evans - 19 Mehefin 1994, UID: CCC/CCR414M825;
Rhaglen 6: Dial Dai Llwch, gan Meirion Evans - 26 Mehefin 1994, UID: CCC/CCR414M826.

BBC Wales

World Service Short Story

R10/1037/2.
World Service Short Story.
First Broadcast: 8 January 1994 to 25 December 1994.
UID: Noted below.
31 typed scripts with written annotations.
BBC radio scripts for World Service Short Story. See details:

Victor and the Egg, by Jaroslav Kříž - 8 January 1994, UID: 93R50/A701;
Ampala Moon, by Guillermo Yuscaran - 8 January 1994, UID: 94R50/A741;
The Escape, by Linda Lappin - 8 January 1994, UID: 93R50/A702;
Georgian Doors, by Fred Johnston - 22 January 1994, UID: 93R50/A703;
International by Kate Monleon - 29 January 1994, UID: 93R50/A704;
A Ticket to Away, Renee Terry - 10 April 1994, UID: 94R50/A711;
The Dragon and Mrs Gunasekera, by Anita Louis - 17 April 1994, UID: 94R50/A712;
Death and Laundry, by Sally McBrearty - 24 April 1994, UID: 94R50/A713;
The Outdoor Life, by Pat Boran - 8 May 1994, UID: 94R50/A714;
Ben, by Kobus Moolman - 15 May 1994, UID: 94R50/A715;
Blue Forever, by Miles Horden - 22 May 1994, UID: 94R50/A716;
The Blind Teacher of Timisoara, by Dominic Ambrose - 29 May 1994, UID: 94R50/A717;
The Wake, by Amelia Batistich - 12 June 1994, UID: 94R50/A718;
The Last Canoe, by David Somerset - 19 June 1994, UID: 94R50/A719;
I Remember Pama, by Gaik-Cheng Khoo - 26 June 1994, UID: 94R50/A720;
Blood Relations, by Ivy Bannister - 10 July 1994, UID: 94R50/A721;
The Outing, by Julie Simpson - 17 July 1994, UID: 94R50/A722;
Bari Ma Goes Home, by Deepa Shah - 24 July 1994, UID: 94R50/A723;
Hubert, Man of the Forest, by Josephine Creel - 31 July 1994, UID: 94R50/A724;
Windows on the World, by Joan Munton Donaldson - 14 August 1994;
February’s Tale, by Liza Todd Field - 14 August 1994, UID: 94R50/A725;
The Blossoming, by Bronwyn Tate - 21 August 1994, UID: 94R50/A726;
Forgotten Tunes, by Navtej Sarna - 11 September 1994, UID: 94R50/A728;
Last Judgement, by Christine Randoph - 16 October 1994, UID: 94R50/A732;
When Ataturk Came to Sakarya River, by Mavis Jones - 23 October 1994, UID: 94R50/A733;
For the Birds, by Peter Kittel - 30 October 1994, UID: 94R50/A734;
Klang Klang the Tikkiwala, by Sarab Ahluwalia - 20 November 1994, UID: 94R50/A736;
My Brother Jacob, by Heather Marshall - 27 November 1994, UID: 94R50/A737;
War Effort, by Niamh ni Haobher - 11 December 1994, UID: 94R50/A738;
Shoes, by Russell Evans - 18 December 1994, UID: 94R50/A739;
A Dangerous Drive, Waiata Dawn Davies - 25 December 1994, UID: 94R50/A740.

BBC Wales

Lliw Lledrith gan Terry Pratchett

R10/1037/1.
Lliw Lledrith gan Terry Pratchett.
Darlledwyd yn gyntaf: 13 Tachwedd 1994 tan 18 Rhagfyr 1994.
UID: Wedi nodi'n isod.
Pump sgript wedi'i deipio.
Sgriptiau radio BBC ar gyfer Lliw Lledrith gan Terry Pratchett. Cyfiethiad o The Colour of MAgic. Gweler manylion:

Rhan 1 - 13 Tachwedd 1994, UID: CCC415M146;
Rhan 2 - 20 Tachwedd 1994, UID: CCC415M147;
Rhan 3 - 27 Tachwedd 1994, UID: CCC415M149;
Rhan 4 - 4 Rhagfyr 1994, UID: CCC415M150;
Rhan 5 - 18 Rhagfyr 1994, UID: CCC415M151.

BBC Wales

Llythyrau

Llythyrau at Cassie Davies, gan gynnwys rhai wedi eu cyfeirio at ei chwaer, Neli Davies. Rhestrir y gohebwyr pwysicaf.

Bant yn yr Ysgol: Abermad

T10/843/7.
Bant yn yr Ysgol: Abermad.
Darlledwyd yn gyntaf: 15 Tachwedd 1960.
UID: Anhysbys.
Sgript wedi'i deipio.
Sgript teledu BBC ar gyfer Bant yn yr Ysgol: Abermad.

BBC Wales

Tua'r Ffin

T10/843/38.
Tua'r Ffin.
First broadcast: 21 July1964.
UID: Anhysbys.
Typed script.
BBC television script for Tua'r Ffin.

BBC Wales

Ffordd o Edrych. 6.Y Rhyw Deg

T10/843/44.
Ffordd o Edrych. 6. Y Rhyw Deg.
Darlledwyd yn gyntaf: 22 Mawrth 1965.
UID: Anhysbys.
Sgript wedi'i deipio gydag anodiadau ysgrifenedig.
Sgript teledu BBC ar gyfer Ffordd o Edrych. 6.Y Rhyw Deg.

BBC Wales

Ffordd o Edrych. 5. Iaith y Nef

T10/843/42.
Ffordd o Edrych. 5. Iaith y Nef.
Darlledwyd yn gyntaf: 15 Mawrth1965.
UID: Anhysbys.
Sgript wedi'i deipio gydag anodiadau ysgrifenedig.
Sgript teledu BBC ar gyfer Ffordd o Edrych. 5. Iaith y Nef.

BBC Wales

Cap Wil Tomos gan Islwyn Williams

T10/843/45.
Cap Wil Tomos gan Islwyn Williams.
Darlledwyd yn gyntaf: 20 Ebrill 1965.
UID: Unknown.
Sgript wedi'i deipio gydag anodiadau ysgrifenedig.
Sgript camera teledu BBC ar gyfer Cap Wil Tomos gan Islwyn Williams.

BBC Wales

Results 1 to 20 of 822161