Showing 10 results

Archival description
Jones, Hugh, 1789-1858
Print preview View:

Barddoniaeth,

Miscellaneous poems, including a fragment of a poem by Hughe Hughes, Llwydiarth Esgob; a pencil copy of 'Beth sy'n hardd ?', with a translation into English ('What is Beautiful?'), 'Bedd fy Chwaer', 'Dymuniad yr Eneth Glaf', and a letter by J. H. Hughes ('Ieuan o Leyn'), Ruabon, 1887; 'Carol ar Gonceat Gwyr y Gogledd' by Edward Jones, Maesyplwm; 'Llinellau a gyfansoddwyd ar yr achlysur o briodi Mr. Jno. Jones o Lanfyllin a Miss Jones o'r Fronheulawg, yn swydd Feirionydd, Rhagr. 28, 1827' by Hugh Jones ('Erfyl'); an extract from Sir John Wynn's History of the Gwydir Family, including Rhys Goch o'r Yri's poem to Robert ap Meredith; a 'cywydd Annerch Eisteddfod Penmorfa, 1795' and 'Cerdd i'w chanu ar y mesur a elwir White Chalk dan yr enw Cwynfan yr Awen', by J. R., Ty Du; a poem by Samuel Roberts ('S.R.'), to 'Sir Watkin Williams Wynn, Baronet, M.P., and his Lady, when passing-on a fine evening-through the beautiful Vale of Llanbrynmair', with a covering letter by his father, John Roberts, 1827; 'Englynion a luniwyd wrth ddarllen Joseph, Llywodraethwr yr Aifft, gwaith Mr. D. Ionawr, Gorph 6d. 1809', and 'Englynion i Gastell Caernarfon' by David Thomas, and a copy of 'Canu penrhydd i Gastell Caernarfon' by Huw Morys; a poem on 'The Day of Judgment', by 'Bleddyn ap Cynfyn'; and a copy of 'Can ddifyfyr lawen gan y Bardd Diawen a elwir Y Coch Owen'.

Correspondence,

Letters addressed to John Jones, draper, and Abraham Jones, both of Llanvyllin, by Hugh Jones, 'Erfyl', 1822 -1833, and by Morris Davies, Pwllheli, Portmadoc, and Bangor, 1841-1849.

'Erfyl' and Morris Davies.

Hunangofiant 'Erfyl', etc.

A manuscript of Morris Davies, Bangor containing a Welsh translation of an imperfect autobiography of Hugh Jones ('Erfyl'; 1789-1858) and a continuation of the biography by the scribe incorporating extracts from the diaries of Hugh Jones for the period 1820-3. The text represents pp. 281-94 of the biography of 'Erfyl' which appeared in Y Traethodydd, 1876. At the end of the volume is a short section entitled 'Miscellaneous' containing notes (1830) on such phrases as 'His Welsh blood is up', 'As long as a Welsh pedigree', 'Môn mam Cymru', etc. The English autobiography is in NLW MS 9029 and the four diaries in NLW MS 9024-7.

Letters G-J (Morgan Jones)

One of six volumes consisting of several hundred letters ranging in date from the late eighteenth century to about the middle of the nineteenth, and addressed mainly to Walter Davies, with some to his daughter Jane, to John Jenkins, and to John Vaughan, from numerous correspondents connected with various aspects of Welsh life and including: Thomas Gee, J. Goddard, Humphrey Griffith (Cwrt), James Griffith (Carmarthen), Owen Griffith (Ywain Meirion), Samuel Grindley, Lady Charlotte Guest, Augusta Hall, Thomas W. Hancock, Charles Hassall, Sir Isaac Heard (College of Arms), Sir Richard Colt Hoare, Samuel Horsley (bishop of St. Asaph), David Howell (Machynlleth), David Hughes (Eos Iâl), David Hughes (Jesus College, Oxford), Hugh Derfel Hughes (Huw Derfel), John Hughes (author of Hora Britannicae), John Hughes (Aberystwyth), John Ceiriog Hughes (Ceiriog), David Humphreys (Dewi Einion), Richard Humphreys (Llanfaircaereinion), John Jenkins (Kerry), Arthur James Johnes (Garthmyl), E. Johnes (Garthmyl), Thomas Johnes (Hafod), Thomas Johnes (Welshpool), Daniel Jones (Wrexham), Edward Jones (Bardd y Brenin), Griffith Jones (London), Hugh Jones (Erfyl), John Jones (Jac Glanygors), John Jones (Talhaiarn), John Jones (Tegid), and Morgan Jones (Iolo Glan Muchudd).

Letters to 'Owain Alaw',

Letters addressed to John Owen ('Owain Alaw'). The correspondents include Jane Davies, daughter of 'Gwallter Mechain', 1858; Morris Davies, Upper Bangor, 1859-60; Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), 1853-4; John Ceiriog Hughes ('Ceiriog'), 1863-7; John Jones ('Talhaiarn'), 1865; Brinley Richards, 1864 and undated; E[benezer] Thomas ('Eben Fardd'), 1860; Lady Mary Emily William Wynn, Wynnstay, 1865; and Sir Watkin Williams Wynn, 6th bart., Wynnstay, [1865]. There are also two letters from [Sir] C[harles] B[eaumont] Phipps, Windsor Castle, for H.M. The Queen, to Charles Hughes, publisher, Wrexham, 1863.
Among the subjects discussed, apart from 'Owain Alaw's musical interests and the dedication of his publications, are 'Gwallter Mechain's letters (by Jane Davies) and the proposed biography of Hugh Jones ('Erfyl) (by Morris Davies). Also included among the letters is a printed song - 'The Welcome Home, sung by the children of the Rhos-y-Medre and Rhosllanerchrugog National Schools on the occasion of the birth of an heiress to the noble House of Wynnstay', 1865.

Letters,

Letters and postcards addressed to Thomas Edwards. The correspondents include Sir John Herbert Lewis, Caerwys, 1912; Sir John Edward Lloyd, Bangor, 1911; Charles S. Mainwaring, Galltfaenan, Trefnant, 1904-14 and undated; Llewelyn Nevill Vaughan Lloyd-Mostyn, 3rd baron Mosyn, 1912; Alfed Neobard Palmer, Wrexham, 1911; D. Rhys Phillips, Swansea, 1906; Sir John Rhys, Oxford, 1911; Ethel Stokes, Chancery Lane, London, 1915; and John Thomas ('Eifionydd'), 1905-?6.
Among the subjects discussed in NLW MSS 9002E, 9003-9004C are ancient monuments in Flintshire; the history of Prestatyn Castle; the activities of Dyserth Field Club and 'Cymdeithas Cymry Caer'; measures of the Gop, Newmarket; the friar preachers of Rhuddlan; the pedigrees of Ellis Gruffydd, 'a soldier of Calais', of Hughes of Kinmel, and of Wynne of Copa'rlenni, and of the recipient; the works of 'Talhaiarn'; and the biography of Hugh Jones ('Erfyl').

Lloffion Cymreig,

'Englynion' and other poems, some of them holograph, composed for the most part at informal meetings of bards in the house of John Jenkins, the writers including David Rowland ('Dewi o Brefi'), 'Cedewain', John Jenkins, Walter Davies, David Davies ('Dewi Fardd o Geri'), William Moses ('Gwilym Tew Glan Taf'), John Howell ('Ioan ab Hywel', alias 'Eos Glandyfroedd'), Robert Davies ('Bardd Nantglyn'), David Richards ('Dewi Silin'), Aneurin Owen, Evan Evans ('Ieuan Glan Geirionydd'), Elizabeth Jenkins ('Eos y Bele'), William Ellis Jones ('Gwilym Cawrdaf'), John Jones ('wyr Dafydd Jones o Drefriw'), Hugh Jones ('Huw Erfyl'), John Hughes (author of Horae Britannicae), William Edwards ('Gwilym Padarn'), Thomas Jones ('Thomas Gwynedd', alias 'Tydain'), Daniel Evans ('Daniel Ddu o Geredigion'), Robert Parry ('Robin Ddu Eryri'), Thomas Ellis ('Eos Tegeingl'), Edward Williams ('Iolo Morganwg'), William Owen ('Gwilym Glan Hafren'), John Blackwell ('Alun'), Peter Jones ('Pedr Fardd'), John Jones ('Collwyn'), and David Harris ('Kerry').

Llyfr John Morris,

A volume largely of poetry in strict and free metres transcribed by John Morris during the period circa 1784-8. It contains 'Ychydig o Reolau Gramadegawl a gasglwyd gan y Parchedig Mr. [David] Ellis o Amlwch ... yr hwn sy'n wr deallus iawn ac yn perchen awen ragorol. Ac yn hoffi'n fawr yr Iaith Gymraeg ...' ('John Morris ai scrifennodd Rhagfyr, 12, 1786'); 'carolau' and 'cerddi' by Robt. Evans ('o Feifod'), Daniel Jones, Hugh Morris, John Hughes, Jonathan Hughes, Ellis Roberts, H[ugh] Jones ('o Langwm'), David Thomas, Arthur Jones, and Rhisiart Parry ('athraw ysgol gynt yn Sir Fôn'); 'cywyddau' and 'englynion' by Owen Evan alias Owen Gwynedd, John Edwards, Hugh Morris, Arthur Jones ('Clochydd Llangydw[alad]r'), Hugh Gryffydd, Jonathan Hughes, Da. Lloyd, [David Jones] ('Dewi fardd, o Drefriw'), John Edwards ('Clochydd Manafon'), Rhys Morgan ('pencraig Neath'), Wm. Raffe ('o Mochdref Sir Drefald[wy]n'), John Rhees (Llanrhaiadr), Daniel Jones, Tho. Edwards, Ed. Morris, Dafydd Benwyn, Lewis Glyn Cothi, William Cynwal and William Phillip, and anonymous poems; 'Cof-restr dewisedig yn dangos rhifedi'r blynyddoedd Aethant heibio, er pan fu amryw bethau hynod Hyd y flwyddyn 1788'; 'Parhad o Gronicl y Brenhinoedd a Thwysogion Cymru er yn amser Cydwaladr ...'; 'Rhestr o Enwau'r Marchogion, a Seneddwyr yr uchel Lys Barliament, Arglwyddi Lifftenants, Custos Retulorum [sic], Penswyddogion y Militia, a'r Siryfau Pob Sir drwy Gymru; a'r Swm yr ydys yn i dalu o Dreth Brenin, a elwir yn gyffredin y Dreth fawr yn ol pedwar Swllt y Bunt, gida rhifedi y Militia yr ydys yn i godi ymhob Sir'; 'Rhestr o Enwau'r ardderchog Ustisiaid ar Barnwyr Sy'n gwrando, a dibennu pob Matterion Cyfraith yn Lloegr a Chymru'; 'Rhestr o Enwau yr Esgobion, Deaniaid, Arch-Diaconiaid, Canghellwyr, a'r Blaenoriaid sydd yn trefni Swyddau Eglwysaidd yn Ardalaith Cymru gyda'r Swm a gyfrifir ar bob Esgobaeth yn Llyfrau'r Brenin'; 'Byr hanes maintioli Sirioedd [sic] Cymru, a rhifedi'r Plwyfydd; Ac enwau'r Seneddwyr ...'; 'Barnwyr neu brif Ustusiaid Cymru'; 'Henwau y Deuddeg Patrieirch ...'; 'Rhestr o Enwau'r Proffwydi ...'; 'Rhestr o Enwau Ein Iachawdwr Iesu Grist ...'; 'Henwau'r Deuddeg Apostolion'; 'Rhestr o Enwau ychydig o'r Seintiau, Merthyron, a Dynion Rhinweddol erill, yr ydys yn Cadw Coffadwriaeth o honynt ...'; 'Henwau'r Naw Miwsic' [?Miwsis]; 'Henwau'r Naw Gorchfygwyr'; 'Saith Ryfeddod y byd'; 'Y Saith Gysgadur'; 'Pumtheg arwydd (medd Dafydd Nanmor) a welir cyn y Jubil Sabbathaidd'; 'Y pum synwyr a roes Duw i Ddyn'; 'Henwau Siroedd Lloegr, a Rhifedi y Dinasoedd, Trefydd marchnadol, Plwyfydd, a Chwmpas, a hefyd y Cyferi [sic] sydd ymhob Sir'; 'Siroedd Cymru, a Rhifedi y Trefydd Marchnadol, Plwyfydd, y Cwmpas, a'r Cyferi sydd ymhob Sir'; a riddle ('Dychymmyg') in verse; 'Llythyrennau am Raddau Dysgeidiaeth, a byrhad geiriau yn ôl yr Iaith Lladin ...'; medical recipes; 'Hoff benill M. Luther'; 'Henwau y Pedwar archugain Marchog, oedd yn Llys y Bre[nin]'; 'Yr wyth fyd, neu Uchelderau, y mae'r Astronomyddion yn crybwyll am danynt'; and 'Ychydig o waith rhai or hên Brydyddion ...' (quotations from the poetry of Edm[wnd] Prys, Huw Arwystl, Ieuan Tew, Dr Ioan Gwent, Owen Gwynedd, Gruffudd Gru[g], Moris ap Ifan ap Einion, Lewis Môn, Sion Brwynog, Gruffudd Hiraethog, Rhys Nanmor and Ioan Prichard (1670)). Preceding the text is a progressive list ('Tabl') of the 'carolau', 'cerddi', and 'cywyddau' contained in the volume. That the entire volume is based on a variety of sources is shown by the last entry inserted by the scribe: 'Yr ychydig o hen bethau hyn, a godais I allan o hen Lyfrau pan oeddwn mewn oriau Segur, rhag I Colli hwynt ...'. Inside the lower cover are printed 'Englynion Croesawiad Sior IV. 'Trwy Gymru' by [Hugh Jones] ('H. Erfyl'). There are a few minor entries in the hand of Mary Richards.

Minute book of Cymmrodorion Society in Powys, etc.

A minute book of the Cymmrodorion Society in Powys (established 6 October 1819), 1819-20, together with a list of members, 1819-22. The volume was subsequently used by Mary Richards, Darowen and, to a lesser extent, by Thomas R. Williams, Bryn Tanad, Llanerful, to record transcripts of a list of British kings to George III ('Tabl o holl Frenhinodd Prydain or dechreiad Cyntaf hyd ein Brenin George y IIII) from the Almanac of Thomas Jones, Shrewsbury, 1709; poetry in strict and free metres by E[dward] J[ones] ('Periglor Caer Einion') (1875), [Hugh Parry] ('Cefni') (Utica, N.Y.) (1872), [Morris Jones] ('Meurig Idris'), John Blackwell ['Alun'], [Robert Parry] ('Robin Ddu [Eryri]'), John Edwar[d] Davies (New York, a native of Llan Erful), etc.; 'englynion' submitted for competition at the Cymmrodorion Society in Powys eisteddfod at Wrexham, 1820, by W. Williams (Llandofry), Peter Jones (Liverpool), etc.; 'At y Cymry', being an appeal to Welshmen to protest against the oppression of Protestants in Ireland (printed [? or written] by James Davies, printer, Holywell), letters from Hugh Jones ('Erfyl'), Caer Lleon to D[avid] Richard[s], [Llansilin], 1820 (the appointment of addressee as secretary of the Cymmrodorion Society in Powys, submission of compositions to the forthcoming eisteddfod), J. Blackwell, Wyddgrug to D[avid] Richard[s], Llansilin, undated [1820] (enclosing poetry), T[homas] Price ('Carnhuanawc'), Crickhowel to Tho[ma]s Richards, Llangynyw, 1833 (measures for the preservation of the Welsh language) (fragments of the original letter in Cwrtmawr MS 1045), and Geor[ge] Morris, Wrexham to D[avid] Richards, Llansilin, 1822, (payment for windows broken during the eisteddfod); lists of poets, harpists and singers, with particulars of distances of their respective homes [from Wrexham]; a list of Caernarvonshire poets ('Cofrestr o Fardd Caer Arfon'); a list of licences awarded to ovates, etc. at the Gorsedd of Bards at Llangynyw, 1845; a prospectus of Y Dywysogaeth, 1870; 'The Araingment of the Queen of Scotts in Hoderingham Castell in the County of Northamton the VIII of February 1586' (cf. Cwrtmawr MS870); etc. Mounted on the inside lower cover are undated accounts of the Cymmrodorion Society in Powys.

Music,

  • NLW MS 10943C.
  • File
  • [mid 19 cent.].

A volume entitled 'The Nightingale Anthems, Choruses and Tune Book', containing compositions by G. F. Handel (including one sung to words by Hugh Jones ('Erfyl')); W. A. Mozart; J. Ambrose Lloyd; John Ellis, Llanrwst (arrangements by William Owen, Prysgol, and 'O[wain] Alaw'); Giacomo Carissimi; Owen Davies ('Eos Llechryd'); John Owen ('Owain Alaw'), including compositions to words by John Jones, ('Talhaiarn'), Edward Roberts ('Iorwerth Glan Aled'), John Jones ('Ioan Tegid'), and Hugh Jones ('Erfyl'), and a winning composition at the Tremadoc Eisteddfod, 1851; E[dward] Stephen ('Tanymarian'); Franz Joseph Haydn; John Mills ('Ieuan Glan Alarch'); John Roberts ('Ieuan Gwyllt'); Brinley Richards (to words by 'Talhaiarn'); and others. On the fly-leaf is a printed leaflet of hymns, etc. to be sung at the re-opening of Clynnog Church, 2 June, 1856, and a manuscript round for three voices by Dr. Philip Hayes. The volume is indexed.