Showing 53 results

Archival description
Griffiths, John Gwyn
Print preview View:

Correspondence : G,

Includes letters from Raymond Garlick (5); Walford Gealy; Victor Golightly (18); John Goodby (4); Iris Gower; Jon Gower (4); Roger Granelli (5); Lesley Grant-Adamson (7); J. Gwyn Griffiths (4); Steve Griffiths (5); Viv Griffiths (4); and Peter Gruffydd (37).

Cronfa J. E. Jones / J. E. Jones Committee

Gohebiaeth a phapurau amrywiol, Medi-Tachwedd 1953, yn ymwneud â sefydlu a chynnal cronfa i anfon J. E. Jones, ysgrifennydd cyffredinol Plaid Cymru, ar daith i Fôr y Canoldir er mwyn ei gynorthwyo i adfer ei iechyd yn dilyn triniaeth lawfeddygol./Correspondence and miscellaneous papers, September-November 1953, concerning the setting up and the administration of a fund to send J. E. Jones, general secretary of Plaid Cymru, on a voyage to the Mediterranean to assist him to recover his health following major surgery. -- Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: W. Ambrose Bebb; Cassie Davies; Marion Eames; Thomas Charles Edwards; Islwyn Ffowc Elis; Mari Ellis; J. Gwyn Griffiths; A. O. H. Jarman; Dr Gwenan Jones; Daydd Orwig Jones; Dr Emyr Wyn Jones; Thomas Parry; Dewi Watkin Powell; D. J. Williams, Abergwaun.

Bebb, W. Ambrose (William Ambrose), 1894-1955

Gohebiaeth gyffredinol: 1958

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwenallt, Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Waldo Williams, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Euros Bowen, Aneurin Talfan Davies, Alun Llywelyn-Williams, Elis Gwyn Jones, Emyr Humphreys, R. S. Thomas, John Gwilym Jones a Pennar Davies. Ar gefn drafft o lythyr gan Bobi Jones mae copi o eirda a roddwyd iddo gan Griffith John Williams ym 1952.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol: 1959

Mae'r ffeil yn cynnwys gohebiaeth yn trafod sefydlu'r Academi Gymreig dan ysgrifenyddiaeth a chadeiryddiaeth dros dro Bobi Jones a Thomas Parry, ac yn cynnwys, trafodaeth ar natur ac aelodaeth wreiddiol yr Academi, gwahoddiadau i ymuno â hi ac ymatebion y rhai a wahoddwyd, ynghyd â llungopïau o'r ymateb a fu i'r newyddion yn y wasg. Mae'r llenorion dan sylw yn cynnwys Gwilym R. Jones, J. Gwyn Griffiths, Islwyn Ffowc Elis, Kate Roberts, Alun Llywelyn-Williams, Emyr Humphreys, R. Gerallt Jones, T. H. Parry-Williams, R. T. Jenkins, E. Tegla Davies, Cynan, Iorwerth Peate, Saunders Lewis, G. J. Williams, D. J. Williams, J. M. Edwards a Crwys. Yn ogystal â hyn ceir trafodaeth ar gychwyn cylchgrawn yr Academi, y cyfeirir ato fel 'Y Llenor Newydd' a gyhoeddwyd yn ddiweddarach dan yr enw Taliesin.

Jones, Bobi, 1929-2017

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Hugh Dalton; Cassie Davies (2); D. Jacob Davies; Nan Davies, BBC; Dr Noelle Davies (5); Per Denez; Huw T. Edwards; Joe England; Moses Griffith (2); J. Gwyn Griffiths; Dafydd Iwan; Harri Pritchard Jones; Sir Keith Joseph (3); Noel G. Lloyd; D. Tecwyn Lloyd (2); Elystan Morgan; Gerald R. Morgan; John Nash; E. T. Nevin (2); Keidrych Rhys; Ben Bowen Thomas; Dafydd Wigley; Jac L. Williams; R. O. F. Wynne.

Dalton, Hugh Dalton, Baron, 1887-1962

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: James Callaghan; Dr Noelle Davies (2); Desmond Donnelly; Winifred Ewing; R. E. Griffith (2); J. Gwyn Griffiths; A. O. H. Jarman; Dr Gareth Morgan Jones (7); R. Gerallt Jones; Robyn Lewis (2); D. Elystan Morgan; John Morris AS/MP; Iorwerth C. Peate; Goronwy O. Roberts; Dafydd Elis Thomas (2).

Callaghan, James, 1912-2005

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen; Cassie Davies; Dr Noelle Davies; Syr/Sir Ian Gilmour; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths; Gwyndaf (2); Dafydd Iwan; Dan Lyn James; Harri Pritchard Jones; Leopold Kohr; Derec Llwyd Morgan; Gerald R. Morgan; Kate Roberts; Dr Ceinwen H. Thomas; Gwilym R. Tilsley; Parch./Rev. Lewis Valentine; Urien Wiliam.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Mae amryw o'r gohebwyr yn llongyfarch Gwynfor Evans ar ail-gipio etholaeth Sir Gaerfyrddin yn etholiad seneddol Hydref 1974./Many of the correspondents write to congratulate Gwynfor Evans on re-capturing Carmarthenshire in the general election of October 1974. Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: D. J. Bowen, Wyn Calvin; Syr/Sir Goronwy Daniel; Athro/Professor Alun Davies, Abertawe/Swansea; Dewi Eirug Davies; Per Denez; Nicholas Edwards; Mari Ellis; Meg Ellis; D. Simon Evans; Raymond Garlick; W. R. P. George; R. E. Griffith; J. Gwyn Griffiths (2); R. Geraint Gruffydd; Dr Goronwy Alun Hughes; Norah Isaac; Mari James; David Jenkins; Derec Llwyd Morgan; Deulwyn Morgan; John Morris AS/MP; Jack Oliver, Emrys Bennett Owen; Dewi Watkin Powell; Alwyn D. Rees; Brinley Richards, Eigra Lewis Roberts; Elan Closs Stephens; Jeremy Thorpe; Gwyn Williams, Trefenter.

Bowen, D. J. (David James), 1925-

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Cynog Dafis; Syr/Sir Goronwy Daniel (2); Cassie Davies; Jennie Eirian Davies (4); Per Denez; Nicholas Edwards (2); Winifred Ewing; Michael Foot; J. Gwyn Griffiths; Peter Hughes Griffiths (2); Syr/Sir Julian Hodge (2); Jan Morris; Dewi Watkin Powell (2); Dafydd Wigley (3).

Daniel, Goronwy H. (Goronwy Hopcyn), 1914-2003

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Myrddin ap Dafydd (2); D. J. Bowen; A. D. Carr; Alun Talfan Davies (2); Nicholas Edwards; Dr Meredydd Evans; Winifred Ewing (4); J. Gwyn Griffiths; June Gruffydd (4); Nel Gwenallt; Syr/Sir Julian Hodge; Cledwyn Hughes (2); Dafydd Islwyn; E. D. Jones (3); R. Brinley Jones; Derec Llwyd Morgan (2); Kenneth O. Morgan; Jan Morris (4); Gordon Parry (2); Dewi Watkin Powell (2); Emyr Price; Dafydd Wigley (3).

Myrddin ap Dafydd

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Trefor Beasley; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru; Dr Noelle Davies (5); T. I. Ellis (2); Meredydd Evans; William George; J. Gwyn Griffiths (7), Roparz Hemon (2); Saunders Lewis; Rhys Hopkin Morris; Delwyn Phillips; Kate Roberts (3); Mallt Williams.

Beasley, Trefor,

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Glyn M. Ashton; Trevor Beasley; Cassie Davies; J. Eirian Davies; T. I. Ellis (2); William George; J. Gwyn Griffiths (3); Loti Hopkin (yn ddiweddarach/later Loti Rees Hughes); Jac L. Williams; J. E. Caerwyn Williams.

Ashton, Glyn M

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Alun Oldfield-Davies; E. Curig Davies; Gwennant Davies, Urdd Gobaith Cymru (2); Dr Noelle Davies (2); Huw T. Edwards; T. I. Ellis (3); E. Lewis Evans; J. Gwyn Griffiths (4); T. Elwyn Griffiths; Dafydd Jenkins; Dewi Watkin Powell; Alwyn D. Rees; Keidrych Rhys; Tudor E. Watkins; Jac L. Williams.

Oldfield-Davies, Alun, 1905-1988

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: Cassie Davies (3); John Davies; Dr Noelle Davies (3); Vic Davies, Rhondda (2); T. I. Ellis (5); Moses Griffith (2); J. Gwyn Griffiths; T. I. Jeffreys-Jones; Jack Oliver; Arwel Ellis Owen; Syr/Sir Wyn Roberts; Gordon Wilson (2); Jac L. Williams (2); R. O. F. Wynne (4).

Davies, Cassie, 1898-1988

Results 1 to 20 of 53