Jones, H. Francis (Henry Francis), 1874-1949

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Jones, H. Francis (Henry Francis), 1874-1949

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Henry Francis Jones was born in Bala, co. Merioneth, in 1874. At the age of ten he was apprenticed as a printer at the Seren Office, Bala, where he remained until he was sixteen. The family then moved to Llandudno and thence to Llangollen. During the First World War, HFJ spent some time in military service. Shortly afterwards he moved to Old Colwyn where he remained for the rest of his life. In 1900 he married Ann Ellen Williams of Stockton-on-Tees, and they had one daughter, Gwerfil. HFJ was a well-known figure in Welsh political and cultural circles and he wrote extensively on historical, political and literary topics. He wrote a weekly column in the North Wales Weekly News and he lectured to Workers' Educational Association classes. He was associated with Urdd Gobaith Cymru, Undeb Cymru Fydd, and was an active member of Plaid Genedlaethol Cymru. He was the vice-chairman of the National Eisteddfod Executive Committee. He corresponded extensively with prominent Welsh literary and political figures throughout his life. He died in December 1949.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig