Llanberis (Wales)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Llanberis (Wales)

Equivalent terms

Llanberis (Wales)

Associated terms

Llanberis (Wales)

6 Archival description results for Llanberis (Wales)

6 results directly related Exclude narrower terms

Amrywiaeth,

Miscellaneous papers and fragments from the collections of W. J. Roberts ('Gwilym Cowlyd'), and W[illiam] Hobley, including lists of contents of a manuscript containing Welsh poetry compiled by Lewis Morris; 'Cyfrinach y Beirdd'; vaticinations by Merthyn Ddu and Molengol Abad y Werddon; notes on Llanberis and Margaret verch Evan of Penllyn addressed to Dl. Gregory, Dol Badarn Castle Inn; a transcript of Rhesymau ysgrythyrol yn profi mae dyledswydd pob math o wrandawyr yw cyfranu yn ol eu gallu at gynhalaaeth cysyrus ei gweinidogion (Thomas Gouge, 1693); prospectus of Beibl Teuluaidd, Mawrth 5 1827; 'Cywydd o glod i E. Sharpe, ysw., am ei ymdrech diflino er ffurfiad Rheilffordd o Gonwy i Llanrwst'; a list of books at Penrhyn Aberffraw; copies of letters relating to the 1863 Eisteddfod at Swansea and to an eisteddfod to be held at Wrexham; an offprint from the Cambridge Tribune, 23 September 1899, containing an account of the installation of Elizabeth Driver as a bard of the 'warranted gorsedd' on the banks of Llyn Geirionydd; notes on the career of Henry Jonathan, Caernarvon; a letter by R. Gwilym Jones from Shaistaganj, India, 1925; an appeal by Samuel Roberts ('S.R.') to H. Humphreys, Caernarvon, for a subscription towards his Postal Reforms testimonial; and a County Council election address by John Blackwell, Llanrwst, 1888, printed by W. J. Roberts.

Gwilym Cowlyd, William Hobley and others.

Barddoniaeth,

A manuscript in the hand of David Ellis, Cricieth, containing 'cywyddau' by Dafydd ddu o Hiraddyg, Dafydd Nanmor, Dafydd ap Edmwnt, Tudyr Aled, Gutto'r Glynn, Sion Phylip, Ifan ap Tudyr Penllyn, Iolo Goch, Sion Tudyr, Wiliam Lleyn, Gruffydd ap Ieuan ap Lly'n Fychan, Thomas Prys, Risiard Phylip, Syr Owain ap Gwilym, Huw Arwystl, Gruffudd Gryg, Doctor Sion Cent, Dafydd Llwyd ap Llywelyn ap Gruffudd, Dafydd ap Gwilym, Llywelyn ap Guttyn, Lewys Glyn Cothi, Morus Dwyfech, Syppyn Cyfeiliog, Lewys Môn, Gruffudd ap Ifan ap Llywelyn Fychan, Owen Gwynedd, Tudyr Penllyn, Deio ap Ifan Ddu, Rhydderch ap Ifan Llwyd, Rhys Goch Glann Ceiriog, Mredydd ap Rys, Robin Dyfi, Ifan ap Howel Swrdwal, Bedo Aeddrem, Evan Tew, Gwilym ap Ifan hen, Edmwnt Prys, Ifan Brydydd hir, Llywelyn Goch ap Meirig hen, Iorwerth Fynglwyd, Gutyn Owain, Gruffydd Hiraethog, Howel Dafydd Llwyd ap Gof, Ifan Llwyd Brydydd, Rees ap Ednyfed, Ifan ap Hywel Swrdwal, Llowdden, Rhys Cain, Dafydd Jones, Edward Urien, Hywel ap Reinallt, Ifan Dewlwyn, Syr Dafydd Trefor ('Person Llaneugrad') Sion Ceri, Lewys Daron, Gruffudd ap Tudur ap Howel, Rhobin Ddu, Hywel ap Reinalld, Ffoulk Prys ('Mab y Parchg. Edmwnd Prys ... Person Llanllyfni a Chlynog'), Tudur ab Wiliam Fychan, Huw Penant, Hywel Cilan, Gruffydd Phylip, Cadwaladr Cesel, and Dafydd ap Ifan ap Owen ('aer yr Hendrefawr'). At the beginning of the volume is an alphabetical index ('Cynhwysiad egwyddorol') of first lines, and at the end a progressive list of titles and an alphabetical list of poets, together with their floruit dates. The volume is said (p. vi) to have been transcribed at Ty du, Llanberis, in July 1766, from a manuscript of William Phylip, Hendref fechan, Dyffryn Ardudwy (Cardiff MS 19, part II). There are annotations, variant forms and additions by the scribe (David Ellis), by P[eter Bailey] Williams, Llanrug (1763-1836) and O[wen] W[illiams] ('Owain Gwyrfai'), Waunfawr. The spine is lettered 'David Ellis MS'.

Llyfr torion,

An album of miscellaneous press cuttings from Welsh and Welsh American newspapers compiled by John Jones ('Myrddin Fardd'). The titles include 'Y Diweddar Dr Spinther James, Llandudno', 'Y Parch. W. Elvad Davies, DD, Clydach Vale', 'Y Gwir Anrhyd[eddus Alfred Thomas] Arglwydd Pontypridd', 'Matho Dafydd. Stori fer Seiliedig ar Ffeithiau' (by the Reverend T[homas] Morgan, Skewen), 'Marwolaeth D. R. Jones, Cambria, Wis.', 'Yr Athraw J[ohn] M[orris] Jones a'i Feirniaid Americanaidd', 'Schubert, Papyr a Ddarllenwyd yn Nghyfarfod Cymdeithas y Cymreigyddion, Utica, N.Y...... Gan Proff. Samuel Evans' 'Gosod Carreg Sylfaen Eglwys St Iago, yn Llawr y Bettws ....', 'Yr Athro Kuno Meyer. Llythyr Pigog oddiwrth Nofelydd', 'Hawddgaraf Hedd y Geiriog', 'Hynafiaethau Plwyf Llanrhaiadr-yn-Nghinmeirch', 'Adgofion am Waen Gynfi, Arfon, Gc' (by Humphrey Griffith, Utica, N.Y.), 'Pererindod i Fynachdy Llanthony', 'David F. Lewis, Cleveland, O.' (by Edward Blythin), 'Cwm Ucha' [in the parish of Llanberis] (by O. W. Rowlands, Ipswich, S[outh] D[akota] ), 'Llyfrau a Llenorion. Cyrnol John Jones [Maesygarnedd]', etc.

Notes and memoranda

Miscellaneous notes and memoranda by William Pamplin, including brief notes on tours in various parts of North Wales, 1852-1855, and sketches of Llanberis, Llanfor and Pennant (Montgomeryshire) churches.