Lloyd, D. Myrddin (David Myrddin), 1909-1981

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Lloyd, D. Myrddin (David Myrddin), 1909-1981

Ffurf(iau) cyfochrog enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Roedd David Myrddin Lloyd (1909-1981) yn ysgolhaig, beirniad llenyddol a golygydd. Cafodd ei eni yn Fforest-fach, Morgannwg, a derbyniodd ei addysg ym Mhrifysgolion Abertawe a Dulyn. Yn llyfrgellydd o ran ei alwedigaeth, bu'n Geidwad Llyfrau Printiedig Llyfrgell Genedlaethol yr Alban rhwng 1953 a 1974. Ef oedd awdur Beirniadaeth lenyddol (1962), ysgrif ar Emrys ap Iwan yn y gyfres Writers of Wales (1974), a Rhai agweddau ar ddysg y Gogynfeirdd 91977). Bu'n olygydd gweithiau yn cynnwys Erthyglau Emrys ap Iwan (3 cyfrol 1937, 1939, 1940), A book of Wales (1953), A reader's guide to Scotland (1968), ac O erddi eraill (1981), blodeugerdd o gerddi mewn deunaw iaith a gyfieithwyd i'r Gymraeg.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

lcnaf

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC

Pynciau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig