Sub-sub-sub-fonds CCC - Cyfres y cyfieithiadau

Identity area

Reference code

CCC

Title

Cyfres y cyfieithiadau

Date(s)

  • 1975-1990 (Creation)

Level of description

Sub-sub-sub-fonds

Extent and medium

31 ffolder

Context area

Name of creator

Biographical history

Nid oedd llunio geiriadur yn un o ddibenion gwreiddiol sefydlwyr yr Academi ond ar ôl i'r Dr Bruce Griffiths a Mr Dafydd Glyn Jones gyflwyno dadl gref o blaid syniad o'r fath mewn cyfarfod ym 1974 fe gytunodd yr Academi i fwrw ymlaen â'r gwaith gyda chefnogaeth Cyngor y Celfyddydau. Fe gymerodd y gwaith lawer iawn mwy o amser i'w gwblhau nac a fwriadwyd ar y dechrau ond fe gynhyrchwyd cyfrol llawer helaethach na'r disgwyl hefyd. Cyhoeddwyd argraffiad cyntaf Geiradur yr Academi, neu'r Welsh Academy English-Welsh Dictionary, ym 1995.

Name of creator

Biographical history

Un nod a osododd yr Academi iddi hi ei hun yn bur fuan yn ei hanes oedd sicrhau bod clasuron tramor yn cael eu cyfieithu i Gymraeg. Cyhoeddwyd y cyfieithiad cyntaf, o waith Camus, ym 1972. Fodd bynnag fe alwodd yr Academi, dan gadeiryddiaeth Harri Pritchard Jones, ar y cyd â Chymdeithas Emrys ap Iwan, dan gadeiryddiaeth Ned Thomas, gyfarfod ym mis Mawrth 1975 i geisio sefydlu Canolfan Cyfieithu i Gymru gan geisio ennyn cefnogaeth gwahanol gymdeithasau a sefydliadau Cymraeg. Ychydig o effaith a gafodd hynny ond ymhen ychydig, ym mis Ebrill 1977, fe gyfarfu Is-bwyllgor Cyfieithiadau'r Academi am y tro cyntaf. Aelodau'r Pwyllgor gwreiddiol oedd Bruce Griffiths, Bobi Jones, Gwyn Thomas, Islwyn Ffowc Elis a D. Myrddin Lloyd. Eu nod oedd cynhyrchu cyfres o gyfieithiadau Cymraeg o ryddiaith a barddoniaeth Ewropeaidd gan benodi swyddog cyflogedig i fod yn gyfrifol am y gwaith. Ni phenodwyd swyddog ac fe gychwynwyd ar y gwaith trwy ganolbwyntio ar y gyfres farddoniaeth dan olygyddiaeth D. Myrddin Lloyd.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Content and structure area

Scope and content

Mae'r grŵp yn cynnwys peth gohebiaeth gefndirol i gyfarfod 1975 a phapurau yn ymwneud â chyhoeddi rhai o'r cyfrolau unigol, 1975-1990.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

System of arrangement

Trefnwyd yn dair cyfres yn nhrefn amser: cofnodion a phapurau cyffredinol, cyfieithiadau rhyddiaeth a chyfieithiadau barddoniaeth.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Conditions governing reproduction

Language of material

Script of material

Language and script notes

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Preferred citation: CCC

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls004179906

GEAC system control number

(WlAbNL)0000179906

Access points

Subject access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Language(s)

Script(s)

Sources

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: CCC.