Ffeil NLW MS 24057B - Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 24057B

Teitl

Pregethau Griffith Jones, Llanddowror

Dyddiad(au)

  • 1760 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

iv, 600 ff. (tudaleniad gwreiddiol 35-474, 487-790, 793-1244 gyda gwallau; 2 ddalen ychwanegol ar ôl tt. 216 a 228; ff. i-ii wedi eu camleoli, dylent fod ar ddiwedd y gyfrol) ; 200 x 155 mm.

Ail-rwymwyd ac ail-gefnwyd y gyfrol mewn chwarter lledr yn LlGC, 2016, gan gadw'r bwrdd uwch gwreiddiol a gweddillion y clasbiau; 'W[E]LC[H] MA[NU]SCR[IPT] SE[R]MO[NS] I' mewn aur ar y meingefn gwreiddiol.

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Mae arnodiadau ar tt. 191 ac 835, sydd yn cofnodi lleoedd a dyddiadau (1810, 1814), yn yr un llaw a nodiadau cyffelyb yn NLW MS 5920A.

Ffynhonnell

Madoc Books; Llandudno; Pryniad; Mai 2014; 006737646.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Y gyfrol gyntaf mewn cyfres o chwech yn cynnwys adysgrifau o bregethau ar y Testament Newydd gan y Parch. Griffith Jones, Llanddowror, wedi eu copïo yn nhrefn y Beibl. Mae'r gyfrol hon yn cynnwys pregethau ar Efengyl Mathew ac fe'i cwblhawyd ar 5 Tachwedd 1760 (t. 1244). = The first volume in a series of six containing transcripts of sermons on the New Testament by the Rev. Griffith Jones of Llanddowror, transcribed in Bible order. This volume contains sermons on the Gospel of St Matthew and was completed on 5 November 1760 (p. 1244).
Mae'r gyfrol wedi ei ysgrifennu mewn dwy law: mae'r rhestr cynnwys anghyflawn (ff. ii-iii) a nifer o gywiriadau ac arnodiadau yn y testun yn llaw'r Parch. Thomas Evans, curad Llanddowror a rheithor Walton, sir Benfro; ni adnabuwyd copïwr y prif destun (tt. 35-1244) gan y catalogydd. O'r 93 pregeth a gopïwyd i'r gyfrol yn wreiddiol (gw. y nodyn y tu mewn i'r clawr blaen) erbyn hyn mae pump, gan gynnwys y cyntaf, yn anghyflawn, ac mae un ar goll yn gyfan gwbl (tt. 476-[486]). = The volume is in two hands: the incomplete table of contents (ff. ii-iii) and a number of corrections and annotations to the text are in the hand of the Rev. Thomas Evans, curate of Llanddowror and rector of Walton, Pembrokeshire; the scribe of the main body of the text (pp. 35-1244) has not been identified by the cataloguer. Of the 93 sermons originally transcribed in the volume (see note inside front cover) five are now incomplete, including the first, and one is missing in its entirety (pp. 476-[486]).

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, peth Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Wynebddalen yn eisiau; dalennau ar goll cyn f. iii ac ar ôl f. iv; tt. 1-34, 475-486, 791-792 ar goll. Bwrdd îs gwreiddiol a bron i gyd o'r rhwymiad lledr gwreiddiol wedi ei golli; gweddillion y meingefn gwreiddiol wedi'i hepgor wrth drwsio'r gyfrol yn 2016; ymylon rhai dalennau yn fregus, gyda mân rwygiadau yma ac acw; trwsiwyd rhai o'r rhain yn 2016; wedi'i heffeithio gan leithder a chan inc mewn mannau.

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Mae'r bumed gyfrol yn y gyfres nawr yn NLW MS 24B, tra mae cyfrolau 3 a 4 nawr yn Caerdydd, Llyfrgell Ganolog MSS 2.162, 2.1103 yn eu tro; mae dwy gyfrol tebyg, yn gyfangwbl yn llaw Thomas Evans ac yn cynnwys pregethau Griffith Jones ar yr Hen Destament, nawr yn NLW, CMA 8326 (i-ii). Ceir copïau eraill o bregethau gan Griffith Jones, rhai ohonynt yn llaw Thomas Evans, yn NLW MSS 85A, 770A, 4495A a 5920A.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 24057B.

Nodiadau

Ceir y teitl 'Trysor o Ddifinyddiaeth' ar wynebddalennau cyfrolau eraill yn y gyfres (NLW MS 24B, NLW, CMA 8326 (i-ii), Caerdydd, Llyfrgell Ganolog MS 2.1103).

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006737646

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Ionawr 2017.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys M. Jones.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 24057B.