Panton, Paul, 1758-1822

Ardal dynodi

Math o endid

Person

Ffurf awdurdodedig enw

Panton, Paul, 1758-1822

Ffurf(iau) cyfochrog o enw

Ffurf(iau) safonol o enw yn ôl rheolau eraill

Ffurf(iau) arall o enw

Dynodwyr ar gyfer cyrff corfforaethol

Ardal disgrifiad

Dyddiadau bodolaeth

Hanes

Like his father, Paul Panton the younger (1758-1822) qualified as a barrister but also followed in his father's antiquarian footsteps, travelling a good deal in pursuit of his interests and maintaining a correspondence with prominent antiquarian and literary figures of his day. The family connection with the north-east of Wales also remained as the younger Panton was not only a prominent figure in Anglesey public life but was elected high sheriff of Flintshire in 1815.

Lleoedd

Statws cyfreithiol

Ffwythiannau, galwedigaethau a gweithgareddau

Mandadau/ffynonellau awdurdod

Strwythurau/achyddiaeth mewnol

Cyd-destun cyffredinol

Ardal cysylltiadau

Ardal pwyntiau mynediad

Galwedigaethau

Ardal rheoli

Dynodwr cofnod awdurdod

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

aacr2

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creu, adolygu a dileu

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodiadau cynnal a chadw

  • Clipfwrdd

  • Allforio

  • EAC