Fonds GB 0210 GWMRES - Papurau Gwilym R. Jones

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 GWMRES

Teitl

Papurau Gwilym R. Jones

Dyddiad(au)

  • [1930]-[2001] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Fonds

Maint a chyfrwng

5 bocs

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Yr oedd Gwilym Richard Jones yn fardd a newyddiadurwr. Fe’i ganed yn Nhal-y-sarn, Sir Gaernarfon, ar 24 Mawrth 1903. Bu’n gweithio fel gohebydd ac yn yn 1945 fe’i penodwyd yn olygydd ar Y Faner gan aros yn y swydd nes iddo ymddeol yn 1977. Cyhoeddodd bum cyfrol o gerddi. Ef oedd y cyntaf i ennill y gadair, y goron a’r fedal ryddiaith yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Bu farw ar 29 Gorffennaf 1993.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Rhodd gan ei ferch Mrs Olwen Roberts, Dinbych, Medi 2013 a Mai 2017, 006636702.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Papurau Gwilym R. Jones, [1930]-[2001] yn cynnwys cerddi, sgriptiau, straeon byrion, darlithiau, a phapurau yn ymwneud â’i gyfnod yn olygydd Y Faner. = Papers of the poet and journalist Gwilym R. Jones, 1930-[2001], including poems, scripts, short stories, lectures, and papers relating to his work as editor of Y Faner.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC yn wyth cyfres.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y fonds.

Nodiadau

Mae’r dyddiad olaf yn ddiweddarach na dyddiad marwolaeth Gwilym R. Jones gan y ceir papurau’n ymwneud â pharatoi’r gyfrol Bro a bywyd Gwilym R. Jones a gyhoeddwyd yn 2001.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Alma system control number

99304638502419

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Final

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Rhagfyr 2018

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r catalog: Cydymaith i lenyddiaeth Cymru (Caerdydd, 1997), W. I. Cynwil Williams (gol.), Bro a bywyd Gwilym R. Jones (Cyhoeddiadau Barddas, 2001) a phapurau yn yr archif.

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Ann Francis Evans.

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig