fonds GB 0210 LHLEWIS - Papurau L. Haydn Lewis,

Identity area

Reference code

GB 0210 LHLEWIS

Title

Papurau L. Haydn Lewis,

Date(s)

  • 1886-1985 (crynhowyd [c.1923]-[c.1985]) / (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.172 metrau ciwbig (6 bocs)

Context area

Name of creator

Biographical history

Ganwyd y Parch. Lewis Haydn Lewis (1903-1985), bardd, yn Aberaeron, Ceredigion, a chafodd ei addysg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth, a Choleg Exeter, Rhydychen. Yr oedd yn weinidog gyda'r Presbyteriaid ym Mhontarfynach, Ceredigion, hyd 1935, ac yna yn Nhonpentre, Morgannwg, hyd ei ymddeoliad yn 1973, ond y mae'n fwy adnabyddus fel bardd. Enillodd y Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1961 a 1968, a chyhoeddodd bedair cyfrol o gerddi. Yn ogystal, daeth i'w feddiant rhai o bapurau ei dad, a fu farw yn 1923 yn dilyn gyrfa fel capten agerlong.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Mr Richard Lewis, mab L. Haydn Lewis; Llandaf, Caerdydd; Rhodd; Mehefin 1985

Content and structure area

Scope and content

Papurau'r Parch. L. Haydn Lewis, 1886-1985, yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith a gyfansoddwyd ganddo, gan gynnwys gwaith a gyhoeddwyd yn Cerddi cyfnod (Caernarfon, 1963), Cerddi Argyfwng (Llandybïe, 1966) a Meini ac olion (Llandysul, 1975), llyfrau nodiadau yn cynnwys rhyddiaith, erthyglau a thraethodau, cyflwyniadau dramatig a dramâu cerdd gyda geiriau a ysgrifennwyd ganddo; ynghyd â nodiadau ei ddarlithoedd, pregethau, gohebiaeth, torion o'r wasg, nodiadau ar seremonïau a berfformiwyd yng nghapel Jerusalem, Tonpentre; papurau teuluol yn cynnwys deunydd achyddol, a rhai papurau o eiddo ei dad, Thomas Lewis,1886-1923. = Papers of the Rev. L. Haydn Lewis, 1886-1985, comprising his poetry and prose compositions, including the work published as Cerddi cyfnod(Caernarfon, 1963), Cerddi argyfwng (Llandybie, 1966) and Meini ac olion (Llandysul, 1975), notebooks containing prose, articles and essays, dramatic productions and musical dramas that he wrote the words for; together with his lecture notes, sermons, correspondence, press cuttings, notes on ceremonies performed at Jerusalem chapel, Tonpentre; family papers including genealogical material, and some papers of his father, Thomas Lewis, 1886-1923.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a gyflwynwyd i Lyfrgell Genedlaethol Cymru.

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd fel a ganlyn: barddoniaeth; rhyddiaith (llyfrau nodiadau; cyflwyniadau dramatig; dramâu cerdd); pregethau; nodiadau; gohebiaeth; torion o'r wasg; amrywiol.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Mae copi caled o'r catalog ar gael yn Mân Restri a Chrynodebau 1985 yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Related descriptions

Notes area

Note

Crëwyd y teitl ar sail cynnwys yr archif.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

Project identifier

Access points

Subject access points

Place access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan David Moore i brosiect ANW. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: LlGC, Mân Restri a Chrynodebau 1985; Stephens, Meic, Oxford Companion to the Literature of Wales (Rhydychen, 1986);

Accession area

Related subjects

Related people and organizations

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: Papurau L. Haydn Lewis.