Poets -- Archives.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Poets -- Archives.

Equivalent terms

Poets -- Archives.

Associated terms

Poets -- Archives.

1 Archival description results for Poets -- Archives.

1 results directly related Exclude narrower terms

Papurau Harri Gwynn,

  • GB 0210 HGWYNN
  • fonds
  • 1924-1997 /

Papurau Harri Gwynn, 1924-1997, yn cynnwys gohebiaeth gynnar rhyngddo a'i wraig Eirwen Gwynn; llythyrau oddi wrth lenorion; cerddi Harri Gwynn gan gynnwys cyfieithiadau i'r Saesneg a Sbaeneg o'i bryddest 'Y Creadur' a chyfieithiadau o ganeuon; sgriptiau radio; personalia; papurau'n ymwneud â'r Mudiad Gwerin; ynghyd â llythyrau a chardiau cydymdeimlad a anfonwyd i'w deulu; a theyrngedau iddo. = Papers of Harri Gwynn, 1924-1997, comprising early correspondence between him and his wife; letters from literary figures; poems by Harri Gwynn including English and Spanish translations of his poem in free metre (pryddest) 'Y Creadur' ('The Creature') and translations of his songs; radio scripts; personalia; papers relating to the movement Gwerin (Folk); together with letters and sympathy cards sent to his family; and tributes to him.

Gwynn, Harri, d. 1985.