Shipwrecks -- Wales -- Bardsey Island -- Poetry

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Shipwrecks -- Wales -- Bardsey Island -- Poetry

Equivalent terms

Shipwrecks -- Wales -- Bardsey Island -- Poetry

Associated terms

Shipwrecks -- Wales -- Bardsey Island -- Poetry

1 Archival description results for Shipwrecks -- Wales -- Bardsey Island -- Poetry

1 results directly related Exclude narrower terms

Gwaith Ieuan Lleyn, etc.

A composite volume written almost entirely in the autograph of Evan Prichard ('Ieuan Lleyn' or 'Bardd Bryncroes'; 1769-1832), with some additions by John Jones ('Myrddin Fardd'). The volume is in two parts, the first part (pp. 1-198) containing poetry mainly by Ieuan Lleyn, with some items also by John Jones, Glan y Gors (beginning wanting), R. Ll. Ddu, Cyllidydd, Pwllheli, 1821, Morrus Dwyfech alias Morrus ab Ifan ab Einion, Owen Gruffydd, Thomas Glyn Llifon, Rich[ar]d Hughes, Cadwaladr Cesail, Sion Roger, D. Drefriw and G. Felyn, y Parchedig Evan Evans 'Ieuan Brydydd Hir', Rod. Jones y Crydd, Dafydd Thomas ('Dafydd Ddu Eryri'), Rhobyn or Bettws [Robert Williams ('Robert ap Gwilym Ddu')], W[illia]m Llyn, W[illia]m Thomas y Llongwr, Ebeneser Tomas neu Cybi Eifion, [David Owen] 'Dewi Wyn', and [John Roberts ] 'S[ion] Lleyn'. Other items in the first part include a draft of a letter, undated, from Evan Pr[ichard] [i.e. 'Ieuan Lleyn'] to an unnamed correspondent (p. 89) (a request for [the mastership of] the free school belonging to the parishes of Rhiw, Bryncroes, Aberdaron and Llanfaelrhys if W[illia]m Owen is turned out), a (?)copy of a letter, 1791, from Ieuan Rich[ar]d, Ty Mawr to an unnamed correspondent whom he addresses as 'Enwog Fardd' (p. 95) (he was unable to attend the Eisteddfod held at Llanrwst; verse in strict and free metre), a (?)translation of a speech by Mr Hodgins [sic], an operative cotton spinner, respecting the Combination Laws, and a speech in Welsh on freedom ('From Walter Davies's Essay [Rhyddid (1791) ]'). The pages following (i.e. 191-8) appear to be in the autograph of John Roberts ('Siôn Lleyn'). Between part I and part II are some items (press cuttings, poetry, etc.) inserted by John Jones ('Myrddin Fardd'), including 'Gwaith Siarl Marc'. Preceding a number of blank pages are two letters from Ieuan Lleyn to Siôn Lleyn, the one undated (?copy), the other written in 1791 from Ty Mawr to Mr John Roberts at Rhyd y clafrdy, Lleyn, containing lines in the 'cywydd' metre by 'Ieuan Fardd Bryncroes' (another of the bardic names used by Ieuan Lleyn). Part II is in three sections, the first consisting of 90 pp. and containing poetry by Gronwy Ddu o Fôn, Robert ab Gwilym [Robert Williams ('Robert ap Gwilym Ddu')], Llanystumdwy, Hywel ab Reinallt, Hywel ab Daf. ab Ieuan ab Rhys, W[illia]m Lleyn, Rhys Llwyd ab Rhys ab Ricart, Deio ab Ieuan Du, Tudur Aled, H. ab O. Gwynedd, John Fychan o Gaergai, Thomas Llwyd or penman, M.D.(qr. Morrys Dwyfech), Daf[y]dd Thomas, Michael Prichard, Llanllyfni, Humphrey Daf[y]dd ab Evan, Clochydd Llanbry[n]mai[r], Tho[ma]s Evans, Richard Philips, Gwyrfyl Ferch Howel Vaughn, Dafydd Ddu o Hiraddug, Dafydd ab Rhys, Morys ab Howel ab Tudor, Sion Tudur o wicwair, Sion Cent, Mr Thomas Prys, Plas Iolyn, Edward Ralph neu Râff, Rhys Cain, Ieuan Tew Brydydd, Bedo Hafesb, Syr Robert Myltwn, Ieuan Brydydd hir, Tudur Penllyn, Syr Rhys o Garno, Daf[y]dd Llwyd ap Llywelyn Gryffydd, Esqr. o Fathafarn y[n] swydd Drefaldwyn and Bedo Brwynllys (or Gryffydd ap Ieuan ap Llywelyn fychan). There are copies of the Lord's Prayer and the Apostles Creed in Breton and Cornish on pages 34-6. This section was written c. 1797-99 at Llangian and at Llanddeiniolen, where it was completed 31 May 1799 (p.90). Part IIb comprises 38 pp. and contains poetry by Ieuan Lleyn, Huw Ifan Gynt o Lanllyfni alias Hywel Eryri, y Parchedig Evan Evans alias Ieuan y Prydydd hir and W[illiam Evans or Fedw arian, preceded by a list of contents. The final section (pp. 11-54) contains poetry by Siôn Dafydd Laes (John Davies alias Penllyn), Lewis Owain o Dyddyn y Garreg, Syr Rhys or Drewenn, Gutto Glynn, S[ion] Tud[ur], D. Gwilym [Dafydd ap Gwilym], Griffith Philyp 'o Ardudwy y' Meirion', Daf[y]dd Thomas alias Daf[y]dd Ddu or Eryri, Ieuan Deulwyn 'o blwyf Pendeulwyn Gerllaw Cydweli Caerfyrddin', Lewis Glyn cothi, Thomas Prys P[la]s Iolyn, Tomas Derllys 'am a wn i' and Rhys Ednyfed, followed by a sketch of a ship ('Debora'), verses entitled 'Brynau [sic] Iwerddon', etc. and 'Sylwiadau ar Wneuthyriad Dyn'. Bound in at the beginning of the volume are five printed items, viz. Can i ofyn ffon. Gan y diweddar Evan Prichard o Fryncroes. neu Ieuan Lleun followed by Diolch am y ffon, 8 pp (Argraffwyd, gan L. E. Jones, Carnarfon, n.d.), Galarnad, ar yr achlysur o farwolaeth chwech o ddynion, y rhai a foddasant yn agos i Ynys Enlli, ar y dydd olaf o Dachwedd, 1822. Gan Ieuan Lleyn, 4. pp. (Argraffwyd gan H. Humphreys, Caernarfon); Cerdd a gyfansoddwyd ar yr achlysur o ddyfodiad Llong Fawr, Gan nerth tymhestl, i Borthneigwl, 4 pp., no imprint; Galar - gan, yn cynwys hanes alaethus Am Long - ddrylliad y Brig Bristol, o Gaerlleon: William Williams, Llywydd. Gan Evan Prichard, o Bryncroes, 4 pp.(Argraffwyd gan H. Humphreys, Caernarfon); and Cwyn yr Hiraethus. Gan Ieuan Lleyn, 4 pp. (W. Owen, Argraffydd, Caernarfon).