Statutes -- Wales

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Statutes -- Wales

Equivalent terms

Statutes -- Wales

Associated terms

Statutes -- Wales

1 Archival description results for Statutes -- Wales

1 results directly related Exclude narrower terms

Mesurau a Deddfau Cynulliad Cenedlaethol Cymru = National Assembly for Wales Measures and Acts,

  • GB 0210 MCCCM
  • Fonds
  • 2008-2023

Mesurau Cynulliad Cymru, 2008-2011 Deddfau, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 2011-20 a Actau Senedd Cymru 2021-. Arwyddwyd pob mesur a deddf gan Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru/Senedd Cymru. = Measures of the National Assembly for Wales, 2008-2011, Acts of the National Assembly for Wales 2011-2021, Acts of the Welsh Parliament 2021-. All the Measures and Acts are signed by the Chief Executive and Clerk of the National Assembly for Wales/Welsh Parliament.

Wales. National Assembly