Fonds GB 0210 URDDDE - Urdd Gobaith Cymru Collection of Merionethshire Deeds,

Identity area

Reference code

GB 0210 URDDDE

Title

Urdd Gobaith Cymru Collection of Merionethshire Deeds,

Date(s)

  • 1679-1900 (accumulated [1922]-[1974]) / (Creation)

Level of description

Fonds

Extent and medium

0.009 cubic metres (1 box)

Context area

Name of creator

Administrative history

Mudiad i blant a phobl ifanc yw Urdd Gobaith Cymru, sydd yn trefnu gwahanol weithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg, gyda'r bwriad o feithrin y Gymraeg a diwylliant Cymru. Fe'i sefydlwyd yn 1922, yn dilyn lansio apêl gan Ifan ab Owen Edwards, y golygydd, (1895-1970) yn Cymru'r Plant. Erbyn diwedd y flwyddyn honno roedd gan yr Urdd 720 o aelodau, gan gynyddu i dros 5000 erbyn 1927. Trefnwyd yr aelodau lleol yn adrannau ac aelwydydd, a sefydlwyd yr adran gyntaf yn Nhreuddyn, sir y Fflint, yn 1922. Erbyn 1927 yr oedd dros 80 o adrannau. Mae gan yr Urdd 50,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed yn awr. Ar y cychwyn gweinyddwyd y cyfan gan Edwards a'i wraig, ac yn 1932 datblygodd yr Urdd yn Gwmni Urdd Gobaith Cymru [Corfforedig] gyda chyhoeddi ei Memorandwm ac Erthyglau Cwmni y flwyddyn honno. Trefnodd yr Urdd ei gwersyll haf gyntaf yn 1928 yn Llanuwchllyn, sir Feirionnydd. Dilynwyd hyn yn 1932 gan sefydlu canolfan breswyl barhaol yn Llangrannog. Ceredigion. Ychwanegwyd ati gan Lan-llyn ar lannau Llyn Tegid, sir Feirionnydd, yn 1950. O 1932 ymlaen trefnodd yr Urdd gystadlaethau chwaraeon, y cyntaf yn Llanelli. Trefnodd yr Urdd fordeithiau hefyd rhwng 1933 a 1939, y cyntaf yn cludo 500 o aelodau i Sgandinafia. Ers 1925 y mae'r Urdd wedi darlledu Neges Heddwch ac Ewyllys Da oddi wrth Ieuenctid Cymru at Ieuenctid y Byd bob blwyddyn. Datblygiad pwysig a noddwyd gan yr Urdd oedd agor yr Ysgol gynradd Gymraeg gyntaf yn Lluest, Aberystwyth, yn 1939, gyda saith disgybl. Erbyn 1945 yr oedd gan yr ysgol 85 o ddisgyblion a phedwar athro. Mae'r Urdd wedi cynhyrchu amryw o gylchgronau a chyfnodolion dros y blynyddoedd. Yn ogystal â Cymru'r Plant, oedd yn dal yn boblogaidd, yr oedd Cymraeg(1954) yn gylchgrawn i ddysgwyr a Cymru (1957) ar gyfer aelodau hŷn. Yn 2003 roedd tri chylchgrawn: Cip, ychwanegiad i Cymru'r Plant, Bore Da a IAW! i ddysgwyr. Efallai mai cyfraniad mwyaf arwyddocaol y mudiad i fywyd yng Nghymru yw Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd. Cynhaliwyd yr Eisteddfod gyntaf yng Nghorwen, Meirionnydd, yn 1929. Oddi ar hynny fe'i cynhaliwyd yn flynyddol, mewn lleoliad yn ne a gogledd Cymru bob yn ail, ac mae'n parhau am chwe diwrnod erbyn hyn (2003). Yn ogystal, rhagflaenir yr Eisteddfod Genedlaethol gan eisteddfodau lleol a rhanbarthol i ddewis y cystadleuwyr terfynol. Parhaodd ymlyniad cadarn Ifan ab Owen Edwards â'r Urdd tan ei farwolaeth yn 1970.Yn 1948 ymddeolodd o'i waith fel darlithydd i roi ei amser yn llwyr i'. Ffigwr arall pwysig yn y dyddiau cynnar oedd R. E. Griffith (1911-1975) a ymunodd â'r Urdd fel Trefnydd yn 1932, chael ei ddyrchafu yn Brif Drefnydd yn 1935 a'i apwyntio yn Gyfarwyddwr yn 1959. Ymddeolodd c. 1972. W. J. Williams oedd trysorydd cyntaf y Cwmni yn 1932.

Name of creator

Biographical history

Urdd Gobaith Cymru (the Welsh League of Youth), a movement for children and young people, organizing activities through the medium of Welsh, was founded in 1922. The organisation accumulated a group of Merionethshire deeds; the nature of their connection to the organisation is not known; the Urdd owns land at Glanllyn, in Llanuwchllyn parish nearby.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Part donated by Urdd Gobaith Cymru per Mr Huw Cedwyn Jones, 1974

Content and structure area

Scope and content

Deeds and documents acquired by Urdd Gobaith Cymru, relating to lands and property in the parishes of Llangower, Llanymawddwy, and Llanycil, Merionethshire, 1679-1900.

Appraisal, destruction and scheduling

All records donated to the National Library of Wales have been retained.

Accruals

Accruals are not expected.

System of arrangement

Arranged chronologically.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to sign the 'Modern papers - data protection' form.

Conditions governing reproduction

Usual copyright regulations apply.

Language of material

Script of material

Language and script notes

English.

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

A hard copy of the catalogue is available at the National Library of Wales.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Records of Urdd Gobaith Cymru are in NLW, Archifau Urdd Gobaith Cymru.

Related descriptions

Notes area

Note

Title supplied from name of collector and contents of fonds. The archive comprises earlier records accumulated by Urdd Gobaith Cymru.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

vtls003844881

Project identifier

ANW

Access points

Name access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rules and/or conventions used

Description follows ANW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

June 2003.

Language(s)

  • English

Script(s)

Sources

Archivist's note

Compiled by Richard Burman for the ANW project;

Accession area

Related people and organizations

Related genres

Physical storage

  • Text: Urdd Gobaith Cymru Collection of Merionethshire Deeds.