Rhowch ID y clipfwrdd a gadwyd a hoffech ei lwytho. Yn y dewisydd "Gweithred", nodwch a ydych chi am uno'r clipfwrdd a gadwyd gyda'r cofnodion ar y clipfwrdd cyfredol neu amnewid (gorysgrifennu) y clipfwrdd presennol gyda'r un a gadwyd.

Llwytho'r clipfwrdd