Wales, North -- Social life and customs.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Wales, North -- Social life and customs.

Equivalent terms

Wales, North -- Social life and customs.

Associated terms

Wales, North -- Social life and customs.

2 Archival description results for Wales, North -- Social life and customs.

2 results directly related Exclude narrower terms

John Castell Evans,

  • NLW MSS 10567-10568C.
  • File
  • c. 1870 /

A collection of traditions, anecdotes, and poems made circa 1870, by John Castell Evans, entitled 'Yr Hen Amser gynt, ei Veirdd, ei Varddoniaeth, ei Bobl a'i Chwedlau, sev Casgliad o hen Draddodiadau, Darnau Barddonol a Bywgraffiadau &c. yn dal cysylltiad yn benav a Gogledd Cymru yn enwedig Sir Merionydd ... Casglwyd, yn benav, oddiar lavar gwlad gan John Castell Evans, Pine Cottage, Millbrook, gynt o Gastell-y-Waen, Llanuwchllyn, Merion.'

Castell-Evans, John.

Papurau O. Llew Owain

  • GB 0210 OLEWOWAIN
  • Fonds
  • 1785-[c. 1955]

Papurau O. Llew Owain, 1785-[c. 1955], yn cynnwys llythyrau a phapurau yn ymwneud yn bennaf ag Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd, a Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, 1901-1951; ceisiadau am swyddi, 1939-1947; gweithiau Owain Llew Owain, 1912-1951; deunydd ar gyfer Y Genedl, 1924-1939; llythyrau, llyfrynnau a thorion amrywiol yn ymwneud ag agweddau ar fywyd a llenyddiaeth Gogledd Cymru, 1858-1950; llyfrau lloffion o dorion papur newydd, 1865-1940, yn cynnwys caneuon etholiadol, am David Lloyd George yn bennaf, teyrngedau i Syr John Morris Jones, torion o Y Genedl ac eitemau yn ymwneud รข barddoniaeth Gymraeg; llawysgrifau a phapurau, 1785-[c.1955], o lyfrgell O. Llew Owain, yn cynnwys traethodau eisteddfodol ac arall, llawysgrifau o ddiddordeb i sir Gaernarfon a gohebiaeth. = Papers of O. Llew Owain, 1785-[c. 1955], comprising letters and papers mainly concerning Eisteddfod Genedlaethol Cymru (National Eisteddfod), Eisteddfod yr Urdd, and Gorsedd Beirdd Ynys Prydain, 1901-1954; job applications, 1939-1947; works of Owain Llew Owain, 1912-1951; material for Y Genedl, 1924-1939; miscellaneous letters, booklets and cuttings concerning aspects of North Wales life and literature, 1858-1950; scrap books of press cuttings, 1865-1940, including election songs mainly about David Lloyd George, tributes to Sir John Morris Jones, cuttings from Y Genedl and items relating to Welsh poetry; manuscripts and papers, 1785-[c. 1955], from the library of O. Llew Owain, including eisteddfod and other essays, manuscripts of Caernarfonshire interest and correspondence.

Owain, O. Llew (Owain Llewelyn), 1877-1956.