Welsh language -- Grammar -- Early works to 1800

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh language -- Grammar -- Early works to 1800

Equivalent terms

Welsh language -- Grammar -- Early works to 1800

Associated terms

Welsh language -- Grammar -- Early works to 1800

10 Archival description results for Welsh language -- Grammar -- Early works to 1800

10 results directly related Exclude narrower terms

A book of extracts

A manuscript containing various extracts, with copious information concerning their souces. The extracts include material from Henry Salesbury's Grammar as printed by T. Salesbury in 1593 (pp. 55-70) and extracts from Greek, Latin and English writers (pp. 71-110); the manuscript also contains a copy of a letter from Sir William Boswell to Archbishop William Laud taken from the Cotton MSS (p. 34); an account of Edmwnd Prys (p. 133); and an account of Edward Richard of Ystrad Meurig (pp. 134-136).

Salesbury, Henry, 1561-1637?

A Welsh Grammar,

A manuscript containing a Welsh Grammar in two parts by William Gambold, 'Rector of Puncheston in Pembrokeshire'.

William Gambold.

A Welsh grammar,

A manuscript containing a Welsh grammar. A note in the hand of Moses Williams reads: 'This copy is out of a MS. lent me by R. Mostyn of Penbedw Esqr., which MS. formerly belong'd to Thomas ap Ivan of Hendre Forfydd [i.e. Peniarth MS 157]. Twas compared with the said MS. 29 Julii 1717 ... Twas also collated with another copy that was once in the possession of Huw ab Owen alias Huw Machno.' There are notes by Moses Williams on the text throughout the volume.

Moses Williams and another.

Antiquae Linguae Britannicae ...,

John Davies, Antiquae Linguae Britannicae .... et Linguae Latinae Dictionarium Duplex (London, 1632), with marginal insertions and with additional texts at the beginning and the end partly in the hand of Robert Vaughan (1592?-1666), Hengwrt, Merionethshire. The additions include '15 qual[i]ties of a good horse', 'Pymth[eg] cynneddf march da', 'Am yr Attaliadau. A'u Gwir Ddeunydd' ('Y mae chwe mâth o attaliadau mewn Llyfrau printiedig ac mewn Yscrifen ... '), two 'englynion' by John Davies in a copy of his dictionary presented to Rolant Vychan of Caergai, 'An admonition for the reading of the British words', 'Geiriau or Un Swn ac nid o'r un Feddwl', and 'The Numbers, Names, qualities, Royalties, Footings, Degrees of Age etc. of Beasts of the Forests according as they are termed of skillfull Forresters and Woodmen' (the latter from John Guillim, A Display of Heraldrie). On the inside lower cover is a paste-down of the certificate of subscription, 20 March 1767, by Thomas Owen of Jesus College, Oxford [rector of Upton Scudamore, Wiltshire, from 1779 until his death in 1812.].

Davies, John, 1567-1644

Barddoniaeth, etc.

A manuscript largely in the hand of Mary Richards, Darowen containing 'Llyma ddeall y pader ynghymraeg' ('o lawysgrifen ar femrwn cyn 1600'); 'Copi o Ramadeg Gymrae[g] rhai a ddywed Gramadeg Coronwy Owain y dechreu yn eisie'); 'cywyddau', 'englynion' and some 'penillion' by Robin ddu, Dafydd Gorllech, Guttun Owain ('Meredith ab Rhys medd eraill'), Sion Philip, Sypyn Cyfeiliog, Edmund Prys, William Philip, Howel Bedo, Owen Gryffudd, Edward Morys, Owen Robert, Hugh Morys, William Elias, Dafydd ap Gwilim, John Rogers, Ifan Tew Brydydd and Bedo Brwynllys, and anonymous poetry, the greater part of the poetry by Owen Gruffydd and copied 'o Lyfyr Owen Gruffydd'; there are later verses by 'Dewi ab Ioan', (Blaen Afon), David Charles [Carmarthen], Thomas Jones (Maes y Cerndi), J. Blackwell ['Alun'] and [David Richards] ('D[ewi] Silin'); and a copy of a letter from W[alter] Davies ['Gwallter Mechain'], 1817 (the establishment in Montgomeryshire of an Auxiliary Society in aid of the British and Foreign Bible Society). The manuscript is in the form of two books, of which one was partly used, c. 1820, by 'J. H. M. L.' to record 'Adnotationes quaedam admodum miscellaniae', including a list of titles of Welsh airs, a list of Welsh expressions and their English equivalents and notes on the accidence of the Welsh language. Used as the upper end paper is a fragment of an 18th century answer of Christopher Welcker the elder, one of the defendants to the bill of complaint of Wm. Sherlock and Frances, his wife, and James Blundell and Mary, his wife, complainants.

Bardic grammars, etc.

Three Welsh Grammars; The Dream of Maxen Wledig; Elucidarium; Commotes and Cantreds of Wales; Astronomi; etc., mainly in the hand of Thomas Williams before he began to sign himself 'Thomas ap Wiliam physicwr'. Pages 112-114 and 129-130 are in the autograph of Robert Vaughan of Hengwrt, 16th May 1656, and Darogan Beli (p. 216) appears to be written by D. Jones (?o Lanvair Dyffryn Clwyd).

Wiliems, Thomas, 1545 or 1546-1622?

Llyfr John Morris,

A volume largely of poetry in strict and free metres transcribed by John Morris during the period circa 1784-8. It contains 'Ychydig o Reolau Gramadegawl a gasglwyd gan y Parchedig Mr. [David] Ellis o Amlwch ... yr hwn sy'n wr deallus iawn ac yn perchen awen ragorol. Ac yn hoffi'n fawr yr Iaith Gymraeg ...' ('John Morris ai scrifennodd Rhagfyr, 12, 1786'); 'carolau' and 'cerddi' by Robt. Evans ('o Feifod'), Daniel Jones, Hugh Morris, John Hughes, Jonathan Hughes, Ellis Roberts, H[ugh] Jones ('o Langwm'), David Thomas, Arthur Jones, and Rhisiart Parry ('athraw ysgol gynt yn Sir Fôn'); 'cywyddau' and 'englynion' by Owen Evan alias Owen Gwynedd, John Edwards, Hugh Morris, Arthur Jones ('Clochydd Llangydw[alad]r'), Hugh Gryffydd, Jonathan Hughes, Da. Lloyd, [David Jones] ('Dewi fardd, o Drefriw'), John Edwards ('Clochydd Manafon'), Rhys Morgan ('pencraig Neath'), Wm. Raffe ('o Mochdref Sir Drefald[wy]n'), John Rhees (Llanrhaiadr), Daniel Jones, Tho. Edwards, Ed. Morris, Dafydd Benwyn, Lewis Glyn Cothi, William Cynwal and William Phillip, and anonymous poems; 'Cof-restr dewisedig yn dangos rhifedi'r blynyddoedd Aethant heibio, er pan fu amryw bethau hynod Hyd y flwyddyn 1788'; 'Parhad o Gronicl y Brenhinoedd a Thwysogion Cymru er yn amser Cydwaladr ...'; 'Rhestr o Enwau'r Marchogion, a Seneddwyr yr uchel Lys Barliament, Arglwyddi Lifftenants, Custos Retulorum [sic], Penswyddogion y Militia, a'r Siryfau Pob Sir drwy Gymru; a'r Swm yr ydys yn i dalu o Dreth Brenin, a elwir yn gyffredin y Dreth fawr yn ol pedwar Swllt y Bunt, gida rhifedi y Militia yr ydys yn i godi ymhob Sir'; 'Rhestr o Enwau'r ardderchog Ustisiaid ar Barnwyr Sy'n gwrando, a dibennu pob Matterion Cyfraith yn Lloegr a Chymru'; 'Rhestr o Enwau yr Esgobion, Deaniaid, Arch-Diaconiaid, Canghellwyr, a'r Blaenoriaid sydd yn trefni Swyddau Eglwysaidd yn Ardalaith Cymru gyda'r Swm a gyfrifir ar bob Esgobaeth yn Llyfrau'r Brenin'; 'Byr hanes maintioli Sirioedd [sic] Cymru, a rhifedi'r Plwyfydd; Ac enwau'r Seneddwyr ...'; 'Barnwyr neu brif Ustusiaid Cymru'; 'Henwau y Deuddeg Patrieirch ...'; 'Rhestr o Enwau'r Proffwydi ...'; 'Rhestr o Enwau Ein Iachawdwr Iesu Grist ...'; 'Henwau'r Deuddeg Apostolion'; 'Rhestr o Enwau ychydig o'r Seintiau, Merthyron, a Dynion Rhinweddol erill, yr ydys yn Cadw Coffadwriaeth o honynt ...'; 'Henwau'r Naw Miwsic' [?Miwsis]; 'Henwau'r Naw Gorchfygwyr'; 'Saith Ryfeddod y byd'; 'Y Saith Gysgadur'; 'Pumtheg arwydd (medd Dafydd Nanmor) a welir cyn y Jubil Sabbathaidd'; 'Y pum synwyr a roes Duw i Ddyn'; 'Henwau Siroedd Lloegr, a Rhifedi y Dinasoedd, Trefydd marchnadol, Plwyfydd, a Chwmpas, a hefyd y Cyferi [sic] sydd ymhob Sir'; 'Siroedd Cymru, a Rhifedi y Trefydd Marchnadol, Plwyfydd, y Cwmpas, a'r Cyferi sydd ymhob Sir'; a riddle ('Dychymmyg') in verse; 'Llythyrennau am Raddau Dysgeidiaeth, a byrhad geiriau yn ôl yr Iaith Lladin ...'; medical recipes; 'Hoff benill M. Luther'; 'Henwau y Pedwar archugain Marchog, oedd yn Llys y Bre[nin]'; 'Yr wyth fyd, neu Uchelderau, y mae'r Astronomyddion yn crybwyll am danynt'; and 'Ychydig o waith rhai or hên Brydyddion ...' (quotations from the poetry of Edm[wnd] Prys, Huw Arwystl, Ieuan Tew, Dr Ioan Gwent, Owen Gwynedd, Gruffudd Gru[g], Moris ap Ifan ap Einion, Lewis Môn, Sion Brwynog, Gruffudd Hiraethog, Rhys Nanmor and Ioan Prichard (1670)). Preceding the text is a progressive list ('Tabl') of the 'carolau', 'cerddi', and 'cywyddau' contained in the volume. That the entire volume is based on a variety of sources is shown by the last entry inserted by the scribe: 'Yr ychydig o hen bethau hyn, a godais I allan o hen Lyfrau pan oeddwn mewn oriau Segur, rhag I Colli hwynt ...'. Inside the lower cover are printed 'Englynion Croesawiad Sior IV. 'Trwy Gymru' by [Hugh Jones] ('H. Erfyl'). There are a few minor entries in the hand of Mary Richards.

The Three Antiquities of Bryttaen,

A manuscript in the hand of John Jones, Gellilyfdy containing 'The Three Antiquities of Bryttaen' in six chapters. The material relates to the Welsh bards, the Welsh language and alphabet, and Welsh grammar.

John Jones, Gellilyfdy.

Transcripts by Peter Bailey Williams,

A holograph manuscript of Peter Bailey Williams containing annotated transcripts of 'awdlau', 'cywyddau' and 'englynion' by Goronwy Owen; letters of Goronwy Owen, Lewis Morris ('Llewelyn Ddu o Fôn'), and William Morris (printed in J. H. Davies (ed.): The Letters of Goronwy Owen (1723-1769) (Cardiff 1924), The Letters of Lewis, Richard, William and John Morris ... 1728-1765, vols I-II (Aberystwyth, 1907-09), etc.); lists of 'Modern Welsh Authors, [fl. 1590-1770] and '... Bards who flourished about 1280'; 'englynion' by Rhisiart Jones ('o Fôn) and an 'awdl' by 'Guttun Gwrecsam' ('sef John Edward, neu Sion Ceiriog'); and a list of 'Authors of Welsh Grammars'. There are some annotations by St George Armstrong Williams.

Williams, P. B. (Peter Bailey), 1763-1836