Welsh literature -- 20th century.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Welsh literature -- 20th century.

Equivalent terms

Welsh literature -- 20th century.

Associated terms

Welsh literature -- 20th century.

2 Archival description results for Welsh literature -- 20th century.

2 results directly related Exclude narrower terms

Darnau rhyddiaith amrywiol,

  • NLW MS 21819E.
  • File
  • 1945-1970s.

Autograph drafts or texts of prose pieces, 1945-1970s, of miscellaneous provenance, by twentieth-century writers, mostly published. They include short stories: 'Tedi' by Harri Pritchard Jones, 'Cyfri Bysedd' by Marged Pritchard, and 'Yr Wylan Deg' by Kate Roberts; and two addresses, 'Y Broses Greadigol' and 'Saunders Lewis' by John Gwilym Jones, both published in 'Y Traethodydd'.

Papurau Menna Elfyn

  • GB 0210 MENFYN
  • Fonds
  • 1950-2017

Papurau Dr Menna Elfyn, 1950-2017, sy'n adlewyrchu ei bywyd a'i gwaith llenyddol a gwleidyddol, gan gynnwys deunydd yn ymwneud â'r meysydd canlynol: barddoniaeth, rhyddiaith, dramâu ar gyfer y llwyfan a'r cyfryngau a phrosiectau cerddorol a chelfyddydol ar y cyd, ynghyd â chyfieithiadau o'i gwaith barddonol i amryw ieithoedd; ei mynych deithiau i ŵyliau barddonol, seminarau a darlleniadau ac i gynnal gweithdai; gyrfa academaidd Menna Elfyn, gan gynnwys ei chyfnodau fel awdur preswyl; anrhydeddau a gwobrau a ddaeth i'w rhan yn ystod ei gyrfa; cyfnodau ymgyrchu a charcharu Menna Elfyn a'i gŵr Wynfford James fel aelodau o Gymdeithas yr Iaith, ac ymgyrchoedd dros heddwch, cyfiawnder a hawliau merched; yn ogystal ag ystod sylweddol o ohebiaeth, yn bennaf gyda beirdd a llenorion eraill.

Elfyn, Menna, b. 1951