Archifau a Llawysgrifau LlGC


Ail-agor i'r Cyhoedd

Mae'r Ystafell Ddarllen ar agor i'r cyhoedd gyda gwasanaeth cyfyngedig. Bydd angen i chi archebu eich lle ymlaen llaw. Am ragor o wybodaeth am hynny ac i ddarllen canllawiau pendant am natur y gwasanaeth cyfyngedig a'r hyn y bydd angen i chi ei wneud ewch i Canllawiau Ail-agor.

Porwch a chwiliwch drwy Archifau a Llawysgrifau Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan wneud ceisiadau i weld eitemau yn y Llyfrgell.

Noder os gwelwch yn dda y gallwch ddarganfod ewyllysiau, ymrwymiadau priodas a Chasgliad Traethodau Cymru yn y Catalog.

Bellach gallwch chwilio trwy fersiynau pdf o’r Adroddiadau Blynyddol 1909-2000 ar wefan LlGC.

Bydd angen i chi ymaelodi fel darllenydd er mwyn gweld eitemau yn y Llyfrgell. Os ydych chi eisoes wedi ymaelodi, mewngofnodwch yn y gornel dde ar frig y dudalen.

Ymaelodi Arlein
Bydd ymaelodi arlein yn caniatáu i chi archebu eitemau i’w gweld yn y Llyfrgell, a gall roi mynediad i chi i rai Tanysgrifiadau (gweler Beth gallaf ei weld?)

Beth gallaf ei weld?
Mae lefel y mynediad sydd gennych yn dibynnu a ydych chi'n aelod arlein neu'n aelod llawn ac a ydych chi'n byw yng Nghymru

Defnyddio'r Ystafelloedd Darllen
Mwy o wybodaeth am gael mynediad i'r casgliadau yn y Llyfrgell, o archebu deunydd i bolisïau a gweithdrefnau

Cynnig adborth
Rhowch wybod i ni beth rydych yn ei feddwl o Archifau a Llawysgrifau LlGC