Academi Gymreig (Welsh Academy)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Academi Gymreig (Welsh Academy)

Equivalent terms

Academi Gymreig (Welsh Academy)

Associated terms

Academi Gymreig (Welsh Academy)

2 Archival description results for Academi Gymreig (Welsh Academy)

2 results directly related Exclude narrower terms

Gŵyl Waldo

Deunydd yn ymwneud â digwyddiadau Gŵyl Waldo, a drefnwyd gan yr Academi Gymreig, sy'n cynnwys darlith gan yr ysgolhaig Cymraeg Dr R. Geraint Gruffydd, taith lenyddol yng nghwmni'r bardd a'r athro Jâms (James) Nicholas, a chyfraniadau gan amryw feirdd a llenorion megis T. Llew Jones, Gruffudd Parry, T. James Jones ac eraill.

Llythyrau at Dilys Williams oddi wrth yr Academi Gymreig

Llythyr, 2 Ionawr 1985, at Dilys Williams oddi wrth Helen Prosser o'r Academi Gymreig yn trafod derbyn eitemau oedd yn gysylltiedig â Waldo Williams, brawd Dilys.

Llythyr, 7 Chwefror 1986, at Dilys Williams oddi wrth Emyr Williams a Ruth Myfanwy o'r Academi Gymreig yn trafod eitemau oedd yn gysylltiedig â Waldo Williams, brawd Dilys, ar gyfer arddangosfa fel rhan o Ŵyl Waldo ym 1986.

Llythyr, 22 Ebrill 1986, at Dilys Williams oddi wrth Ann Ffrancon o'r Academi Gymreig, yn trafod arddangosfa fel rhan o Ŵyl Waldo 1986.