Accounts -- Wales -- Llanbrynmair.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Accounts -- Wales -- Llanbrynmair.

Equivalent terms

Accounts -- Wales -- Llanbrynmair.

Associated terms

Accounts -- Wales -- Llanbrynmair.

1 Archival description results for Accounts -- Wales -- Llanbrynmair.

1 results directly related Exclude narrower terms

Llyfr casglu

Llyfr casglu, 1835 (dyfrnod 1826), Herbert Herbert, Newton Nottage, ar gyfer Apel y Capeli Annibynol Cymreig, a ddefnyddiwyd wedi hynnu gan Samuel Roberts fel llyfr nodiadau, 1844-[1876]. = Collecting book, 1835 (watermark 1826), of Herbert Herbert, Newton Nottage, for the Welsh Congregational Churches Appeal Fund, subsequently used by Samuel Roberts as a notebook, 1844-[1876].
Yn cynnwys tystlythyrau a manylion casgliadau yn Ne Orllewin Lloegr, Chwefror-Mawrth 1835 (ff. 2-19); amryw gyfrifon yn llaw S.R., 1844-1845 (ff. 20 verso-33), a rhestr o bregethau a draddodwyd ganddo, wedi eu rhestru yn ôl lleoliad, [1868]-[1876] (ff. 33 verso-66). Mae toriad papur newydd, 'Dr Edwards's Sermon', [1870au], wedi ei thipio mewn ar f. i. = Includes testimonials and details of collections in South West England, January-February 1835 (ff. 2-19); various accounts of S.R., 1844-1845 (ff. 20 verso-33), and a list of sermons preached by him, arranged by place, [1868]-[1876] (ff. 33 verso-66). A newspaper cutting, 'Dr Edwards's Sermon', [1870s], has been tipped in on f. i.

Herbert, Herbert, 1795-1845.