Anthems -- 19th century.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Anthems -- 19th century.

Equivalent terms

Anthems -- 19th century.

Associated terms

Anthems -- 19th century.

6 Archival description results for Anthems -- 19th century.

6 results directly related Exclude narrower terms

Anthems

 • NLW MS 15332A.
 • File
 • [1798x1810].

A volume, [1798x1810], containing anthems and psalm-tunes.

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16387iiA.
 • file
 • [19 gan., hanner cyntaf].

Llyfr tonau, [19 gan., hanner cyntaf], yn cynnwys emyn-donau ac ychydig anthemau, rhai yn cynnwys y geiriau Cymraeg. Ceir mynegai i'r tonau (tudalen rwymo). = A tune book, [19 cent., first half], containing hymn tunes and a few anthems. An index to the tunes is included (fly leaf).

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16387iA.
 • file
 • [19 gan., hanner cyntaf].

Llyfr tonau, [19 gan., hanner cyntaf], yn cynnwys emyn-donau ac ychydig anthemau, rhai yn cynnwys y geiriau Cymraeg. Ceir hefyd hyfforddiant ar ddysgu cerddoriaeth (tudalen rwymo) a mynegai i'r tonau (f. 134). = A tune book, [19 cent., first half], containing hymn tunes and a few anthems, some with the Welsh words. Instruction on the theory of music (fly leaf) and an index to tunes (f. 134) are also included.

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16204A.
 • file
 • [19 gan., hanner cyntaf].

Llyfr tonau, [19 gan., hanner cyntaf], yn cynnwys salm-donau, anthemau ac emynau, y mwyafrif heb eu priodoli. Ymddengys iddynt gael eu canu yng ngwasanaethau'r eglwys yn Llanfair Dyffryn Clwyd, sir Ddinbych (nodyn y tu mewn i'r clawr blaen). = Tune book, [19 cent., first half], containing mainly unattributed psalm tunes, anthems and hymn tunes, apparently sung at church services in Llanfair Dyffryn Clwyd, Denbighshire (note inside front cover).

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16550A.
 • file
 • [19 gan., ail hanner].

Llyfr tonau, [19 gan., ail hanner], yn cynnwys anthemau ac emyn-donau. = Tune book, [19 cent., second half], containing anthems and hymn-tunes.

Llyfr tonau,

 • NLW MS 16117A.
 • file
 • [1796x1812].

Llyfr tonau, [1796x1812], o eiddo Thomas Owens, yn cynnwys anthemau a salm-donau gan Griffith Griffiths, Edward Pugh, David Harries [?David Harris, Carno], John Williams, Dolgellau, William Wilson ac eraill. = The tune book, [1796x1812], of Thomas Owens, containing anthems and psalm-tunes by Griffith Griffiths, Edward Pugh, David Harries [?David Harris, Carno], John Williams, Dolgellau, William Wilson and others.