Anthems -- Wales

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Anthems -- Wales

Equivalent terms

Anthems -- Wales

Associated terms

Anthems -- Wales

37 Archival description results for Anthems -- Wales

37 results directly related Exclude narrower terms

Anthemau

One of two volumes containing transcripts by Isaac Williams of three anthems, one on the 24th psalm by John Williams, Dolgellau, 'Teilwng yw'r Oen', music by James Hawkins, organist at Ely Cathedral, 1682-1729, and words by James Hughes ('Iago Trichrug'), and 'I bwy y perthyn mawl?'.

Anthemau

A book of anthems, including works by David Hughes, 'Cristiolus Môn' ('Elias a Jonah'), J[ohn] Ambrose Lloyd ('Y Mab Afradlawn'), Robert Davies, 'Cyndeyrn', 1861 ('Crist ein Pasg ni'), Thomas G[ruffydd] Jones, 'Tavalaw' ['Tafalaw Bencerdd'] ('Molwch yr Arglwydd' and 'Daniel'), J. Williams, 'Ab Alaw', Treffynnon ('Telyn Judah' and 'Hosannah Chorus'), Owen [Humphrey] Davies, 'Eos Llechid' ('Salm 115.1'), William Roberts ('Cenhadon Hedd'), R[owland] H[uw] Pritchard ('Y Salm Gyntaf' and 'Deffroad'), G. Williams ('Darfu am y Cyfiawn'), E. B. Williams ('Cenwch i'r Arglwydd' and 'Clych Dirwestol'), J[ohn] Ellis ('Job 14', arranged by W[illiam] J[ohn] Hughes, M.R.C.P.), J. P. Jones ('Yr Arglwydd sydd yn teyrnasu'), E[dward] Stephen ['Tanymarian'] ('Desgrifiad o'r Cristion yn marw'), W[illiam] Pugh ('Iddo Ef'), and John Parry ('Deffro di ogleddwynt'); and hymn-tunes, including 'Adria' by William Jones, 'Talwrn' by 'Madawg', 'Montrose' by W. A. Powell, and 'Rhuthin' by J[oseph] D[avid] Jones.

Anthemau

 • NLW MS 8282A
 • File
 • [19 cent.]

An anonymous Christmas anthem, and anthems by Edward Jones ('barcer') and others.

Anthemau

The third book of a collection of anthems entitled 'Felysawd y Galon' by John Williams, Dolgellau, with a transcript.

Anthemau

One of two volumes containing transcripts by Isaac Williams of three anthems, one on the 24th psalm by John Williams, Dolgellau, 'Teilwng yw'r Oen', music by James Hawkins, organist at Ely Cathedral, 1682-1729, and words by James Hughes ('Iago Trichrug'), and 'I bwy y perthyn mawl?'.

Anthemau a thonau

A collection of fragments of anthems and hymn-tunes, some of them composed by John Williams, Dolgellau, and a hymn-tune ('Clodforwch chwi holl ddynol ryw') by I[saac] Williams.

Anthemau ac emyn-donau

Anthems and hymn-tunes, including 'Anthem angladdawl mewn coffadwriaeth am y diweddar Barch. John Elias, Môn' by Richard Mills [Rhydderch Hael], 'Seion, y geiriau gan y Parch W[illiam] Ambrose', 'Prynedigaeth', and 'Cwymp Meddwdod' by J[ohn] Ambrose Lloyd, 'Mawl yn Seion' by W. Matthews, and anthems on biblical themes by W[illiam] Owen, Foulk Roberts, and others.

Anthemau ac emyn-donau

 • NLW MS 8279A
 • File
 • [19 cent.]

A collection of anthems, hymn-tunes and other pieces, including 'Mawr yw yr Iôn', 'Preswylwyr y Graig', 'Dyfodiad Brenin Seion', 'Arlwyaeth Gras', 'Robin Goch' and 'Kitty Annwyl'.

Anthemau ac emyn-donau

Anthems and hymn-tunes for temperance campaigns and other purposes, including anthems by D[avid] Hughes ['Cristiolus Môn'] ('Cwymp Dagon'), D[aniel] T[homas] Williams, Merthyr ('Diolch i Ti, O Dad') and Owen [Humphrey] Davies ('Anthem Nadolig'), a glee by 'J. O. R.', and a song entitled 'Nos Dawch'.

Anthemau ac emyn-donau

A book of anthems, hymn-tunes and psalm-tunes, including anthems by Richard Mills ['Rhydderch Hael'] ('Cenwch i'r Arglwydd') and R[ees] P. Williams, Rhymney ('Ac mi glywais lais o'r nef').

Anthemau,

 • NLW MS 9388A.
 • File
 • [1862].

A book of anthems and hymn-tunes belonging in 1862 to Martha Rees, Carnmeninisha, Mynachlogddu.

Cerddoriaeth

A music book containing anthem-, psalm-, and hymn-tunes.

Davies, Robert, fl. 1844

Cerddoriaeth amrywiol

A miscellaneous collection of hymn-tunes, anthems and songs by Welsh composers, including 'Seren Bethlehem' by Edward Stephen ('Tanymarian'), 'Waterloo' by D. J. Morgans, 'Yr hen aelwyd Gymreig' by 'Isallt', 'Cyfraith yr Arglwydd' by D. W. Lewis, 'Trywead alawon' by W. O. Jones, 'Gwyn fyd y gwr' by Dan Protheroe, with Christmas cards in the form of carols, 1907-1912, 'Diangaist i'r Bedd' by D. Emlyn Evans, 'O'r dyfnder y llefais' by W. T. Samuel, 'Gras ein Harglwydd' by M. Morgan, Cwmtawe, 'Atgofion yr hen amser gynt' and 'Cartref fy mebyd' by R. S. Hughes, 'Bow down the knee' by Edward Stephen, 'I will lay me down in peace' by C. Francis Lloyd, 'Prize Composition, 1893' by D. Pughe Evans, and hymn-tunes by W. T. David, John Davies, Godre'r Parc, A. Evans, Llandudno, D. Emlyn Evans, M. O. Jones, T. Amos Jones, D. W. Lewis, William Owen, Porthmadog, and Joseph Parry.

Cerddoriaeth amrywiol

A portfolio of manuscript music containing popular Welsh folk songs and hymns arranged for the pianoforte, and copies of a Christmas anthem ('Ac yr oedd yn y wlad honno') by John Williams, Dolgellau.

David Evans (Musician) Papers,

 • GB 0210 DAVANS
 • Fonds
 • [1880 x 1948] /

Papers of the composer and musician Prof. David Evans, [1880 x 1948], comprising full and fragment scores of choral music, including orchestral and vocal scores, cantatas, anthems, hymn tunes, carols and other sacred music, arrangements of welsh airs, miscellaneous compositions, compositions by other composers, together with miscellaneous material.

Prof. David Evans.

Results 1 to 20 of 37