Art -- Exhibitions

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Art -- Exhibitions

Equivalent terms

Art -- Exhibitions

Associated terms

Art -- Exhibitions

6 Archival description results for Art -- Exhibitions

6 results directly related Exclude narrower terms

Exhibition papers

The series consists of papers relating to the numerous exhibitions and projects undertaken by Ray Howard-Jones from 1930 to 1993.

Exhibition papers

The series comprises mainly exhibition circulars, 1882-1908, together with notices of exhibitions and a list of prices of pictures, with invitation cards to various exhibitions, 1883-1912. The file also contains details of art classes held at the Royal Cambrian Academy, 1889-1907.

Exhibition papers

The group consists of material relating to art exhibitions with which Whaite was involved, 1863-1912, and includes exhibition catalogues, exhibition circulars, and miscellaneous papers to do with exhibitions.

Other exhibitions

Material relating to exhibitions other than the Women's Art in Wales exhibition of 1985, including printed booklets, press release and manuscript notes. Exhibitors include Claudia Williams, Gwilym Prichard and Frances Woodley.

Erthyglau a sgriptiau Cymraeg

Mae'r ffeil yn cynnwys teipysgrifau a chopïau printiedig, gydag ambell lawysgrif, o erthyglau a sgriptiau Cymraeg gan Carys Richards, [1960x2001]. Mae'r erthyglau yn ymdrin â'r celfyddydau yn bennaf, a chyhoeddwyd amryw ohonynt yn Y Faner a'r Cymro. Yn ogystal, ceir sgriptiau ar gyfer sgyrsiau radio gan Carys Richards yn trafod amrywiaeth o bynciau (nodir bod rhai o'r sgyrsiau ar gyfer y rhaglen 'Merched yn bennaf'). Ymhlith y papurau mae'r atgofion, 'Cyrri ger Carneddi', a gyhoeddwyd yn y gyfrol Ysgub o'r ysgol, gol. William Owen (Penygroes, 1987), ac yn ddiweddarach yn Iancs, conshis a spam, gol. L. Verrill-Rhys (Dinas Powys, 2002); a 'Plentyn y Port', 1987; a theyrngedau i Ruth First, 1982, a Henry Moore, 1986. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys llythyrau perthnasol, yn eu plith rhai gan Hafina Clwyd (2), Luned Meredith, Helen Steinthal, Emyr Price (2), Meg Dafydd (2), a drafftiau o lythyrau gan Carys Bell.

Clwyd, Hafina

Erthyglau a sgriptiau Saesneg

Mae'r ffeil yn cynnwys teipysgrifau yn bennaf, ynghyd â rhai drafftiau llawysgrif a chopïau printiedig, o erthyglau a sgriptiau Saesneg gan Carys Richards, 1957-[2001] (gydag amryw fylchau). Maent yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau; yn eu plith mae adolygiadau o arddangosfeydd celf; ei hatgofion am Olga Rudge, a gyhoeddwyd yn y New Welsh Review, 1990, a Phyllis Playter, a gyhoeddwyd yn The Powys Review, 1991; ac erthygl ganddi, 1999, yn adrodd atgofion Ian Tibbs, cyd-swyddog Alun Lewis yn y fyddin. Mae'r ffeil hefyd yn cynnwys llythyrau perthnasol, yn eu plith rhai gan Evelyn Silber (2), Belinda Humfrey (3), Robin Reeves a Robert Minhinnick, a drafftiau o lythyrau gan Carys Bell.

Silber, Evelyn,