Cyfres RW2 - Biographical sources

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

RW2

Teitl

Biographical sources

Dyddiad(au)

  • 1955-2020 (Creation)
  • 1973-2020 (Accumulation)

Lefel y disgrifiad

Cyfres

Maint a chyfrwng

3 folders, 2 envelopes

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

The series comprises newspaper and magazine articles written during Condry's lifetime, obituaries and letters of condolence to Penny Condry, and other memorials and tributes, 1955-2020 (accumulated 1973-2020)

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Arranged chronologically by and within file, with additional files of accumulated papers donated later, in December 2015, October 2018 and June 2020..

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Readers consulting modern papers in the National Library of Wales are required to abide by the conditions set out in information provided when applying for their Readers' Tickets, whereby the reader shall become responsible for compliance with the Data Protection Act 2018 and the General Data Protection Regulation 2018 in relation to any processing by them of personal data obtained from modern records held at the Library. = Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Warchod Data 2018 a Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen

Amodau rheoli atgynhyrchu

Copyright of William Condry’s writings belongs to Mrs Penny Condry, Ynys Edwin, Eglwys-fach, nr Machynlleth, Powys, September 2000.
Usual copyright laws apply

Iaith y deunydd

  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Mainly English

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: RW2

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004090120

GEAC system control number

(WlAbNL)0000090120

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: RW2.