Blaenau Ffestiniog (Wales)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Blaenau Ffestiniog (Wales)

Equivalent terms

Blaenau Ffestiniog (Wales)

Associated terms

Blaenau Ffestiniog (Wales)

6 Archival description results for Blaenau Ffestiniog (Wales)

6 results directly related Exclude narrower terms

Llenyddiaeth y chwarel

Mae'r ffeil yn cynnwys un llythyr, 1981, yn datgan diddordeb yr Academi mewn trefnu cwrs ar lenyddiaeth y chwarel ym Mhlas Tan-y-bwlch ym mis Mehefin 1982, ynghyd a chopi o lyfryn o sgyrsiau a roddodd Emrys Evans a Merfyn Williams mewn cwrs tebyg a gynhaliwyd ym mis Tachwedd 1979.

Manuscripts

Papers of Raymond Garlick, 1944-2005, comprising poetry, 1951-1999; letters, 1944-2003, from Elwyn Davies, Jonah Jones, Brenda Chamberlain, Cledwyn Hughes, A. G. Prys-Jones and others; and diaries and travel journals, 1950, 1956-1957, 1987-1998, 2000-2001. The diaries contain frequent references to his family, including his children Iestyn and Angharad, and to friends such as John Cowper Powys, Jon Dressel, R. S. Thomas and Roland Mathias.

Miscellanea,

Manuscript and printed matter and miscellaneous memoranda acquired by Thomas Edwards. Among them are a notice of musical works published by Thomas Edwards; a programme of the dedication service and opening of the organ at Rhuddlan Parish Church, 1915; and holograph poetry of Blaenau Ffestiniog interest - 'Rhanbarth Conglywal a Theigil', 'Rhanbarth Bethania a Fourcrosses' - by Robert Roberts ('Isallt'), 1910.

Papurau Bryfdir,

  • GB 0210 BRYFDIR
  • fonds
  • 1891-1941 /

Papurau llenyddol Bryfdir, 1891-1941, rhai ohonynt wedi eu cyhoeddi, yn cynnwys copïau mewn llawysgrif o farddoniaeth yn y mesurau caeth a rhydd, llawer ohonynt ar gyfer cystadlaethau eisteddfodol,1893-1941; llyfrau nodiadau a chyfrolau eraill yn cynnwys copïau o gerddi a nodiadau ac ychydig o eitemau eraill megis rhyddiaith, torion papur newydd a thystysgrifau, [1891]-[1936] = Literary papers of Bryfdir, 1891-1941, some of which have been published, including manuscripts of poetry in strict and free metre, many of which were written for eisteddfod competitions, 1893-1941; notebooks and other volumes containing copies of poems and notes and a few other items such as prose, newspaper cuttings and certificates, [1891]-[1936].

Bryfdir, 1867-1947

Papurau J. W. Jones

  • GB 0210 JWJNES
  • Fonds
  • 1759-1954 (crynhowyd [1920au cynnar?]-1954)

Gohebiaeth, barddoniaeth, rhyddiaith a phapurau teuluol, yn ymwneud â J. W. Jones, 1878-1954, a'i dad, 'Glan Barlwyd', 1866-1917; deunydd a gasglwyd gan J. W. Jones yn ymnweud ag unigolion a sefydliadau yn ardal Blaenau Ffestiniog, gan gynnwys gohebiaeth, barddoniaeth a phapurau eraill o eiddo 'Gwilym Deudraeth', 1917-1939, 'Elfyn', 1874-1917, Y Parch. R. R. Morris, 1883-1933, 'Alafon', 1875-1915, 'Llifon', 1899-1916, 'Isallt', 1887-1913, a 'Glyn Myfyr', 1893-1937; llythyrau at John Daniel Davies yn rhinwedd ei swydd fel golygydd Y Rhedegydd, 1930-1942; barddoniaeth a phapurau eraill o eiddo T. Gwynn Jones, 1910-1944; barddoniaeth, [1840]-1940, gan amryw feirdd, yn cynnwys Hedd Wyn ac R. Williams Parry; deunydd rhyddiaith amrywiol, peth ohono wedi'i gyhoeddi yn Y Drysorfa ac yn Y Rhedegydd, 1879-1954; llawysgrifau cerddorol, 1876-[c. 1934]; beirniadaethau eisteddfodol, 1870-1939; llyfrau lloffion yn cynnwys torion o'r wasg, [c. 1879]-1940; dyddiaduron, 1864-1935; cofnodion chwareli llechi Blaenau Ffestiniog, 1868-1951; amryw gyfrifon a llyfrau cyfrifon yn ymwneud â gwahanol fusnesau a sefydliadau, 1784-1932; cofnodion yn ymwneud ag eglwysi'r Methodistiaid Calfinaidd, 1840-1951, gan gynnwys rhai Bethel, Tanygrisiau, [1840x1945]; pregethau a nodiadau crefyddol,1846-1952; deunydd printiedig yn cynnwys effemera etholiadol, marwnadau, baledi, carolau ac emynau, 1820-1948; a gweithredoedd a dogfennau yn ymwneud â siroedd Caernarfon, Meirionnydd a Dinbych, 1759-1947. = Correspondence, poetry, prose and family papers, relating to J. W. Jones, 1878-1954, and to his father, 'Glan Barlwyd', 1866-1917; material collected by J. W. Jones relating to individuals and organizations in the Blaenau Ffestiniog area, including correspondence, poetry and other papers of 'Gwilym Deudraeth', 1917-1939, 'Elfyn', 1874-1917, Rev. R. R. Morris, 1883-1933, 'Alafon', 1875-1915, 'Llifon', 1899-1916, 'Isallt', 1887-1913, and 'Glyn Myfyr', 1893-1937; letters to John Daniel Davies as editor of Y Rhedegydd, 1930-1942; poetry and other papers of T. Gwynn Jones, 1910-1944; poetry, [1840]-1940, by various poets, including Hedd Wyn and R. Williams Parry; various prose material, some of which was published in Y Drysorfa and Y Rhedegydd, 1879-1954; musical manuscripts, 1876-[c. 1934]; eisteddfod adjudications, 1870-1939; scrapbooks containing press cuttings, [c. 1879]-1940; diaries, 1864-1935; records of Blaenau Ffestiniog slate quarries, 1868-1951; various accounts and account books relating to various trades and organisations, 1784-1932; records relating to Calvinistic Methodist churches, 1840-1951, including those of Bethel, Tanygrisiau, [1840x1945]; sermons and religious notes, 1846-1952; printed material including electoral ephemera, elegies, ballads, carols and hymns, 1820-1948; and deeds and documents relating to Caernarfonshire, Merionethshire and Denbighshire, 1759-1947.

Jones, J. W. (John William), 1883-1954.