Caernarvon boroughs (Parliamentary constituency)

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Caernarvon boroughs (Parliamentary constituency)

Equivalent terms

Caernarvon boroughs (Parliamentary constituency)

Associated terms

Caernarvon boroughs (Parliamentary constituency)

1 Archival description results for Caernarvon boroughs (Parliamentary constituency)

1 results directly related Exclude narrower terms

Toriadau o'r wasg

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau oddi wrth W. O. Jones ac eraill, 1888-1901, ynglŷn â Phwnc y Tir, ymddiriedolaeth elusennol Waunfawr 1893, 'Cymry yn y Senedd', ac etholiad Bwrdeistref Arfon 1888, ynghyd ag erthyglau gwleidyddol, crefyddol a llenyddol gan W. O. Jones ac eraill, ac hefyd adroddiadau, sylwebaeth a gohebiaeth ynglŷn â'r anghydfod rhwng W. O. Jones ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru yng Nghapel Chatham Street, Lerpwl, 1900-1901, gan gynnwys ei amddiffyniad ohono'i hun ar dudalennau Y Cymro.

Free Church of the Welsh (Liverpool)