fonds GB 0210 ABEGRW - CMA: Cofysgrifau Capel Abergeirw

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 ABEGRW

Teitl

CMA: Cofysgrifau Capel Abergeirw

Dyddiad(au)

  • 1897-1975 (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

0.029 metrau ciwbig (1 bocs)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Tŷ o'r enw Brynygath oedd cartref cyntaf yr achos yn Abergeirw, a sefydlwyd yr eglwys yno tua 1790. Adeiladwyd Capel Abergeirw yn [1820]. Cafodd ei adnewyddu yn 1873.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Adneuwyd gan y Parch. Adrian P. Williams, Ionawr 2003.; 0200300875

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Mae'r fonds yn cynnwys llyfrau cyfrifon amrywiol Capel Abergeirw, sir Feirionnydd, 1899-1940; ynghyd â llyfrau'r ysgrifennydd, 1941-1975; llyfr cofrestriad aelodau'r Capel, 1910-1917; a chofrestr aelodau Cymdeithas Ddirwestol y Capel, 1897-1928.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System o drefniant

Trefnwyd yn LlGC yn ddwy gyfres: llyfrau cyfrifon a llyfrau'r ysgrifennydd; a dwy ffeil: llyfr cofrestriad aelodau'r Capel a chofrestr aelodau Cymdeithas Ddirwestol yr Eglwys.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir llawysgrif 'Hanes Dolgellau a'r cylch', sy'n rhoi hanes twf yr Ysgol Sul yn Nolgellau a'r cylch, yn Llsgr. LLGC 8489B, a llyfryn 'Dechreuad y Methodistiaid yn Abergeirw ar Cylch' yn LLGC, Papurau Bob Owen, Croesor 37/22.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004283240

GEAC system control number

(WlAbNL)0000283240

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Ebrill 2003

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Nia Wyn Griffiths.

Nodyn yr archifydd

Nodyn yr archifydd

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Hanes Methodistiaid Gorllewin Meirionydd, Cyfrol I, gan y Parch. Robert Owen (Dolgellau, 1889), a 'Dechreuad y Methodistiaid yn Abergeirw a'r Cylch' gan Bob Owen, Croesor (LLGC, Papurau Bob Owen, Croesor, 37/22).

Ardal derbyn