fonds CMA: Capel Bethel, Llanpumsaint. - CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

CMA: Capel Bethel, Llanpumsaint.

Teitl

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint,

Dyddiad(au)

  • 1935-2014. (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

1 bocs archifol mawr.

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Parch. D. Geraint Davies; Caerfyrddin; Adnau; Mai 2015; 6852364.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cofysgrifau Capel Bethel, Llanpumsaint, 1935-2014, yn cynnwys cofrestr genedigaethau, bedyddiadau a marwolaethau, 1950-2014; cofnodion ariannol, 1941-2013; a llyfr cofnodion, 1953-1958. = Records of Bethel Chapel, Llanpumsaint, 1935-2014, including a register of births, baptisms and burials, 1950-2014; financial records, 1941-2013; and a minute book, 1953-1958.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â Deddf Gwarchod Data 1998 yng nghyd-destun unrhyw brosesu ganddynt o ddata personol a gasglwyd o gofnodion modern sydd ar gadw yn y Llyfrgell. Nodir y manylion yn yr wybodaeth a roddir wrth wneud cais am Docyn Darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Cofrestr bedyddiadau, 1810-1873 (CMA 8); cyfrifon, 1825-1832 (CMA 37); taflen sefydlu'r Parch J. Price Wynne, 1972 (CMA H25/1); prynu tir i adeiladu'r capel, 1850, cofnodion, 1882, amrywiol, 1878-185 (CMA CZ1/3/13/1).

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: CMA: Capel Bethel, Llanpumsaint.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006852364

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Description follows NLW guidelines based on ISAD(G) 2nd ed.; AACR2; and LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: CMA: Capel Bethel, Llanpumsaint.