fonds GB 0210 GORPEN - CMA: Cofysgrifau Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth

Identity area

Reference code

GB 0210 GORPEN

Title

CMA: Cofysgrifau Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth

Date(s)

  • 1878-1986 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.067 metrau ciwbig (15 cyfrol ac 1 ffolder)

Context area

Name of creator

Administrative history

Sefydlwyd y capel yn 1880. Yr oedd dau gapel, Nasareth a'r Pant, ym Mhenrhyndeudraeth eisoes ond oherwydd twf yn y boblogaeth, yn enwedig yng ngwaelod y pentref, rhwng 1870 a 1880 gwelwyd yr angen am drydydd capel. Penderfynwyd adeiladu'r capel newydd ar dir Adwy-ddu a roddwyd gan Mrs A. L. L. Williams, Castelldeudraeth, gweddw David Williams, AS, am brydles o 999 mlynedd. Gosodwyd y garreg sylfaen gan A. Osmond Williams, Castelldeudraeth. Cafwyd lle i eistedd pum cant, ynghyd ag ystafell ddosbarth a festri.

Mae'r capel yn rhan o Ddosbarth Ffestiniog yn Henaduriaeth Meirionnydd.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd ffeil /1 gan Mr Alun Williams, Dolgellau, ym mis Mawrth 2000, ymysg casgliad o ddeunydd o Henaduriaeth Gorllewin Meirionnydd. Adneuwyd y gweddill gan y Parch. Adrian P. Williams, Blaenau Ffestiniog, ym mis Ionawr 2003. Daeth ychwanegiad gan Mr Geraint Lloyd Jones, Ysgrifennydd Henaduriaeth Gorllewin Gwynedd, Hydref 2010.; 0200300902

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofnodion Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth, gan gynnwys llyfr cyfrifon y Gymdeithas Ariannol, 1878-1907, llyfrau cyfrifon, 1878-1986, a llyfr y trysorydd, 1888-1952. Ceir llyfr cofnodion eglwysig, 1909-1986, a llyfr cofnodion pwyllgor yr adeiladau, 1929-1951, ymhlith y cofnodion gweinyddol, ynghyd â chofrestr yr Ysgol Sul, 1885-1886, a phapurau'n ymwneud â threfnu Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, 12-15 Mehefin 1978, yn y capel.

Cofysgrifau ychwanegol yn perthyn i'r capel yn cynnwys adroddiadau'r eglwys; llyfr bedyddiadau; llyfr Ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1964-1988; tocynnau aelodaeth; tri llyfr cofnodion, 1952-2010; adroddiadau ar yr adeiladau, 2002 a 2006; manylion ewyllys Mr Thomas Charles Jones, 1992; cofnodion Pwyllgor yr Adeiladau, 1975-2002; cofnodion cyfarfodydd swyddogion, 1987-2003; gohebiaeth amrywiol; a manylion rhoddion cyfamod. Nid yw'r ychwanegiad hwn wedi ei catalogio eto.

Appraisal, destruction and scheduling

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell..

Accruals

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System of arrangement

Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddwy gyfres: cofnodion ariannol a chofnodion gweinyddol ac yn ddwy ffeil: Cymanfa Gyffredinol Eglwys Bresbyteraidd Cymru, Penrhyndeudraeth 1978 a chofrestr Ysgol Sul.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh
  • English

Script of material

Language and script notes

Cymraeg, Saesneg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Ceir y deunydd canlynol yn LlGC: llyfr cofnodion Ysgol Sul y Capel ('Llyfr Cyfrif a Llafur'), 1887-1888 (CMA EZI/188); hanes Mari Jones yn cerdded i'r Bala gan Lizzie Rowlands, wedi'i ysgrifennu ar gyfer plant Capel Gorffwysfa, 1904 (CMA 26601); cerdyn aelodaeth Ysgol Sul Robert R. Lloyd, 10 Ebrill 1882 (CMA 9530); traethawd ar ddysgeidiaeth y bregeth ar y Mynydd, Cyfarfod Llenyddol yng Nghapel Gorffwysfa, 16 Tachwedd 1907 (Papurau Bob Owen, Croesor, 17/1/1); a lluniau yng nghasgliad Mortimer (PG 4432), ynghyd â chynlluniau (PG 4455). Mae adroddiadau blynyddol y Capel, 1967-1968, ar gael yn LlGC. Cedwir deunydd yn ymwneud â chymdeithasau yn Archifdy Meirionnydd yn Nolgellau.

Related descriptions

Notes area

Note

Datgorfforwyd yr eglwys 20 Mehefin 2010.

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2002 ac Ebrill 2003.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Ann Francis Evans.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Ellis, Hugh, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, cyfrol III (Dolgellau, 1928) ac Owen, Robert, Hanes Methodistiaeth Gorllewin Meirionydd, cyfrol II (Dolgellau, 1891).

Accession area

Related genres

Related places

Physical storage

  • Text: CMA: Cofysgrifau Capel Gorffwysfa, Penrhyndeudraeth.