fonds GB 0210 CARLLAN - CMA: Cofysgrifau Eglwys Carmel, Llanilar,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

GB 0210 CARLLAN

Teitl

CMA: Cofysgrifau Eglwys Carmel, Llanilar,

Dyddiad(au)

  • 1814-1970 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

fonds

Maint a chyfrwng

15 cyfrol, 2 focs ( 0.018 metrau ciwbig)

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes gweinyddol

Ni wyddys pryd yn union y rhoddwyd yr enw Carmel ar yr Eglwys. Fe'i cofrestrwyd fel 'Llanilar Chapel' yn y llys esgobol yn 1817 ac fel lle o addoliad yn 1852. Ychwanegwyd galeri, stabl ac ysgoldy yn 1851. Dechreuwyd cynnal Ysgol Sul yn Llanilar tua 1798 ac erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg yr oedd pedair Ysgol Sul sef Carmel, Pantglas, Cilcwm a'r Dyffryn. Cynhaliwyd cyfarfodydd agoriadol ar 20-21 Medi 1880 i ddathlu codi'r capel newydd.

Hanes archifol

Ffynhonnell

Swyddogion Eglwys Carmel, Llanilar, trwy law Mr R. Ll. Jones, Llanilar; Adnau; Mai 1974

Mr Keith Rowlands; Llanfarian; Adnau; Hydref 2005; 0200512171.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Cofysgrifau, 1814-1966, yn perthyn i Eglwys Carmel, Llanilar, gan gynnwys cofrestr bedyddiadau, 1814-1890, llyfrau ysgrifennydd yr Ysgol Sul, 1899-1958, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1872-1970, a chofrestr aelodau'r Gymdeithas Ddirwest, 1894-1908. Mae pedair cyfrol yn perthyn i Ysgoldy Cilcwm, 1885-1966.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Action: Cadwyd yr holl gofnodion a adneuwyd i'r Llyfrgell..

Croniadau

Mae ychwanegiadau yn bosibl.

System o drefniant

Trefnwyd yr archif yn LlGC yn ddau grŵp: Adnau 1974 ac Adnau 2005.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau modern yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru gydymffurfio â'r amodau a nodir ar y ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data' a gyflwynir iddynt gyda'u tocynnau darllen.

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Ceir hanes yr achos yn Godidowgrwydd Carmel, Hanes Carmel, Llanilar, 1742-1979 (CMA EZ3/27), ac adroddiadau blynyddol, 1901-1975 (gyda bylchau) yn LLGC. Ceir cofrestr bedyddiadau'r capel, 1841-1837, yn yr Archifdy Gwladol, PRO: RG9/4013 a RG10/4014 (copïau microffilm yn LlGC).

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004401708

GEAC system control number

(WlAbNL)0000401708

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Medi 2008 a Mai 2010.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd gan Ann Francis Evans. Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: Eifion Evans, Godidowgrwydd Carmel, Hanes Carmel, Llanilar, 1742-1979;

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: CMA: Carmel, Llanilar.