fonds GB 0210 PENLLA - CMA: Cofysgrifau Eglwys Pensarn, Llandysiliogogo

Identity area

Reference code

GB 0210 PENLLA

Title

CMA: Cofysgrifau Eglwys Pensarn, Llandysiliogogo

Date(s)

  • 1813-1966 (Creation)

Level of description

fonds

Extent and medium

0.018 metrau ciwbig (5 cyfrol)

Context area

Name of creator

Administrative history

Adeiladwyd y capel yn 1794 ar ddarn o dir yn perthyn i fferm Tirgwyn ger Caerwedros ym mhlwyf Llandysiliogogo. Cafwyd y tir gan Llewelyn Parry, Gurnos, ar brydles o 99 o flynyddoedd, am 8s. y flwyddyn. Ceir tystysgrif yn cadarnhau'r adeilad fel man addoli yn 1853. Yn 1894 prynwyd y capel, y tŷ a'r tir am £172 10s. Cyn ei gau yn 1966 roedd y capel yn perthyn i Ddosbarth Ceinewydd, Henaduriaeth De Aberteifi.

Archival history

Immediate source of acquisition or transfer

Adneuwyd gan Ms Eleri Davies, Llandysul, Hydref 2001.

Content and structure area

Scope and content

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr bedyddiadau, 1813-1959, llyfrau casgliad y weinidogaeth, 1863-1966, a llyfr y trysorydd, 1911-1966.

Appraisal, destruction and scheduling

Accruals

Ni ddisgwylir ychwanegiadau.

System of arrangement

Trefnwyd yn LlGC yn un gyfres: llyfrau casgliad y weinidogaeth; a dwy ffeil: cofrestr genedigaethau a bedyddiadau a llyfr y trysorydd.

Conditions of access and use area

Conditions governing access

Disgwylir i ddarllenwyr sydd am ddefnyddio papurau diweddar yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru lofnodi'r ffurflen 'Papurau modern - gwarchod data'.

Conditions governing reproduction

Amodau hawlfraint arferol.

Language of material

  • Welsh

Script of material

Language and script notes

Cymraeg

Physical characteristics and technical requirements

Finding aids

Ceir copi caled o'r rhestr yn CMA: Cofnodion Capeli Cymru yn LlGC 2001-.

Allied materials area

Existence and location of originals

Existence and location of copies

Related units of description

Mae cofrestr bedyddiadau, 1813-1837, ar gadw yn yr Archifdy Gwladol a cheir copi microffilm yn LlGC (PRO NPR 4/2782); mae adroddiadau blynyddol, 1913, 1915, yn LlGC; a phapurau ariannol, 1897-1914, 1940, yn CMAIII/EZ1/255/1. Hefyd, cedwir Cwpan Cymun Capel Pensarn yn LlGC.

Related descriptions

Notes area

Alternative identifier(s)

Virtua system control number

GEAC system control number

Access points

Place access points

Genre access points

Description control area

Description identifier

Institution identifier

Rules and/or conventions used

Wrth lunio y disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH.

Status

Level of detail

Dates of creation revision deletion

Mai 2002.

Language(s)

  • Welsh

Script(s)

Sources

Archivist's note

Lluniwyd gan Barbara Davies.

Archivist's note

Defnyddiwyd y ffynonellau canlynol wrth lunio'r rhestr: J. Evans, Hanes Methodistiaeth De Aberteifi (1904), a gwybodaeth bersonol Ms Eleri Davies, Llandysul, Mai 2002.

Accession area