Ffeil NLW MS 24073B - Nodiadau T. E. Ellis ar Morgan Llwyd

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 24073B

Teitl

Nodiadau T. E. Ellis ar Morgan Llwyd

Dyddiad(au)

  • 1893, [c. 1897] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil

Maint a chyfrwng

170 ff. (wedi ei ddalennu o'r newydd yn LlGC, gan gynnwys y rhyngdalennau a dalennau ychwanegol ar y cychwyn a'r diwedd; daleniad gwreiddiol, i-xxiv, 1-94 (nawr ff. 27-143 verso, odrifau yn unig); nifer o ddalennau gwag, gan gynnwys ff. 15 verso-25, 150 verso-169 verso) ; 190 x 120 mm.

Rhwymwyd mewn hanner lledr a phapur marmor gan [Joseph W.] Zaehnsdorf; 'LLYFR Y TRI ADERYN' ac '18[9]3' (aur ar y meingefn).

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Thomas Edward (Tom) Ellis (1859-1899), politician, was Liberal MP for Merioneth, 1886-1899, and chief Liberal whip, 1894-1895. He was born at Cynlas, Cefnddwysarn, Llanfor, Merionethshire, and educated in Llandderfel and Bala, before going to University College of Wales, Aberystwyth, 1875-1879. He joined New College, Oxford, in 1880, graduating in 1884 with a BA in Modern History, adding an MA in 1897. He became the private secretary of John Brunner, MP for Northwich, Cheshire, and in August 1886 he was elected as Liberal MP for Merioneth. By 1892, he was second whip in Gladstone's Liberal Government, and was chief Liberal whip, 1894-1895, under Lord Rosebery. He vigorously promoted Welsh interests in Parliament, advocating the disestablishment of the Church of England in Wales, the creation of a Welsh assembly and national library, and pushing through the establishment of a Royal Commission on land in Wales and Monmouthshire. At one time he was a prominent member of the Cymru Fydd movement. He had a great influence on educational administration in Wales. He contributed to the passing of the Welsh Intermediate and Technical Education Act 1889, and was a member the University of Wales Court and the Central Welsh Board. He was the founder of the University of Wales' Old Students' Association. He married Annie Jane Davies (1873-1942) of Cwrt-mawr, Llangeitho, Cardiganshire, in 1898. However, his health was fragile, and he died on 5 April 1899, while in Cannes, France, and was buried at Cefnddwysarn. His only son, T. I. Ellis, was born eight months later. A volume entitled Speeches and Addresses was published by Hughes and Son, Wrexham, in 1912. His widow subsequently married the Rev. Peter Hughes Griffiths (1871-1937).

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Siop Lyfrau'r Hen Bost; Blaenau Ffestiniog; Pryniad; Hydref 2015; 6925539.

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Copi personol Thomas [Edward] Ellis, wedi ei ryngddalennu, o Morgan Llwyd, Llyfr y Tri Aderyn (Lerpwl: Isaac Foulkes, 1893), yn cynnwys nodiadau ac arnodiadau helaeth, yn Saesneg a Chymraeg, yn llaw Ellis, [c. 1897]. Ellis oedd golygydd cyfrol gyntaf Gweithiau Morgan Llwyd o Wynedd (Bangor, 1899), lle'r atgynhyrchwyd testun argraffiad cyntaf Llyfr y Tri Aderyn (1653) (tt. 151-266). = Thomas [Edward] Ellis's personal interleaved copy of Morgan Llwyd, Llyfr y Tri Aderyn (Liverpool: Isaac Foulkes, 1893), containing copious notes and annotations, [c. 1897], by Ellis in English and Welsh. Ellis was the editor of the first volume of Gweithiau Morgan Llwyd o Wynedd (Bangor, 1899), in which was reproduced the text of the first edition of Llyfr y Tri Aderyn (1653) (pp. 151-266).
Mae'r gyfrol yn cynnwys mân arnodiadau ar y testun gwreiddiol gyda nodiadau ychwanegol ar y rhyngddalennau (ff. 28 verso-141 verso passim). Ceir nodiadau a dyfyniadau mwy sylweddol, ar bynciau megis y Rhyfel Cartref a'r Werinlywodraeth, Oliver Cromwell, John Milton, diwinyddiaeth Gatholig, y Bumed Frenhiniaeth a'r Piwritaniaid Cymreig, ar y dalennau ychwanegol ar gychwyn a diwedd y gyfrol (ff. 1 verso-15, 25 verso-26, 145-150), gan ddyfynnu amrywiaeth o ffynonellau. = The volume contains minor annotations to the original text with further notes supplied on the interleaves (ff. 28 verso-141 verso passim). More substantial notes and quotations, on subjects including the Civil War and Commonwealth, Oliver Cromwell, John Milton, Catholic theology, the Fifth Monarchy and the Welsh Puritans, have been written on the additional leaves at the beginning and end of the volume (ff. 1 verso-15, 25 verso-26, 145-150), quoting various sources.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Amodau hawlfraint arferol.

Iaith y deunydd

  • Cymraeg
  • Saesneg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg.

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Gweler hefyd NLW, Thomas Edward Ellis Papers.

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 24073B.

Nodiadau

'Thomas Ellis / Cynlas / Corwen / Rhagfyr 1897' (ar gefn y ddalen clawr blaen).

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls006925539

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Wrth lunio'r disgrifiad hwn dilynwyd canllawiau LlGC a seiliwyd ar ISAD(G) Ail Argraffiad; rheolau AACR2; ac LCSH

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Ebrill 2016.

Iaith(ieithoedd)

  • Cymraeg

Sgript(iau)

Ffynonellau

Nodyn yr archifydd

Lluniwyd y disgrifiad gan Rhys M. Jones.

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 24073B.