Ffeil / File C/1 - Cyfarfod sefydlu'r Parchedig W. M. Rees = Founding meeting of the Reverend W. M. Rees

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

C/1

Teitl

Cyfarfod sefydlu'r Parchedig W. M. Rees = Founding meeting of the Reverend W. M. Rees

Dyddiad(au)

  • [2013x2022] (Creation)

Lefel y disgrifiad

Ffeil / File

Maint a chyfrwng

1 amlen / envelope

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llungopi o glawr blaen taflen wasanaeth Cyfarfod Sefydlu'r Parchedig W. M. Rees, a oedd eisioes yn weinidog Capel y Tabernacl (Bedyddwyr) Pontyberem, fel gweinidog hefyd ar Gapel Bethel (Bedyddwyr) Llangyndeyrn, 19 Medi 1956. = Photocopied front cover of the service sheet used at the Founding Meeting of the Reverend W. M. Rees, who was already minister of the Tabernacle Baptist chapel at nearby Pontyberem, as minister also of Bethel Baptist Chapel, Llangyndeyrn, 19 September 1956.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

  • Cymraeg

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Adeiladwyd Capel Bethel y Bedyddwyr, Llangyndeyrn oddeutu 1800. Fe'i ail-adeiladwyd ym 1810, ei ail-adeiladu a'i estyn ym 1841, a'i ail-fodelu ym 1904. Mae'r capel bellach yn Adeilad Rhestredig Gradd II. = Bethel Baptist Chapel, Llangyndeyrn was built around 1800, rebuilt in 1810, rebuilt again and enlarged in 1841, and remodelled in 1904. The chapel is today a Grade II Listed Building.

Adeiladwyd Capel Tabernacl y Bedyddwyr, Pontyberem ym 1897. Fe'i caewyd erbyn 2015. = Tabernacle Baptist Chapel, Pontyberem was built in 1897. The building was closed by 2015.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: C/1 (Bocs 1)