Deeds -- Wales -- Merioneth.

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Deeds -- Wales -- Merioneth.

Equivalent terms

Deeds -- Wales -- Merioneth.

Associated terms

Deeds -- Wales -- Merioneth.

15 Archival description results for Deeds -- Wales -- Merioneth.

15 results directly related Exclude narrower terms

British Record Society Collection of Welsh Deeds,

 • GB 0210 BRS
 • Fonds
 • 1465-1883 /

Deeds, relating to properties in the following counties: Anglesey, 1737-1871; Cardiganshire, 1736-1780; Carmarthenshire, 1684-1838; Caernarfonshire, 1831-1878; Denbighshire, 1591-1837; Flintshire, 1465-1855; Glamorgan, 1597-1883; Merionethshire, 1793; Pembrokeshire, 1683-1857; and Radnorshire 1623-1816.

British Record Society.

Coleman Collection of Deeds,

 • GB 0210 COLEMAN
 • Fonds
 • [16th century]-[19th century] /

Deeds and other documents collected by James Coleman relating to Anglesey, Brecknockshire, Cardiganshire, Carmarthenshire, Caernarfonshire, Denbighshire, Flintshire, Glamorgan, Merionethshire, Monmouthshire, Montgomeryshire, Pembrokeshire, and Radnorshire, in Wales; and Cornwall, Cumberland, Gloucestershire, Herefordshire, Lancashire, Shropshire, and Suffolk, in England, [16th century]-[19th century].

James Coleman.

Criddle Deeds,

 • GB 0210 CRIDDLE
 • Fonds
 • 1608-1794.

Title deeds and other documents, 1608-1794, relating mainly to properties in Montgomeryshire and Shropshire.

Untitled

Edward Griffith Papers,

 • GB 0210 EDWITH
 • Fonds
 • 1511-1905 (accumulated [late 19 cent.]-[?1918]) /

Deeds and documents, 1511-1905, relating to premises mainly in Merionethshire, including Dolgellau, Llanfachreth, Brithdir, Llangelynnin and Llanelltyd.

Griffith, Edward, 1832-1918.

Glamorgan and Monmouthshire deeds

 • GB 0210 GLAMON
 • Fonds
 • 1727-1945

Deeds and documents, 1727-1945, of clients of Bythway and Son, relating mainly to properties in the counties of Monmouthshire, 1727-1940, and Glamorgan, 1823-1937; material relating to properties in Merionethshire, 1876, and Cardiganshire, 1847-1876; deeds relating to properties in Cumberland, 1850, Gloucestershire, 1840, and Lancashire, 1880-1945; and miscellaneous papers, 1831-1918.

Bythway and Son

Glan Paith Papers,

 • GB 0210 GLAITH
 • Fonds
 • 1555-1932 /

Deeds, 1555-1918, of clients and relating to properties in Cardiganshire, Merionethshire, Montgomeryshire and Radnorshire, including papers of the Penglais estate in the Aberystwyth area, 1555-1918; Aberystwyth borough records, 1759-1813; letters, 1794-1882; papers of John Parry, solicitors, Aberystwyth, including share certificates of the Aberystwyth Gas and Coke Company, 1839; Bwlch Consolidated Lead Mines, 1847; records concerning the Aberystwyth and Tregaron Bank, 1813-1844; miscellaneous papers, [c. 1783]-1932; printed items, [c. 1783]-1867; certificates of shares in the Aberystwyth Public Rooms, 1818-1821, and the Robinson Gold Mining Company, 1903; letters and papers relating to the estate of Roderick Richards, Penglais, [c. 1830]; builders' accounts, 1845; and tithe receipts, 1927-1932.

Parry, John Thomas Herbert, of Glan-paith (Llanbadarn Fawr), fl. 1813-1847.

J. Jones-Williams Collection of Deeds,

 • GB 0210 JONAMS
 • Fonds
 • 1597-1896 /

Deeds, 1597-1896, relating mainly to properties in Merionethshire with some relating to properties in Caernarfonshire and Montgomeryshire.

Jones-Williams, J., (of Dolgellau)

Letters,

Some forty-eight letters, some incomplete, 1920-1925, to D. C. Lloyd-Owen from Richard Bennett, Bangor and Caersws, concerning mostly Montgomeryshire genealogy (ff. 1-91), together with related genealogical papers (ff. 92-150).
The papers include a list of wills and administrations for 1703-1710 from the Deaneries of Estimaner [and Tal-y-bont], Merionethshire (ff. 92-94); typescript and manuscript extracts from, and notes on, Montgomeryshire wills, 1570-1730 (ff. 95-115, 118-125, 136-138), and Merionethshire wills, 1746-1756 (ff. 148-150); manuscript extracts from Chancery proceedings, (temp. Elizabeth I) (ff. 133-135); and a list of Montgomeryshire wills proved in the Prerogative Court of Canterbury, 1680-1708 (ff. 139-142). The letters include references to notable Montgomeryshire families (ff. 1-6, 9-11, 23, 33, 43, 46, 55-58, 66-69, 129-131) and to the Peniarth (ff. 18, 25, 39, 81, 83, 127-128), Rhiwgriafol (f. 79) and Cwmcarnedd (f. 87) deeds.

Bennett, Richard, 1860-1937.

Longueville Collection,

 • GB 0210 LONG
 • Fonds
 • [14th century-20th century] /

Papers relating to families and estates in north Wales, including the West family, the Chirk Castle estate, the Hengwrt, Rug and Nannau estate, the Wynnstay estate, the Penbedw estate, the estate of Richard Willding of Llanrhaeadr Hall, Denbighshire, and the Whitehall-Davies family of Broughton Hall, Flintshire, and Llannerch, Denbighshire. Records and correspondence, including relating to abstracts of title, chapels, churches, conveyances, inclosures, industrial activity, law suits, mining, parliamentary elections, probate, railways, schools and tithe commutation. Office records, including cash journals, bill books and letter books, [19th century]-[20th century].

Longueville Gittins, Solicitors.

Merionethshire (Samuel Griffith) Deeds,

 • GB 0210 SAMITH
 • Fonds
 • 1508-1706 (acquired [early 20th century]).

Deeds and documents, 1508-1706, relating to the parishes of Llanbedr and Llandecwyn, Merionethshire.

Untitled

O. Gilbert Davies Collection of Denbighshire and Shropshire Deeds,

 • GB 0210 GILIES
 • Fonds
 • 1638-1897 /

Deeds, documents and letters, 1638-1897, relating mainly to properties in Denbighshire and Shropshire, but also Caernarfonshire, Cardiganshire, Montgomeryshire, Merionethshire, Radnorshire and Cheshire; plans relating to the activities of railway companies mainly in the parishes of Gresford and Wrexham, Denbighshire, 1845-1849; and printed material, 1863-1897.

Davies, O. Gilbert.

Pughe-Jones of Ynysgain Collection of Deeds and Papers,

 • GB 0210 YNYSGAIN
 • Fonds
 • 1501-[c. 1955] /

Papers of the family of Jones and Pughe-Jones of Ynysgain, Cricieth, Caernarfonshire, 1501-[c. 1955], including deeds, mostly relating to the Cricieth area and to Merionethshire, 1501-1890; and an account book, 1614-1918.

Pughe-Jones family, of Ynysgain, Criccieth.

Scott & Fowler, Gloucester (Solicitors) Collection of Denbighshire Deeds,

 • GB 0210 SCOLER
 • Fonds
 • 1555-1875 /

Deeds and documents, 1555-1875, relating to properties in the counties of Pembrokeshire, Anglesey, Montgomeryshire; deeds, 1696-1868, of lands in the parishes of Llanfair Dyffryn Clwyd, Llanelidan, Efenechtyd, and Llanfwrog, Denbighshire; and documents, 1735-1868, relating to the Eyarth Estate, Denbighshire.

Scott & Fowler, Solicitors.

Thorowgood, Tabor and Hardcastle (Solicitors) Collection of Caenest and North Wales Deeds,

 • GB 0210 THOTLE
 • Fonds
 • 1455-1895 (accumulated [early 20th century]) /

Deeds, documents and plans, 1455-1895, relating to properties in Anglesey, Caernarfonshire, Denbighshire, Merionethshire and Montgomeryshire; including papers of the Poole family, owners of the Caenest and Pencraig estates in Merionethshire and Anglesey; surveys, [c. 1770] of the Caenest and Pencraig estates; and building leases for properties in the port of Amlwch, [late 18th century].

Thorowgood, Tabor and Hardcastle (Solicitors)

Papurau J. W. Jones

 • GB 0210 JWJNES
 • Fonds
 • 1759-1954 (crynhowyd [1920au cynnar?]-1954)

Gohebiaeth, barddoniaeth, rhyddiaith a phapurau teuluol, yn ymwneud â J. W. Jones, 1878-1954, a'i dad, 'Glan Barlwyd', 1866-1917; deunydd a gasglwyd gan J. W. Jones yn ymnweud ag unigolion a sefydliadau yn ardal Blaenau Ffestiniog, gan gynnwys gohebiaeth, barddoniaeth a phapurau eraill o eiddo 'Gwilym Deudraeth', 1917-1939, 'Elfyn', 1874-1917, Y Parch. R. R. Morris, 1883-1933, 'Alafon', 1875-1915, 'Llifon', 1899-1916, 'Isallt', 1887-1913, a 'Glyn Myfyr', 1893-1937; llythyrau at John Daniel Davies yn rhinwedd ei swydd fel golygydd Y Rhedegydd, 1930-1942; barddoniaeth a phapurau eraill o eiddo T. Gwynn Jones, 1910-1944; barddoniaeth, [1840]-1940, gan amryw feirdd, yn cynnwys Hedd Wyn ac R. Williams Parry; deunydd rhyddiaith amrywiol, peth ohono wedi'i gyhoeddi yn Y Drysorfa ac yn Y Rhedegydd, 1879-1954; llawysgrifau cerddorol, 1876-[c. 1934]; beirniadaethau eisteddfodol, 1870-1939; llyfrau lloffion yn cynnwys torion o'r wasg, [c. 1879]-1940; dyddiaduron, 1864-1935; cofnodion chwareli llechi Blaenau Ffestiniog, 1868-1951; amryw gyfrifon a llyfrau cyfrifon yn ymwneud â gwahanol fusnesau a sefydliadau, 1784-1932; cofnodion yn ymwneud ag eglwysi'r Methodistiaid Calfinaidd, 1840-1951, gan gynnwys rhai Bethel, Tanygrisiau, [1840x1945]; pregethau a nodiadau crefyddol,1846-1952; deunydd printiedig yn cynnwys effemera etholiadol, marwnadau, baledi, carolau ac emynau, 1820-1948; a gweithredoedd a dogfennau yn ymwneud â siroedd Caernarfon, Meirionnydd a Dinbych, 1759-1947. = Correspondence, poetry, prose and family papers, relating to J. W. Jones, 1878-1954, and to his father, 'Glan Barlwyd', 1866-1917; material collected by J. W. Jones relating to individuals and organizations in the Blaenau Ffestiniog area, including correspondence, poetry and other papers of 'Gwilym Deudraeth', 1917-1939, 'Elfyn', 1874-1917, Rev. R. R. Morris, 1883-1933, 'Alafon', 1875-1915, 'Llifon', 1899-1916, 'Isallt', 1887-1913, and 'Glyn Myfyr', 1893-1937; letters to John Daniel Davies as editor of Y Rhedegydd, 1930-1942; poetry and other papers of T. Gwynn Jones, 1910-1944; poetry, [1840]-1940, by various poets, including Hedd Wyn and R. Williams Parry; various prose material, some of which was published in Y Drysorfa and Y Rhedegydd, 1879-1954; musical manuscripts, 1876-[c. 1934]; eisteddfod adjudications, 1870-1939; scrapbooks containing press cuttings, [c. 1879]-1940; diaries, 1864-1935; records of Blaenau Ffestiniog slate quarries, 1868-1951; various accounts and account books relating to various trades and organisations, 1784-1932; records relating to Calvinistic Methodist churches, 1840-1951, including those of Bethel, Tanygrisiau, [1840x1945]; sermons and religious notes, 1846-1952; printed material including electoral ephemera, elegies, ballads, carols and hymns, 1820-1948; and deeds and documents relating to Caernarfonshire, Merionethshire and Denbighshire, 1759-1947.

Jones, J. W. (John William), 1883-1954.