Druids and druidism

Taxonomy

Code

Scope note(s)

Source note(s)

Display note(s)

Hierarchical terms

Druids and druidism

Equivalent terms

Druids and druidism

Associated terms

Druids and druidism

35 Archival description results for Druids and druidism

35 results directly related Exclude narrower terms

Amrywion

A fragment of the manuscript of a story entitled 'Ianto Llwyd', notes of a meeting of the Committee of 'Arwest Farddonol Glan Geirionydd', 12 August 1895, and miscellaneous notes by Ellis Pierce; notes on 'Crefydd y Derwyddon'; draft compositions in prose and verse; extracts from printed sources; and an account of Griffith Owen, rector of Llanenddwyn and Llanddwywe, by Griffith Jones ('Gytyn Ardudwy').

Barddoniaeth a Beirniadaeth

'Englynion' submitted for competition for an epitaph upon the tombstone of David Davies, Blaina; englynion i Bont Crumlin, the subject of a competition at the Salem eisteddfod in Blaina, 8 May 1871; englynion ir diweddar Miss Joan Williams, Blaina; songs of praise (English and Welsh) to Fred. Levick for his efforts in connection with the re-opening of Blaina works; a draft adjudication of an essay entitled 'Hanes derwyddiaeth y cyn-oesoedd'.

Barddoniaeth ac anerchiadau

 • NLW MS 6787B
 • File
 • 19-20 cents

One of five volumes containing 'Cyfansoddiadau Barddonol a Rhyddiaethol E[van] Edwardes, yn y drefn y'u cyfansoddwyd, gan ddechreu tua'r flwyddyn 1876 neu 7, pan yn yr U.C.W. Aberystwyth'. Besides original poems, translations and adjudications, they include notes of addresses given on such subjects as 'Defodau Eglwysig', 'Trichan-mlwyddiant yr Archddiacon Edmwnd Prys', 'Awr gyda Hen Ddiarhebion Cymraeg', 'Mynachaeth, Mynachod, a Mynachdai', 'Hen Arferion a Dywedion Cymru', 'Coelgrefydd a Dewiniaeth', 'Derwyddiaeth a Derwyddon', 'Lloffion o'm Dyddlyfr', etc.

Barddoniaeth ac anerchiadau

 • NLW MS 6790B
 • File
 • 19-20 cents

One of five volumes containing 'Cyfansoddiadau Barddonol a Rhyddiaethol E[van] Edwardes, yn y drefn y'u cyfansoddwyd, gan ddechreu tua'r flwyddyn 1876 neu 7, pan yn yr U.C.W. Aberystwyth'. Besides original poems, translations and adjudications, they include notes of addresses given on such subjects as 'Defodau Eglwysig', 'Trichan-mlwyddiant yr Archddiacon Edmwnd Prys', 'Awr gyda Hen Ddiarhebion Cymraeg', 'Mynachaeth, Mynachod, a Mynachdai', 'Hen Arferion a Dywedion Cymru', 'Coelgrefydd a Dewiniaeth', 'Derwyddiaeth a Derwyddon', 'Lloffion o'm Dyddlyfr', etc.

Barddoniaeth ac anerchiadau

 • NLW MS 6788B
 • File
 • 19-20 cents

One of five volumes containing 'Cyfansoddiadau Barddonol a Rhyddiaethol E[van] Edwardes, yn y drefn y'u cyfansoddwyd, gan ddechreu tua'r flwyddyn 1876 neu 7, pan yn yr U.C.W. Aberystwyth'. Besides original poems, translations and adjudications, they include notes of addresses given on such subjects as 'Defodau Eglwysig', 'Trichan-mlwyddiant yr Archddiacon Edmwnd Prys', 'Awr gyda Hen Ddiarhebion Cymraeg', 'Mynachaeth, Mynachod, a Mynachdai', 'Hen Arferion a Dywedion Cymru', 'Coelgrefydd a Dewiniaeth', 'Derwyddiaeth a Derwyddion', 'Lloffion o'm Dyddlyfr', etc.

Barddoniaeth ac anerchiadau

 • NLW MS 6791B
 • File
 • 19-20 cents

One of five volumes containing 'Cyfansoddiadau Barddonol a Rhyddiaethol E[van] Edwardes, yn y drefn y'u cyfansoddwyd, gan ddechreu tua'r flwyddyn 1876 neu 7, pan yn yr U.C.W. Aberystwyth'. Besides original poems, translations and adjudications, they include notes of addresses given on such subjects as 'Defodau Eglwysig', 'Trichan-mlwyddiant yr Archddiacon Edmwnd Prys', 'Awr gyda Hen Ddiarhebion Cymraeg', 'Mynachaeth, Mynachod, a Mynachdai', 'Hen Arferion a Dywedion Cymru', 'Coelgrefydd a Dewiniaeth', 'Derwyddiaeth a Derwyddion', 'Lloffion o'm Dyddlyfr', etc.

Barddoniaeth ac anerchiadau

 • NLW MS 6789B
 • File
 • 19-20 cents

One of five volumes containing 'Cyfansoddiadau Barddonol a Rhyddiaethol E[van] Edwardes, yn y drefn y'u cyfansoddwyd, gan ddechreu tua'r flwyddyn 1876 neu 7m, pan yn yr U.C.W. Aberystwyth'. Besides original poems, translations and adjudications, they include notes of addresses given on such subjects as 'Defodau Eglwysig', 'Trichan-mlwyddiant yr Archddiacon Edmwnd Prys', 'Awr gyda Hen Ddiarhebion Cymraeg', 'Mynachaeth, Mynachod, a Mynachdai', 'Hen Arferion a Dywedion Cymru', 'Coelgrefydd a Dewiniaeth', 'Derwyddiaeth a Derwyddion', 'Lloffion o'm Dyddlyfr', etc.

Barddoniaeth, etc.

A composite volume in three sections containing 'cywyddau', 'englynion' and 'awdlau' by Dr Sion Cent, Syr Dafydd Trefor, Llewelyn Goch ab Meirig hen, Einion ap Gwalchmai, Iolo Goch, Gutto'r Glynn, Syr Rhys Drewen, Tudur Penllyn, Howel Reinallt, Syppyn Gefeiliog, Bedo Brwynllys, Howel Cilan, Morys ab Ifan ab Einion, Ieuan Brydydd hir, Tudur Aled, Ralph ap Connoay, Gruffydd Grug, Robin Ddu, Meredydd ap Rhys, Efan Fychan ab Morganwg, William (Gwilym) Cynwal, Owain Gwynedd, Sion Tudur, William Lleyn, Rhys Cain, Sion Phylip, Edmund Prys ('Arch-diacon'), Gruffydd Phylip, Edward ap Ralph, Rhichard Phylip, Lewis Glyn Cothi, Gruffydd Hiriaethog [sic], Morys ap Howel ap Tudur, Rhys Ednyfed, Ieuan Dyfi, Gruffydd Leia, Ieuan Deulwyn, Sion Brwynog, Gruffydd Ifan ab Llewelyn Fychan, Dr Sion Dafydd Rhys, Roger Cyffin, Thomas Prys (Plas Iolyn), Wmffre Dafydd ab Ifan, William Phylip, Dafydd ap Rhys, Dafydd Dafis ('gwas Owen Wynn o'r Glyn'), Ellis Rolant ('o Harlech'), Thomas Llwyd ('o Benmen'), Mr Hugh Lewis, D. D. Gwynn, Huw Llwyd Cynfal, Edward Morys, [John Davies] 'Sion Dafydd Las ('Sion Penllyn'), Owen Gruffydd, (John Roderick] S[iôn] Rhydderch, William Elias, Huw ap Huw, [John Roberts] 'Sion Lleyn', [David Thomas] 'Dafydd Ddu Eryri', Gruffudd Williams ('Gutyn Peris'), Gronw Owen, Simwnt Fychan, Huwcyn Sion, 'Nid Prydydd ... ond Gutto rhiw Fwngler', Ieuan Grffudd, Deio ap Ieuan Ddu, Rhys Llwyd ab R[hys] ab R[hisiart], Hywel ab Dafydd ab Ieuan ab Rhys ('ne Hywel Dafi neu bardd Rhaglan'), Lewis Owain ('o Dyddyn y Garreg'), Mr. Rowland Price, Sion Mowddwy, Gruffuth Parry, and Robert Edward, and anonymous compositions; 'Ychydig o hanes cyff-Genedl y cymru'; notes on 'Coptic Alphabet', 'The Syriac Alphabet', 'The Hebrew Alphabet', 'Greek Alphabet', three grades of Druids, and church inscriptions from Llaneinion (Lleyn) [i.e. Llanengan], Caernarvonshire, and Llaniestin (Anglesey); 'The names of the several churches in Anglesey and the time in which they were built'; a holograph copy of a letter from J[ohn] Thomas ['Sion Wyn o Eifion'], Chwilog to [David Thomas, 'Dafydd Ddu Eryri'], 1808 (observations on [Yr] Eurgrawn [Cymraeg]); anonymous carols; etc. The respective sections are in the hands of Robert Williams ('Robin Llys Padrig'), Abererch, Evan Prichard ('Ieuan Lleyn'), and John Thomas ('Siôn Wyn o Eifion'). Annotation by D. S[ilvan] E[vans]. Bound in at the end is a typescript alphabetical list of first lines of poems.

Barddoniaeth, trioedd, etc.,

Miscellaneous papers containing notes, transcripts, extracts, copies of his own poems, etc., by Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume and paginated 1-390. The contents include notes on the perpetual calendar carved on wood known as 'The Staffordshire Clogg' (p. 13); notes on the special alphabet usually inscribed on wooden surfaces which, according to Edward Williams, was used by Welsh bards (pp. 15-25); notes on the method of inscribing the said bardic alphabet headed 'Llyma ddangos y modd y gwneir Coelbren y Beirdd' (p. 29; see John Williams: Barddas . . ., vol. I, pp. 142-51); notes, often in the form of questions and answers, on Welsh bardic lore relating to the origin of letters ('Pa fodd y cafad Gwybodaeth gyntaf ar lythyr' (p. 36), 'Pwy a wnaeth Lythyr gyntaf' (p. 41), 'Pwy gyntaf a gafas ddeall ar lythyr' (p. 91)), the origin of life ('O beth y Gwnaeth Duw'r byd a bywydolion' (pp. 77-8)), etc. (for much of this material see various sections of John Williams: Barddas, vol. I); notes on matters of bardic significance under headings such as 'Trioedd y Ford Gronn sef Trioedd Cadair Tir Iarll Er dangos a Gyrru addysg ar y Gwybodau a'r gelfyddyd a'r drefn a ddylid ar gadair a gorsedd ac ar Gerdd Dafawd . . .' (p. 72), 'Llyma Dderwyddoniaeth Beirdd Ynys Prydain a'i Barn am Dduw a phob bywydolion . . .' (pp. 85-9; see Barddas, vol. I, pp. 204-13), 'Llyma Rol Cof a Chyfrif' (pp. 212-14; see Iolo Manuscripts . . ., pp. 45-9, 424-9), and 'Teuluwr-Datgeiniad' (p. 244 ); notes on Welsh poetic metres, etc., headed 'Cerdd Deulu' (p.42), 'Llawrol y Beirdd Meyryg Dafydd' (pp. 51-2), 'Cylmau sef Caeau Cerdd Dafawd' (p. 180), and 'Pedwar Mesur ar hugain Dosparth Caerfyrddin' (p. 355); lists, many incomplete, of miscellaneous Welsh triads including lists with the headings 'Llyma Drioedd y Beirdd' (p. 78), 'Trioedd Ynys Prydain o Lyfr Iaco ab Dewi gan Rys Thomas' (pp. 157-63), 'Trioedd Cymmysg, 1798' (pp. 169-70), 'Trioedd o Lyfr Menw Hen' (p. 171), 'Trioedd Bonedd' (p. 172 ), 'Trioedd Addwynder' (pp. 173-5), 'Trioedd Gruffydd ab Cynan' (pp.183-? 90) 'Trioedd Dosparth y Ford Gronn' (p. 221), 'Trioedd amravaelion' (pp. 223-4), 'Trioedd Cerdd' (pp. 232-3, 267-8, 273), 'Trioedd Ach a Bonedd' (p. 234), 'Trioedd y Beirdd (Octr. 1797)' (pp. 241-2), 'Eraill o drioedd y Teuluwr' (pp. 245-6), 'Llyma drioedd Cerdd o Lyfr Celli Wion' (pp. 246-7), 'Llyma Hen drioedd Cyfarwyddyd . . .' (p. 249), 'Trioedd Cymmysg' (pp. 249- 50, 271-2), 'Trioedd Derwyddoniaeth' (p. 254), 'Trioedd y Beirdd' (pp. 258 + 252), 'Trioedd Barddas a Defodau' (pp. 260-62; see Barddas, vol. I, pp. 344-57), 'Trioedd Bonedd' (pp. 263-5, ? 262), 'Llyma Drioedd Llelo Llawdrwm . . .' (pp. 270-71), 'Llyma Drioedd o amrafaelion lyfrau . . .' ( pp. 273-4), and '. . . Rhai o drioedd ynys prydain a gymerwyd allan o lyfr Mr. Fychan yn Llyfrgell Hengwrt gan Lewis Morris, Esqr., 1738' (pp. 279-80 ); English translations of two of the aforementioned lists of triads under the headings 'The Bardic Triades' (pp. 251 + 253), and 'Druidic Triades' (p. 255); a copy of an 'awdl' attributed to Dafydd y Coed (p. 56); notes on Sir Gruffydd Llwyd, son of Rhys ap Gruffydd, and the late thirteenth century Welsh poet Trahaearn (p. 57); a copy of an epitaph attributed to Edw[ar]d Rich[ar]ds, Ystrad Meurig (p. 118); music and words under the heading 'Cyngog yr Iuddewonn' (p. 123); notes headed 'Collections for a Silurian Grammar' (pp. 129-30); notes ? on a proposal to publish a multi-volume work or works on matters of Welsh bardic, literary, linguistic, historical, and antiquarian interest (pp. 229-30, 236); notes on various forms of the proper name Einigan (pp. 238-9); a list of the names of ancient Welsh bards (p. 248); a version of the Welsh prose text 'Breuddwyd Gronwy Ddu' (pp. 275-6); a list of the traditional thirteen royal treasures of the Isle of Britain ('Llyma drithlws ar ddeg o frenin dlysau ynys prydain . . .') (p.276); draft proposals for publishing Cyfrinach Beirdd Ynys Prydain (p. 281); and a letter from [Edward Williams ] 'Iorwerth Morganwg' from Tredelerch, to John Edwards at Mr. Owen Jones, London, 1784 (personal, a ? proposed publication by 'Sieffrai o Walsal', Mr. [William] Warrington's proposed 'History of Wales', the writer's interest in the old realm of Glamorgan, changes in the names and boundaries of the medieval divisions of Wales, mention of [Owen Jones, 'Owain] Myfyr' and the Cymmrodorion and Gwyneddigion Societies, a request for a copy of 'awdl Aneurin ar amrafael rhannau Cymru') (pp. 343-6). The contents of pp. 289-342 and 347-82 consist almost entirely of transcripts of Welsh strict-metre poems in the form of 'cywyddau' and 'englynion'. Many of these bear one of the various bardic names adopted by Edward Williams at various times ('Iorwerth Morganwg', 'Iorwerth Gwilym neu brydydd bychan Morganwg', 'Iolo Morganwg') and all may possibly be his compositions.

Bardism; miscellanea,

A volume (pp. i-xxii; 1-449) containing miscellaneous items, many relating to Welsh bardism, in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg'). The contents include pp. 1-3, a note re the proclamation in 1795 of a bardic meeting to be held at Pen Bryn Owain in co. Glamorgan in 1796; 3-7, notes re the times of holding bardic meetings ('Cadair a Gorsedd wrth Gerdd a Barddoniaeth'), etc.; 7-16, eleven rules under the superscription 'Darbodau Gorsedd Gyfallwy Cadair Morganwg . . . ar Benn Brynn Owain ym Morganwg . . . 1795' relating to the conduct of bardic meetings, the measures, content, and language of poems, the bards, etc.; 25-8, a note of a proclamation in 1798 of a 'Cadair a Gorsedd ar Gerdd a Barddoniaeth' to be held at Pen Brynn Owain in co. Glamorgan in twelve months time, notes on the times of holding future bardic meetings '. . . ymmraint Cadair Orsedd Morganwg . . . ar ben Twyn Owain', and a geographical definition of the term Morgannwg in this context; 35-44., notes headed 'Coelbren y Beirdd herwydd Llyfr Llywelyn Siôn' being notes relating to the special alphabet reputedly devised by the Welsh bards for carving or notching on wooden surfaces and different modes of constructing wooden appliances or so-called 'books' which could be used as writing surfaces when utilising this alphabet; 51, an incomplete version of a 'question and answer' conversation between a teacher and his disciple; 55-6, notes relating to early British bards called 'gwyddoniaid', a bardic meeting between Prydain ab Aedd Mawr and three of these bards called Plennydd, Alawn, and Gwron ('Tri Phrif Feirdd Ynys Prydain'), rules for the bardic order formulated then, etc.; 57-60, English definitions of, or notes in Welsh on, terms of bardic relevance, e.g. 'Alban', 'Gorsedd Arddangos', 'Arwest', 'Cerdd Arwest'; 63-73, extracts of varying length from the works of Welsh poets ? illustrating bardic or poetic terms ('Bardic Allusions from the Welsh Bards'); 79, a note on 'Colofn Prydain (sef felly y gelwir y Gyhydedd Gyrch yn Llyfr Gm. Tew)'; 80-82, notes on Welsh literary production up to and including the fifteenth century mentioning Dafydd ap Gwilym, Llawdden, Harri ap Rhys ap Gwilym, Ieuan Brechfa, Edeyrn dafawd aur, Einiawn offeiriad, Dafydd Ddu Hiraddug, and Hopkin ap Thomas; 82-6, notes relating to an 'eisteddfod' held under the patronage of Gruffydd ap Rhys ap Tewdwr in Aberteifi and to rules concerning the order of bards and musicians formulated there; 87-8, brief notes on the bardic 'cadair arddangos' and 'cadair dwmpath'; 89, a note relating to the original of Shakespeare's Romeo and Juliet, an extract from the said work, and a note on 'a circumstance . . . exactly similar' in a poem by Dafydd ap Gwilym; 90-91, notes on Dafydd ap Gwilym and his poetry; 92-4, notes on the Welsh alphabet; 95-? 104, the rules and customs of the bardic chair of Tir Iarll ('Trefnau a Defodau Cadair Tir Iarll'); 111-13, bardic miscellanea; 119- 22, notes relating to the rights, etc., of the bardic order with the superscription 'Llyma ddangos amrafaelion o arferion a breiniau a defodau a barnau a chyfarwyddyd a berthynent i Feirdd a gwyr wrth gerdd o'r hen Lyfrau'; 127-33, notes on 'Cerdd Gadair', 'Cerdd Deuluaidd', 'Clergerdd', 'Datgeiniad Cadair', and 'Datgeiniad Penpastwn'; (continued)

135-7 + 145, further notes re rules for bardic meetings; 142, two triads; 143-4 + 155, notes relating to ? the Welsh bardic alphabet; 154, a note on 'Tair colofn Barddoniaeth'; 157-9, notes relating to the alleged association between (a) Gruffudd ap Cynan and Bleddyn ap Cynfyn and the code of rules for the bardic order, (b) Bleddyn ap Cynfyn and 'regulations for genealogies and armorial bearings', (c) Rhys ap Tewdwr and the introduction of the 'Bardic Laws of the Round Table' from Armorica, and (d) Gruffudd ap Cynan and 'a musical sessions in Glyn Achlach in Ireland . . . 1096'; 171-4, a transcript of twelve stanzas of Welsh verse attributed to Siencyn o'r Crwys y Prydydd; 174, a list of 'Plant Caw o Brydyn'; 175, a transcript of a twelve-line Welsh stanza allegedly composed by Thomas Glyn Cothi on the occasion of the French landing at Fishguard in 1797; 176-7, genealogical data relating to the family of Iestyn ab Gwrgan and related families; 178, a transcript of an 'englyn' relating to Owain Glyn Dyfrdwy attributed to Ieuan Gethin ap Ieuan ap Lleision; 179, a few entries relating to events in Welsh history, 870-959; 180, a transcript of 'englynion' ? attributed to Hywel Ystoryn; 181-6, an anecdote and notes relating to ? the reputed poetesses of Ty Talwyn, parish of Llangynwyd [co. Glamorgan]; 187 + 193, skeleton notes on Llanilid, Llanharan, Llanhari, Llantrisaint, St. Donats, and Flimston [co. Glamorgan]; 188-9, historical and other notes relating to the parish of Merthyr Tydvil [co. Glamorgan]; 190, a list of 'Antiquities in and about Merthyr'; 191, a note on Mallt Walbi 'a Brecon virago' and leader of a gang of freebooters, and a list of 'Remarkable Parishes' [in Glamorgan]; 192, a list of 'Antiquities in and about Lantwit Major' [co. Glamorgan]; 205, extracts relating to 'Melchin, an ancient British author', 'Hu Gadarn', etc., 'Ex Celtic Remains by Lewis Morris'; 206-07, a note on heroic poetry and the attitude of the 'descendants of the Celts' towards it; 219- 22, comments on orthography arising out of [William] Owen [Pughe]'s innovations with regard to Welsh orthography; 223-7, notes relating to the formation of compounds and plurals of monosyllabic words in ancient Cimbric and modern Welsh; 227-39, notes relating to the original home of the Cymry and early druidism and bardism, etc.; 241, a short list of Welsh words relating to worship with English definitions; 242-4, notes on the principles of druidism; 246-51, notes relating to the 'Great Eisteddfod at Caermarthen' [? 1451], 'the system of versification that received the sanction of that Eisteddfod', the adoption of this system by the bards of North Wales and some of those of South Wales, its rejection by the bards of Glamorgan and their compilation of 'a system of discipline, of Poetical Criticism, of Versification, and of whatever appertained to their science', the death of the Carmarthen system during the reign of James I, Gronwy Owen's verse, and the Gwyneddigion Society's annual Welsh poetry competition and its attempt 'to restore the system of the Carmarthen Eisteddfod'; 252-4, notes relating to an 'eisteddfod' held at Nant Gonwy, 1 Edward IV, incorporating 'englynion' attributed to Dafydd ap Edmund and Twm Tegid Brydydd 'o Langower ym Mhenllyn'; 259-66 + 274-82, an outline journal of a journey from South to North Wales and back, July-August 1800, the places mentioned on the northward journey including Cowbridge, Bridgend, Neath, Caeo, Dolau Cothi, Pumsaint, Clydogau Mountain, Llanfair Cludogeu, Llandewi Brevi, Tregaron, Pont Rhyd Fendigaid, Hafod, Pont ar fynach, Llanbadarn, Aberdyfi, Towyn, Dolgelleu, and Blaeneu (a visit to [Rhys Jones, antiquary and poet] and transcribing of manuscripts), and on the return journey Llanfachreth, Dolgelley (mention here of harpists and of the origin of the triple-stringed harp), Carneddi Hengwm, Tal y llynn, Abergyrnolwyn, Aberdyfi, Aberystwyth, Llanrhystid, Tal y sarn, New Inn, Abergwily, Caerm[arthe]n, Llangyndeyrn, Pont y Berem, Llan Nonn, Cydwely, Llanelly, Pont ar Ddulais, Swansea, Llangynwyd, and Bridgend; 262, a transcript of twelve lines of English verse entitled 'Loyalty by a Cobler'; 264, a transcript of an 'englyn' attributed to Huw Llwyd Cynfel; 270-73, a Welsh saints' calendar; 306, a plan of a 'Sheepfold at the foot of Cadair Idris, another in ruins on the same plan Cefn Merthyr, several more in Glamorgan'; (continued)

307, a transcript of the 'title-page' of Edward Jones: The Bardic Museum of Primitive British Literature . . .; 308-13, a series of eleven Welsh triads ('Llyma Drioedd y Beirdd') with an English translation thereof extracted from pp. 1-4 of the aforementioned Bardic Museum by Edward Jones; 316, a medicinal recipe for rheumatism in the head; 317, a 'Plan of a school house or accademy'; 323-38, extracts from Sharon Turner: History . . . of the Anglo-Saxons [vol. IV], relating to the language, literature, and music of the Anglo - Saxons; 339-43, notes on, and extracts from, [Walter] Scott's 'Lay of the Last Minstrel'; 359-62, extracts from a review of Edward Moor: The Hindu Pantheon which appeared in The Edinburgh Review, February 1811; 367-70, brief notes relating to the poetic dialect of the Welsh bards, the 'ancient [Welsh] Prose dialect', 'the modern [Welsh] literary Dialect', and 'The Venedotian Dialect' and its use in literature, and comments on the efforts of 'A Welsh (would-be literary) Society in London . . . to patronize the Welsh Language'; 373-80, notes relating to the introduction of Scaldic bardism into North Wales in the time of Gruffudd ap Cynan and the consequent disappearance of the old British bardism in that part of the country, the preservation of the old bardism in Glamorgan, and the invigorating effect of the 'Scaldic manner or system' on Welsh poetry and the Welsh language, general comments on the moral tone of Welsh literature, etc.; 381, three 'grammatical' triads; 382, a very brief list of Irish words in the Venedotian dialect; 383, an extract 'Ex Vol. 35 Plas Gwynn Mon' [i.e. Panton MS 35 now NLW MS 2003] relating to the 'dymchwelawl' poetic metre; 384, a note relating to an old manuscript volume containing Welsh miracle plays in the possession of 'Dr. Thomas yn Llwyn Iwrch' in the eighteenth century; 385-6, comments on the practice of calling 'the ancient British Religion Druidical'; 387-9, general observations on the development of the 'system of versification and of poetical criticism . . . of the Welsh Bards'; 390, a brief note on 'Bardism or Druidism'; 391-2, a list of fourteen chapter headings for a proposed 'History of the Bards' [? by Edward Williams], with a note at the beginning 'A Bad Plan' and at the end 'The above is only the first rude sketch of 1791 and here only retained as containing a few hints that may be useful' (in addition to material on British / Welsh bardism and druidism and Welsh music this work was to contain chapters on Irish and Highland bards, Scandinavian scalds, Provencal troubadours, and Saxon and English minstrels); 392-4, a list of thirty-six topics or subject or chapter headings being 'Another arrangement' [presumably for the proposed 'History of the Bards']; 395, a transcript of three 'englynion' attributed to Gutto'r Glyn, the third being attributed also to H[ywel] D[afydd] I[eua] n Rhys (an accompanying note mentions an 'eisteddfod' at Cardiff Castle); 396-7, a list of six 'Topics for the Bards Common Place book'; 398, a list of dates ? in connection with the holding of 'eisteddfodau' at Ystrad Ywain [co. Glamorgan]; 399-400, notes relating to the 'Polity or Discipline' of the druids and bards; 407, a list of fourteen 'names given by the ancient Bards to the Coronog faban' (part Welsh, part English, and derived from [Thomas] Pugh [: Brittish and Out-landish] Prophesies . . . [ London, 1658]); 408-18, notes relating largely to early British bardism and druidism with mention of [James] MacPherson and the Ossianic poems; 423-5, miscellaneous triads, etc.; 426 + 430-31, general reflections relating to etymology; 427-9, reflections on the use of conjecture in history particularly 'with respect to the peopling of Europe and America' if no historical records were available; 431-3, notes relating to the dissension between the bards of North Wales and those of Glamorgan consequent upon the 'succesful attempt of Daf[ydd] ab Edmund at the Caermarthen Congress [? 1451] to establish his own system [of versification]', the researches undertaken by the Glamorgan bards into 'Bardic history and science' and their discovery of 'the true principles of Poetry and versification', etc.; 435-7, notes containing general reflections on changes in the Welsh language and poetry from the late thirteenth century onwards; and 438, a list of six Welsh triads.

Essay on the Druids

'An essay on the Anguinium Ovum - the Oak Mistletoe &c. with a History of the Druids, their customs, &c., and an account of the Druidic Alphabet'.

Geirfau, etc.,

Miscellaneous papers containing notes, extracts, transcripts, lists, etc., in the hand of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume. Pp. 9-62, 68-73, 76- 90, 107-48, 213-20 and various other pages in the volume contain miscellaneous Welsh word lists frequently, but not invariably, with English definitions and illustrative excerpts from the works of Welsh poets. Other items include pp. 63-5, an incomplete 'Cornish - Silurian vocabulary' (words beginning with letter A only); 75, a comparative word list with the superscription 'Peculiarities of the Silurian and Venedotian dialects'; 93-106, a list of popular proverbial and figurative expressions or phrases in Welsh (see IM, t. 389); 149-50, 157-63, lists of Latin proper names, common nouns, etc., largely connected with ancient Gaul; 153- 6, 165-208, a French - English vocabulary with Welsh cognates of the French words; 221-30, a Cornish - English vocabulary with the superscription 'Borlace Vocabulary' [probably transcribed from, or based upon, the vocabulary to be found in William Borlase: Antiquities, Historical and Monumental, of the County of Cornwall . . . (1754, 2nd ed. 1769)], with Welsh cognates of the Cornish words; 236, 'Some Names of Rivers in Glamorganshire'; 237, a copy of a poem attributed to Taliesin; 240, notes headed 'Names of Mountains'; 241-2, notes headed 'Appelative Name of Watter', and 'Proper Names of Rivers'; 251-8, a collection of Welsh proverbs arranged alphabetically according to the initial letter (incomplete, G-Y only); 260-61, a Welsh poem by Edward Williams; 262, a list of 'Silurian words agreeing with Armoric'; 273-4, two lists with the headings 'Books and MSS. useful towards the History of Cardiff', and 'Hints and Materials for the History of Cardiff' respectively; 281-2, a copy of a thirty-eight stanza anti-Puritan poem entitled 'Cân i Ladron Morganwg' attributed to 'Jenkin Rhichards o Flaenau Gwent' and dated 1646 (for an assessment of the historical evidence presented in this poem see Thomas Richards: A History of the Puritan Movement in Wales (London, 1920), p. 211, and the same author's Religious Developments in Wales, 1654-1662 ( London, 1923), pp. 191-4, and for doubts as to its authenticity IM, tt. 254-63); 283-4, a transcript of a letter from [the Reverend] Edw[ar]d Gamage [from St. Athan] to Llywelyn [ab Ifan] 'o'r Cannerw', undated (replying to a request for the names of books for the study of the Welsh language, observations on differences between the dialects of Glamorgan and North Wales, a suggestion that a scholarly, bardic language be formed from the best elements in all regional dialects) (for a holograph copy of a letter from Edward Gamage to Llywelyn ab Ifan see NLW MS 13077B and for transcripts by Edward Williams of letters from, or allegedly from, Gamage to the same recipient in addition to the present example see NLW MSS 13095B, 13100B; for observations on these letters and the dubious authenticity of the Williams transcripts see IMCY, tt. 58-60, TLLM, tt. 107, 195, and IM, tt. 245-6); 285, a copy of an 'englyn' descriptive of a silkworm and 'composed of vowels'; 291, an incomplete transcript of [Thomas] Gray's 'Ode on the Pleasure arising from Vicissitude'; 295-8, a chronicle of events in British-Welsh history, 1076-1110; 299-300, notes on the Welsh bardic order with references to [James] Macpherson's theories about the druids and bards and a comment on his Fingal poem; 302, extracts from the Universal Magazine of Knowledge and Pleasure, 1768; 303-04, a transcript of [Taliesin's poem] 'Gwaith Argoed Llwyfain' with an English translation thereof by W[illia]m Whitehead (see Edward Jones: Musical and Poetical Relicks of the Welsh Bards . . . (1784), pp. 5-6); 307-10, an English translation of the title-page of Theophilus Evans: Drych y Prif Oesoedd . . ., ail arg. [1740], and of pp. 107-10 of the text of the work; 315-16, a copy of a letter from 'Christopher Crabstick', servant of Mr. Windham [Thomas Wyndham of Dunraven Castle, co. Glamorgan], to Captain Wind[s]or [Captain Thomas Windsor, R.N.), undated (a satirical attack on recipient's decision to offer himself as a candidate in the parliamentary election for the county of Glamorgan [?1789]); 323, draft copies of an election song to accompany the preceding item; 317-20, brief notes on the topography, agriculture, mineral wealth, etc., of the three main divisions of Glamorgan; 321-2, an advertisement for a proposed history of the town of Cardiff and lordship of Glamorgan; 326, a copy of the proposed title- page of Edward Williams's intended 'History of the Ancient British Bards or Druids' to be published in 1795; 327-30, notes on Welsh poetic metres ('Am gysefin ansawdd y mesurau') and on bardic ceremonial ('defodau . . . wrth gynnal gorsedd'); 333-4, prose items with the superscriptions 'Casbethau serchog', 'Llyma lythr anfon serch o waith D.G. o lyfr Ovydd', 'Dewisbethau serchog o lyfr Ofydd', and 'Casbethau Eiddig'; 335-6 two sequences of stanzas (twenty-one and twenty-four respectively) of Welsh prophetic verse with each stanza commencing with the words 'Coronog faban . . .', the first sequence being taken, with revised orthography, from Thomas Pugh: Brittish and Out-landish Prophesies . . . (London, 1658) [pp- 47-51, 37-8] (for the text of both sequences see Iolo Manuscripts . . ., pp. 276-82); 337-8, an incomplete copy of a Welsh poem describing the county of Glamorgan, its towns, etc. (for the missing portion, i.e., stanzas 1-30, see Iolo Aneurin Williams MS 97 in the National Library of Wales); 339-40 transcripts of two 'cywyddau' attributed to Ieuan ap Hywel Swrdwal and Gruff. ap Ieuan ap Llywelyn Fychan; 341-2, a transcript of a letter in Welsh from the poet Gronw Owen from Donnington, co. Salop, to William Elias, 1751 (for the text of this letter and notes on problems relating thereto see J. H. Davies (ed.): The Letters of Goronwy Owen . . . (Cardiff, 1924), pp. 3-4, 203-04); 343-5 medical maxims in Welsh; and 347-8, transcripts of 'englynion' by Wm. Llyn, H[uw] Llyn, and Edward Morris. Also included are miscellaneous notes on bardic, literary, and historical matters, etc.

Letter from 'Ab Ithel'

A letter, 1855, from John Williams ('Ab Ithel') to [Evan Davies ('Myfyr Morganwg')].

Williams, John, 1811-1862

Madog and the discovery of America; Welsh Indians; etc.,

Miscellaneous papers and a ? note-book of Edward Williams ('Iolo Morganwg') bound together in one volume. The contents include pp. 28-62, an essay or article entitled 'Some Account of an Ancient Welsh Colony in America' containing an introductory section on the discovery of America by the Welsh prince, Madog, in the late twelfth century, and copious evidence collected by the writer from oral, manuscript, and printed sources concerning the existence in North America of 'Welsh Indians' who spoke the Welsh language (for Edward Williams's interest in Madog and the 'Welsh Indians' see David Williams: 'John Evans's Strange Journey', The American Historical Review, vol. LIV, Nos. 2-3, and The Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, 1948, pp. 105-46, and Richard Deacon: Madoc and the Discovery of America . . . (London, 1967 ), more particularly pp. 56-60, 131-6); 64-82, another 'version' of the aforementioned essay or article; 85-118, miscellaneous notes, extracts from printed sources, etc., relating largely to Madog, the Welsh Indians, and the Nootka area [? of Vancouver Island]; 119-29, a variant or draft version of the essay which, under the title 'A Short Review of the Present State of Welsh Manuscripts', appeared as the preface to The Myvyrian Archaiology of Wales . . . (London, 1801); 176, a list of bridges in Glamorganshire; 189-91, transcripts of series of rhyming sayings attributed to Taliesin ('Geiriau Gwir Taliesin', 'Cynghor Taliesin i Afaon ei fab'), a three-stanza English poem, and two 'englynion' attributed to Siôn Rhydderch; 199-200, extracts from the [ ] County Herald, 31 December 1796 and 7 January 1797, relating to the extreme cold in London and areas in Kent, etc.; 217 + 224, thirteen stanzas of a Welsh poem on Glamorganshire (? incomplete); 223, the first two stanzas of an incomplete Welsh poem ? on Monmouthshire; 225-33, a transcript of a 'Calendar of Flora' (January-October); 237 42 and possibly 243-52, notes on the philosophical and religious ideas of the British bards or druids; 253-4, further notes relating to the bardic or druidic order; 256-7, a copy of an eleven-point plan for establishing a colony of Welsh emigrants in America on land 'near the Mississippi between the Ohio and Illenois'; and 259, a sketch plan of 'the Hustings and Booths at the General Election, Com. Glam. 1820', drawn on the blank verso of a folded copy of a printed election pamphlet containing a letter, 7 March 1820, from 'Rhys ap Thomas' to Sir Christopher Cole, one of the candidates in the parliamentary election for the Glamorgan county seat. Also included are miscellaneous lists of Welsh words and other miscellanea, these in some instances being written on the blank verso or in the margins, etc., of copies of printed proposals for publishing Edward Williams's volumes of English verse Poems Lyric and Pastoral, copies of a printed circular dated 16 August 1820 in which Taliesin Williams appealed to Unitarian ministers to contribute towards the fund for completing the erection of a Unitarian chapel in Merthyr Tydfil, an autograph letter from Messrs. Johnson, Prichard, and Johnson, Bristol, to Mr. Hopkins, Bridgend, 1815 (a business appointment), and a transcript (probably not in the hand of Edward Williams) of an English poem by ? Thomas Redwood.

Results 1 to 20 of 35