ffeil NLW MS 14054A. - Dyddiadur,

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

NLW MS 14054A.

Teitl

Dyddiadur,

Dyddiad(au)

  • 1874 / (Creation)

Lefel y disgrifiad

ffeil

Maint a chyfrwng

i, 77 ff. (tudaleniad gwreiddiol 1-120 wedi ei barhau i'r diwedd);140 x 90 mm.Dyddiadur printiedig, lledr main du dros fyrddau gyda llabed wedi ei blygu drosodd; '1874' (mewn aur ar y llabed).Llabed wedi rhwygo; rhwymiadau yn datgymalu.Llabed wedi rhwygo; rhwymiadau yn datgymalu

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

Hanes bywgraffyddol

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Dyddiadur yr Annibynwyr am 1874, gol. gan W. Williams, B. Williams a R. W. Griffith, o eiddo i Samuel Roberts, Conwy, yn cynnwys cofnodion cryno yng Nghymraeg a Saesneg (tt. 11-64), yn nodi pregethau, enwau gohebwyr a gwaith ysgrifennu. = Dyddiadur yr Annibynwyr am 1874, ed. by W. Williams, B. Williams and R. W. Griffith, belonging to Samuel Roberts, Conwy, containing brief entries in Welsh and English (pp. 11-64), including preaching engagements, names of correspondents and writing work.
Hefyd yn cynnwys amryw gofnodion (tt. i-ii, 63-64, 121-123 a tu mewn i'r cloriau). = Also includes various memoranda (pp. i-ii, 63-64, 121-123 and inside front cover).

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cymraeg, Saesneg;

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Cymorth chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Text

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Teitl yn seiliedig ar y cynnwys.

Nodiadau

Mae anfoneb, dyddiedig 15 Rhagfyr 1874, a oedd yn rhydd yn y gyfrol nawr yn NLW MS 14061C.

Nodiadau

Preferred citation: NLW MS 14054A.

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004628951

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: NLW MS 14054A; $q - Llabed wedi rhwygo; rhwymiadau yn datgymalu.