Is-fonds G - Gohebiaeth/Correspondence

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

G

Teitl

Gohebiaeth/Correspondence

Dyddiad(au)

  • 1939-2002 (Creation)

Lefel y disgrifiad

Is-fonds

Maint a chyfrwng

59 o flychau/boxes

Ardal cyd-destun

Enw'r crëwr

(1912-2005)

Hanes archifol

Ffynhonnell

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

Llythyrau cyffredinol, 1939-2002, wedi eu cyfeirio at Gwynfor Evans ynghyd â ffeiliau o lythyrau, 1940-1996, oddi wrth bedwar-ar-ddeg o unigolion blaenllaw a fu'n gohebu'n gyson â Gwynfor Evans./General letters, 1939-2002, addressed to Gwynfor Evans, together with files of letters, 1940-1996, from fourteen prominent individuals who corresponded regularly with Gwynfor Evans.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Trefnwyd yn ddwy gyfres: llythyrau cyffredinol, 1939-2002, at Gwynfor Evans, a llythyrau ato, 1940-1996, oddi wrth nifer o unigolion blaenllaw a fu'n gohebu'n gyson â Gwynfor Evans./Arranged in two series: general letters, 1939-2002, to Gwynfor Evans, and letters to him, 1940-1996, from prominent individuals who corresponded regularly with Gwynfor Evans.

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: G

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004372243

GEAC system control number

(WlAbNL)0000372243

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Text: G.