Eitem 2982 - Gwyn Thomas photographs

Ardal dynodi

Cod cyfeirnod

2982

Teitl

Gwyn Thomas photographs

Dyddiad(au)

  • [ca.1925-1984]. (Creation)

Lefel y disgrifiad

Eitem

Maint a chyfrwng

43 photographs : 35 b&w, 9 col; 200 x 250 mm or smaller.

Ardal cyd-destun

Hanes archifol

Ffynhonnell

Mrs Mary Parnell, Cardiff; P; 240319980200500920

Ardal cynnwys a strwythur

Natur a chynnwys

These photographs relating to the family and career of Gwyn Thomas were found on cataloguers desk in a brown envelope marked "photographs" without any explanation following a period of absence. However photograph 0200500920/1 is marked in ink "M Parnell D778 Mark required print X" suggesting that these are from the same source as photographs bearing accession no. 0199900613.

Gwerthuso, dinistrio ac amserlennu

Croniadau

System o drefniant

Ardal amodau mynediad a defnydd

Amodau rheoli mynediad

Amodau rheoli atgynhyrchu

Iaith y deunydd

Sgript o ddeunydd

Nodiadau iaith a sgript

Cyflwr ac anghenion technegol

[graphic].

Cymhorthion chwilio

Ardal deunyddiau perthynol

Bodolaeth a lleoliad y gwreiddiol

Bodolaeth a lleoliad copïau

Unedau o ddisgrifiad cysylltiedig

Disgrifiadau cysylltiedig

Ardal nodiadau

Nodiadau

Preferred citation: 2982

Dynodwr(dynodwyr) eraill

Virtua system control number

vtls004372524

GEAC system control number

(WlAbNL)0000372524

Pwyntiau mynediad

Pwyntiau mynediad pwnc

Pwyntiau mynediad lleoedd

Pwyntiau mynediad Enw

Pwyntiau mynediad Genre

Ardal rheolaeth disgrifiad

Dynodwr disgrifiad

Dynodwr sefydliad

Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales

Rheolau a/neu confensiynau a ddefnyddiwyd

Statws

Lefel manylder disgrifiad

Dyddiadau creadigaeth adolygiad dilead

Iaith(ieithoedd)

Sgript(iau)

Ffynonellau

Ardal derbyn

Pynciau cysylltiedig

Pobl a sefydliadau cysylltiedig

Genres cysylltiedig

Lleoedd cysylltiedig

Storfa ffisegol

  • Nonprojected graphic: 2982; $k - Llyfrau Ffoto; $m - B.