Showing 84 results

Archival description
Barddoniaeth amrywiol,
Print preview View:

Englynion i Dr Llugwy Owen,

'Yr Athronwr a'r Pregethwr', cyfres o wyth englyn i Robert Llugwy Owen, [?1901].= 'Yr Athronwr a'r Pregethwr', a series of eight englyns addressed to Robert Llugwy Owen, [?1901].
Ysgrifennwyd ar gefn hysbyseb ar gyfer llieiniau allor. = Written on reverse of advertisment for altar linen.

Morfudd Eryri translations,

An autograph translation, [1860x1920], by Anna Walter Thomas (Morfudd Eryri) of David Charles's 'O Fryniau Caersalem' into English (f. 1). Also included are two copies, [?early 20 cent.], of her translation of Heine's verse 'Eine Welle Sprach Zum Andern' into English and Welsh (ff. 2-3).

Thomas, Anna Walter, Morfudd Eryri, 1839-1920.

Marwnad Eleanor Howell,

Marwnad i Eleanor Howell gan W[illiam] W[illiams] (Gwilym Cyfeiliog) yn cychwyn 'Rhyw newydd dieithrol a draidd yr awelon...', [19 gan., canol]. = An elegy for Eleanor Howell by William Williams (Gwilym Cyfeiliog) beginning 'Rhyw newydd dieithrol a draidd yr awelon...', [mid 19 cent.].
Ceir englyn ar f. 2. = An englyn is on f. 2.

Gwilym Cyfeiliog, 1801-1876

Englynion Eisteddfod Aberaeron,

Englynion ar amryw destunau, 1873-1875, wedi eu cyfansoddi yn bennaf ar gyfer Eisteddfod Aberaeron. = Englynion on various subjects, 1873-1875, composed mostly for competition at Aberaeron Eisteddfod.

Cerdd gan Meurig Idris,

Drafft o gerdd gan Morris Jones (Meurig Idris), Harlech, dyddiedig 1 Mai 1872. = A draft poem by Morris Jones (Meurig Idris), Harlech, dated 1 May 1872.

Jones, Morris, 1819-1875.

Carcharor Rhyfel,

Pryddest ar y testun 'Carcharor Rhyfel' ar gyfer Eisteddfod Gosen, Blaenclydach, 6 Ebrill 1917; defnyddiodd yr awdur y ffugenw 'Tant Hedd'. = 'Pryddest' entitled 'Carcharor Rhyfel' (Prisoner of War) written for the eisteddfod at Gosen chapel, Blaenclydach, 6 April 1917; the author used the pseudonym 'Tant Hedd'.

'Tant Hedd'.

Yr Hen Gloch

Dwy gerdd teipysgrif, [1917x1918], [gan Caradog Rowlands, Llanuwchllyn], un, yn dwyn y teitl 'Yr Hen Gloch', ynglŷn â Lewis Davies, Blaenau Ffestiniog, golygydd papur newydd Y Gloch, oedd hefyd yn Swyddog Gorfodaeth i'r Fyddin (f. 1), a’r llall, ['Palas Pen Gwalia'], am Robert Edward Roberts, a oedd gyda swydd cyffelyb yn ardal Llanuwchllyn (f. 2). Ceir rhywfaint o gefndir y cerddi yn Haf Llewelyn, I Wyneb y Ddrycin: Hedd Wyn, Yr Ysgwrn a'r Rhyfel Mawr (Bala?, 2017), tt. 41-43, yn ogystal a saith pennill cyntaf 'Palas Pen Gwalia' (t. 43). = Two typescript poems, [1917x1918], [by Caradog Rowlands, Llanuwchllyn], one, entitled 'Yr Hen Gloch', concerning Lewis Davies, Blaenau Ffestiniog, editor of the newspaper Y Gloch who was also an Army Conscription Officer (f. 1), the other, ['Palas Pen Gwalia'], concerning Robert Edward Roberts, who fulfilled the same role in the Llanuwchllyn area (f. 2). The background to the poems is briefly discussed in Haf Llewelyn, I Wyneb y Ddrycin: Hedd Wyn, Yr Ysgwrn a'r Rhyfel Mawr (Bala?, 2017), pp. 41-43, alongside the first seven verses of 'Palas Pen Gwalia' (p. 43).

Rowlands, Caradog Tegid, 1891-1968

A Tomb-Stone,

'A Tomb-Stone' by H. Idris Bell, [1947], concerning a child's grave in Aber churchyard, Caernarvonshire.

Bell, H. Idris (Harold Idris), Sir, b. 1879.

Cerddi Idris Davies,

Copïau, 1947, yn llaw'r awdur, o ddwy gerdd, 'Aberystwyth' (Saesneg) a 'Cwm Rhymni' (Cymraeg), gan Idris Davies. = Autograph copies, 1947, of two poems, 'Aberystwyth' (English) and 'Cwm Rhymni' (Welsh), by Idris Davies.
Cyhoeddwyd 'Aberystwyth' yn y Western Mail, 13 Mawrth 1947, a 'Cwm Rhymni' yn The Collected Poems of Idris Davies, gol. Islwyn Jenkins (Llandysul, 1972), t. 8. Ceir y ddwy yn The Complete Poems of Idris Davies, gol. D. R. Johnston (Caerdydd, 1994), tt. 147-8, 213. = 'Aberystwyth' was first published in the Western Mail, 13 March 1947, and 'Cwm Rhymni' in The Collected Poems of Idris Davies, ed. by Islwyn Jenkins (Llandysul, 1972), p. 8. Both appear in The Complete Poems of Idris Davies, ed. by D. R. Johnston (Cardiff, 1994), pp. 147-8, 213.

Davies, Idris

Cerdd goffa i Pastor D. P. Williams,

Cerdd goffa, [1947x1948], i Pastor D. P. Williams (Pastor Dan, m. 1947) gan Tom H. Williams, Penygroes, Llanelli. = A poem, [1947x1948], in memory of Pastor D. P. Williams (Pastor Dan, d. 1947) by Tom H. Williams of Penygroes, Llanelli.

Williams, Tom H.

Carolau plygain,

Llawysgrif, 1852, yn llaw David Jones (Ieuan Cadfan) yn cynnwys carolau plygain gan Thomas Williams (Eos Gwynfa), cyfansoddwyd 1834 (ff. 1-4), a Hugh Jones, Llanddeiniolen (ff. 5-6 verso). = Manuscript, 1852, in the hand of David Jones (Ieuan Cadfan), containing carols by Thomas Williams (Eos Gwynfa), composed 1834 (ff. 1-4), and Hugh Jones, Llanddeiniolen (ff. 5-6 verso).
Cyhoeddwyd carol Hugh Jones yn ei gyfrol Turturiolen; neu, Garolau Nadolig (Caernarfon, 1836), tt. 11-14. = Hugh Jones's carol was published in his Turturiolen; neu, Garolau Nadolig (Caernarfon, 1836), pp. 11-14.

Jones, David, Ieuan Cadfan.

Caneuon i ychain Sir Morganwg,

'Casgliad o Ganeuon i Ychain Sir Morganwg', 1899, wedi eu casglu gan y Parch. Owen Davies Thomas (Owain Cyfelach), Pontarddulais. = A collection of Glamorgan cattle songs, 1899, collected by the Rev. Owen Davies Thomas (Owain Cyfelach), Pontarddulais.

Thomas, Owen D. (Owen Davies), d. 1900?

Englynion,

Copïau, [?20 gan., cynnar], o chwe englyn i'r carchar gan Dewi Havhesp. = Copies, [?early 20 cent.], of six englyns by David Roberts (Dewi Havhesp) on the subject of prison.

Dewi Havhesp, 1831-1884

Barddoniaeth

Tri englyn 'I Miss R. Davies Caerdydd' [sef Rebecca David] gan Robyn Ddu Eryri, 28 Mai 1850 (f. 1), a chopi, [19 gan., ail ½], o 'Ffair Aberdâr' gan Thomas Tayler, Merthyr Tudful (ff. 2-4). = A series of three englyns to 'Miss R. Davies Caerdydd' [Rebecca David] by Robyn Ddu Eryri, 28 May 1850 (f. 1), and a copy, [19 cent., second ½], of Thomas Tayler's 'Ffair Aberdâr'.
Cyhoeddwyd 'Ffair Aberdâr' yn Thomas Morgan, Hanes Tonyrefail (Caerdydd, 1899), tt. 105-108. = 'Ffair Aberdâr' was published in Thomas Morgan, Hanes Tonyrefail (Cardiff, 1899), pp. 105-108.

Robyn Ddu Eryri, 1804-1892

Bro Goth Agan Tassow,

Typescript copy, [mid 20 cent.], of 'Bro Goth Agan Tassow', a Cornish song composed, [20 cent., first ¼], by Henry Jenner, based on 'Hen Wlad Fy Nhadau'.
A revised version appears in The Cornish Song Book, ed. by Ralph Dunstan (London, 1929). Also included is a letter concerning the song, 16 December 1967, from P. A. S. Pool, secretary of the Cornish Language Board.

Jenner, Henry, 1848-1934.

Gwlad Canaan,

Llythyr, 15 Mai 1852, oddi wrth Ebenezer Thomas (Eben Fardd) i'r Parch. E[dward] Lloyd, Treffynnon (ff. 1-2), yn cynnwys cerdd ganddo o'r enw 'Gwlad Canaan' (f. 1). = A letter, 15 May 1852, from Ebenezer Thomas (Eben Fardd) to the Rev. E[dward] Lloyd, Holywell (ff. 1-2), enclosing a copy of his poem 'Gwlad Canaan' (f. 1).
Ceir hefyd lythyr ynghylch y llawysgrif oddi wrth E. G. Millward at [J. E.] Davies, [?1950au] (f. 3). Cyhoeddwyd ffacsimili o'r gerdd ac adysgrif o'r llythyr yn Cymru, 18 (1900), 84, 98. = Also included is a letter concerning the manuscript from E. G. Millward to [J. E.] Davies, [?1950s] (f. 3). A facsimile of the poem and a transcript of the letter were published in Cymru, 18 (1900), 84, 98.

Eben Fardd, 1802-1863.

Mo Ṫalaṁ Duṫcais,

Facsimile copy, [?20 cent, second ¼], of a manuscript of 'Mo Ṫalaṁ Duṫcais', a translation of 'Hen Wlad Fy Nhadau' into Irish, by Tadhg Ó Donnchadha (Tadg O'Donoghue, Torna), dated 24 July 1929 and presented to William Jones, Cilfynydd.

Ó Donnchadha, Tadhg, 1874-1949.

Poetry,

Two fly-leaves, from an unidentified volume by one Hugh Thomas [?possibly Hugh Thomas (1673-1720), herald and antiquary], containing two englyns to the owner ('Dau englun Gymraeg er Mr Lewis Jones perchenog y llyfr') by Richard Jones, 30 October 1733 (f. 1); a verse in Latin by 'R. D.' ('Pace tua Amic. Lud: Jones'), [?1733] (f. 1); and 'Speaking (as it were) to the Book after bestowing a Cover to it Sepr 27th 1733' also by 'R[ichard] J[ones]' (f. 1 verso-2 verso).

Jones, Richard, fl. 1733.

Englynion i Falmouth,

Pedair englyn i Falmouth gan 'Morwr o Aeron', [19 gan., ail ½]. = Verses to Falmouth by 'Morwr o Aeron', [19 cent., second ½].

'Morwr o Aeron'.

A New Year's Wish,

Three verses, dated 30 December 1905, by Edward Evan Morgan, Burry Port, sent to Prof. J. Young Evans and family, Trevecka College, as a greeting card.

Morgan, Edward Evan.

Results 1 to 20 of 84