Showing 66 results

Archival description
Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones
Print preview View:

Llythyrau G-H

Llythyrau oddi wrth Megan Lloyd George, Gwyn Griffiths, Kate Bosse Griffiths, William Griffiths, Rowe Harding, Cledwyn Hughes, D. R. Hughes, H. Harold Hughes a T. Rowland Hughes, 1937-1970.

Lloyd George, Megan, 1902-1966

Hanes

Papurau yn ymwneud â gwahanol feysydd hanesyddol yr oedd y Dr Iorwerth Hughes Jones yn ymddiddori ynddynt, 1823, [1919]-[1972], sef hanes lleol, enwau lleoedd, hanes gwrthrychau, hanes Lady Barham a hanes meddygon a meddyginiaeth. Mae yma gymysgedd o ddeunydd megis llythyrau, nodiadau ymchwil, torion papur newydd, llawysgrifau, llyfrynnau a lluniau.

Celfyddydol

Papurau yn ymwneud â diddordeb Dr Iorwerth Hughes Jones mewn celfyddyd, 1926-1972; llythyrau, darluniau a gwahoddiadau i arddangosfeydd, yn ymwneud â'r arlunwyr Evan Walters a Ceri Richards.

Papurau Evan Walters

Papurau yn ymwneud â'r arlunydd Evan Walters, 1926-1971, gan gynnwys llythyrau oddi wrth ac at Evan Walters; brasluniau inc a phensil; torion papur newydd yn ymwneud yn bennaf â'i farwolaeth; deunydd printiedig, megis rhaglenni arddangosfeydd, cerdyn aelodaeth ei dad i'r 'Amalgamated Society of Woodworkers' a'i gerdyn yn nodi cyfraniadau i'r 'Loyal Treboeth Lodge'; mae yma hefyd ffotograff o un o luniau Evan Walters.

Walters, Evan, 1893-1951

Papurau Ceri Richards

Papurau'n ymwneud â'r arlunydd Ceri Richards, 1938-1972, gan gynnwys llythyrau oddi wrth Ceri Richards a Frances Richards at Dr Iorwerth Hughes Jones, ei wraig Elizabeth a'i dad W. Glasnant Hughes Jones, ynghyd â llythyrau gan bobl eraill at Dr Iorwerth Hughes Jones yn ymwneud â Ceri Richards; cardiau nadolig gwreiddiol oddi wrth Ceri a Frances Richards at Dr Iorwerth Hughes Jones a'i wraig; gwahoddiadau i arddangosfeydd; nodiadau ar hanes Ceri Richards a'i deulu; a negatif o lun o Ceri Richards yn Rhoshili.

Richards, Ceri, 1903-1971

Papurau Vernon Watkins

Papurau yn ymwneud â'r bardd Vernon Watkins, 1941-1970, gan gynnwys llythyrau oddi wrtho ef a'i wraig at eu plant ac at Dr Iorwerth Hughes Jones a'i wraig, ynghyd â llythyr oddi wrth Miss J. McConnick at Mrs Iorwerth Hughes Jones, llythyr oddi wrth fam Vernon Watkins at Dr Iorwerth Hughes Jones ar ôl marwolaeth ei mab, a chardiau printiedig yn diolch am gydymdeimlad; torion papur newydd yn ymwneud â Vernon Watkins a'i waith, gan gynnwys adroddiadau ar ei farwolaeth a'r gwasanaethau coffa iddo, ynghyd â rhai ysgrifau coffa; a llun o Caswell Bay.

Watkins, Vernon Phillips, 1906-1967.

Papurau Edward Griffith Dolgellau

Cyfrolau, papurau a dogfennau a gasglwyd gan Edward Griffith, Y.H., 1691-1918, Springfield, Dolgellau, gan gynnwys cofrestr a oedd yn wreiddiol yn gofrestr o'r cytundebau adbryniadau o'r trethi tir yn Sir Feirionnydd, 1799-1804, ond a ddefnyddiwyd wedyn fel llyfr lloffion gan Edward Griffith; llawysgrif yn rhestru aelodau Cymdeithas Ddiwinyddol Capel Salem Dolgellau, a chofnodion o gyfarfodydd y Gymdeithas, 1854-1856 (defnyddiwyd tudalennau gwag y gyfrol gan Edward Griffith i gofnodi amrywiol bethau); dau gopi o ach wedi eu cymryd allan o Lyfr Pantphillip (Llawysgrif NLW 2691), ac achau teulu Cae'r Berllan, Llanfihangel-y-Pennant, Meirionnydd; a phapurau rhydd yn cynnwys erthygl papur newydd, ymrwymiad, derbyneb, ewyllysiau, nodiadau, hanes ac ach teulu Rhys Lewis, cytundeb prentisiaeth, tystysgrifau, copi o achau'r Tuduriaid o Gefnrowen a gweithred.

Griffith, Edward, 1832-1918

Papurau Dr Iorwerth Hughes Jones

  • GB 0210 IOHUJO
  • fonds
  • 1659-1972 (crynhowyd [c.1919]-1972)

Mae'r archif yn adlewyrchu diddordebau amrywiol Dr Iorwerth Hughes Jones, ac yn cynnwys gohebiaeth, papurau personol, nodiadau, ffotograffau, torion papur newydd, a phapurau a dderbyniodd gan eraill.

Jones, Iorwerth Hughes, 1902-1972

Llythyrau cyffredinol

Llythyrau, 1924-1972, oddi wrth nifer o ohebwyr gwahanol at Dr Iorwerth Hughes Jones yn bennaf (ceir rhai llythyrau at ei wraig a'i dad). Mae'r llythyrau hyn yn trafod amrywiol bynciau megis materion celfyddydol a llenyddol; pynciau hanesyddol ac archaeolegol; enwau lleoedd; materion meddygol; gwleidyddiaeth, ac yn arbennig, gwleidyddiaeth Gymreig, gan gynnwys yr ymgyrch dros Senedd i Gymru, materion Plaid Cymru a llwyddiant etholaethol Dr Iorwerth Hughes Jones; materion cyhoeddus yr oedd Dr Iorwerth Hughes Jones yn ymwneud â hwy, megis ymgyrchoedd lleol, a'i aelodaeth ag amrywiol cymdeithasau a mudiadau; ceir cyfeiriadau at yr Ail Ryfel Byd mewn rhai llythyrau; ac yn ogystal â hyn oll fe geir llythyrau sydd yn fwy personol eu naws.

Llythyrau T-W

Llythyrau oddi wrth Ceinwen Thomas, I. R. Thomas, John Ormond Thomas (at y Parch. W. Glasnant Jones), D. J. Williams, Gwilym Owen Williams, Ifor Williams, John L. Cecil Williams a Stephen J. Williams, 1933-1971.

Thomas, Ceinwen H. (Ceinwen Hannah)

Diddordebau

Papurau yn ymwneud â diddordebau'r Dr Iorwerth Hughes Jones, 1823, [1919]-1972, megis hanes, celfyddyd a llenyddiaeth.

Hanes lleol

Papurau yn ymwneud ag ymchwil ar hanes lleol, [1919]-1970, gan gynnwys nodiadau amrywiol ar bynciau a phobl lleol; cerdyn â darlun o dad Ceri Richards arno; nodiadau a llythyr ar y Parch. Isaac Williams; nodiadau ar academi Crwys; nodiadau ar gyfer anerchiad ar hen lyfr eglwys Cilfwnwr (nid yn llaw y Dr Iorwerth Hughes Jones); rhaglen cyfarfodydd sefydlu yn Eglwys Annibynnol y Crwys; llyfr nodiadau ar wahanol gapeli yn cynnwys Ebeneser, Dunvant, yn llaw y Parch. W. Glasnant Jones o bosibl; pennill traddodiadol ar Gastell Ystumllwynarth; nodiadau ar y teulu Mansel; nodiadau ar Cila a'r enw Cila; llun o deulu Lewis, Cila; nodiadau ar Wernllath; nodiadau ar, a lluniau o, Gellihir; cynllun o Gellihir; bwndel o achau teulu; hanes y diwidiant copr yn Abertawe; erthygl papur newydd ar hanes Abertawe wedi'i hysgrifennu gan y Dr Iorwerth Hughes Jones; llyfrau nodiadau, un â nodiadau wedi eu cymryd o lyfr R. Rees, hen ysgolfeistr y Crwys ac un ar hanes achos yr Annibynnwyr yn y Crwys; lluniau o Ysgol John Evans y Crwys; amlenni yn cynnwys lluniau a nodiadau ar, a gan, R. Lewis John; lluniau o Sgwd Gwladys; a thorion papur newydd yn ymwneud â hanes lleol.

Results 1 to 20 of 66