Showing 40 results

Archival description
Only top-level descriptions
Print preview View:

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 16799D.
 • file
 • 1733-[1970].

Casgliad o farddoniaeth amrywiol, 1733-[1970], yn tarddu o nifer o ffynhonnellau, wedi eu derbyn rhwng 1910 a 1970 a'u hel gyda'u gilydd yn y Llyfrgell Genedlethol. = A collection of miscellaneous poetry, 1733-[1970], derived from variou...

Gwlad y Bryniau

 • NLW MS 24054A.
 • File
 • [1909]

Drafft, [1909], yn llaw T. Gwynn Jones o'i awdl 'Gwlad y Bryniau', awdl fuddugol Eisteddfod Genedlaethol 1909, Llundain. = A holograph draft, [1909], of 'Gwlad y Bryniau' by T. Gwynn Jones, the winning awdl at the 1909 Nat...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.

Pryddestau T. D. Gwernogle Evans,

 • NLW MS 9123D.
 • File
 • 1907-1930.

Poems, 1907-1930, submitted for competition at various local eisteddfodau, by T. D. Gwernogle Evans.

Evans, T. Gwernogle (Thomas Gwernogle), 1853-1940.

Cyfansoddiadau a chofnodion Isaac Jones, Diserth,

 • NLW MS 12671C.
 • File
 • [1840x1925] /

A collection of exercise and notebooks, and a few loose leaves, containing poems, prose compositions, and miscellaneous memoranda [by, and in the hand of, Isaac Jones, Diserth, co. Flint]. The literary compositions, most of which are in draft form...

Jones, Isaac, Betws yn Rhos

Cerddi Gwydderig,

 • NLW MS 22197D.
 • File
 • 1920.

The second of three volumes containing indexed transcripts by Mrs Mary A. Jones, Johannesburg, of poetry in Welsh by her uncle Richard Williams (Gwydderig, 1842-1917).

Gwydderig, 1842-1917.

Cerddi,

 • NLW MSS 22064-65A, 22066B.
 • File
 • [late 19 cent. x early 20 cent.] /

Autograph poetry by Richard Jones ('Glan Ednant').

Jones, Richard, 1852-1927.

Gwaith 'Sarnicol',

 • NLW MS 12178B.
 • File
 • [1944] /

A volume entitled 'Odlau'r Aelwyd' by Thomas Jacob Thomas ('Sarnicol'), being a selection of holograph poetry in strict and free metres. The selection was made in 1944, with a view to publication.

Sarnicol, 1873-1945

Y Llenor,

 • NLW MS 12069E.
 • File
 • 1925-1927.

Original manuscripts and typescripts of editorial notes, articles, poems, and reviews published in Y Llenor during the period 1925-1927.

Gwlad y Bryniau

 • NLW MS 16132A.
 • File
 • [1909]

Copi têg, [1909], yn llaw T. Gwynn Jones o'i gerdd 'Gwlad y Bryniau', yr awdl fuddugol yng nghystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol 1909, Llundain. = A holograph fair copy, [1909], of 'Gwlad y Bryniau' by T. Gwy...

Jones, T. Gwynn (Thomas Gwynn), 1871-1949.

Great War Diary

 • NLW MS 23924A.
 • File
 • 1914-1916

Notebook, 1914-1916, kept by Nursing Sergeant Davies of 'C' section of the 130th (St John) Field Ambulance unit, attached to the 38th (Welsh) Division of the British Army. It includes a diary, November 1914-June 1916 (ff. 1-12), describi...

Cerdd gan Waldo Williams,

 • NLW MS 23897B.
 • file
 • 1955-1956.

Copi o E. Llwyd Williams a Waldo Williams, Cerddi'r Plant, 2il arg. (Aberystwyth, 1955), yn cynnwys cerdd ddi-deitl, 6 Mai 1956, gan Waldo Williams, yn llaw yr awdur, wedi ei gyflwyno i Enid Jones (t. 2). Cyhoeddwyd a thrafodwyd y gerdd yn er...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Scrap-book,

 • NLW MS 23375D.
 • File
 • 1856-1936 /

A scrap-book compiled by Laura Pughe (née Parry, 'Meillionen Gwynedd', 1835-1936), Helygog, Brithdir, co. Merioneth, containing poetry, 1856-1936, addressed to herself, her husband Robert Pughe (d. 1882), and their family, including poet...

Pughe, Laura, 1835-1936

Cerddi,

 • NLW MS 23347A.
 • File
 • 1869-1920 /

A volume containing poetry, mostly in Welsh, by William Edwards ('Cynlaisfab', d. 1920s), Glantawe, Ystradgynlais, co. Brecon, and afterwards of Blaengwynfi, co. Glamorgan, composed 1869-1920 and including poems entered for competition a...

Edwards, William, 1832-1920

Barddoniaeth,

 • NLW MS 12104B.
 • File
 • [1914x1918] /

An exercise book containing poems apparently written by a soldier from Anglesey [J. Thomas, Llangwyllog] during the Great War 1914-1918. Among the titles are 'Deigryn ar fedd cyfaill a laddwyd ar y Somme yn 1916', 'Fechgyn Hen Eglwy...

Thomas, J., Llangwyllog

Barddoniaeth amrywiol,

 • NLW MS 14918B.
 • file
 • 1902-[1917].

Casgliad o dair cerdd holograff Cymraeg, 1902-[1917], a roddwyd i'r Llyfrgell Genedlaethol gan wahanol ffynonellau rhwng 1934 a 1956. = A collection of three holograph Welsh poems, 1902-[1917], received by donation from various sources by the...

Barddoniaeth Richard ap Hugh,

 • NLW MS 11487D.
 • File
 • 1876-1928 /

A volume containing holograph poetry, largely in free metre, written during the period 1876-1928 by Richard ap Hugh, Bala. At the beginning of the volume is an alphabetical index of titles ('Cynnwysiad'). Inset is a holograph poem entitl...

Richard ap Hugh, 1859-1931

Barddoniaeth John Minton,

 • NLW MS 12273i-iiB.
 • File
 • [1901x1939] /

Two volumes of holograph poems in free metres and a few 'englynion' ('Syml Gynhyrchion') composed by John Minton, J.P., Treorchy, co. Glamorgan. Each volume contains a list of contents, Welsh syntactical rules ('Cyfarwyddi...

Minton , John.

Llythyrau Waldo Williams,

 • NLW MS 23896D.
 • file
 • 1943-1998 /

Saith llythyr a dau gerdyn, 1943-1968, oddi wrth Waldo Williams at Anna Wyn Jones (née Richards), Mynachlog Nedd, ei gyd-athro yn Ysgol Botwnnog, 1942-1944 (ff. 1-38). = Seven letters and two cards, 1943-1968, in Welsh, from Waldo Williams to Anna...

Williams, Waldo, 1904-1971.

Cerddi,

 • NLW MS 21886i & iiB.
 • File
 • 1930-1945 /

A notebook containing autograph poetry by David J. Owen ('Dewi Gwyrfai'), Waunfawr, Caernarfon, composed mainly between 1919 and 1943, together with memorial verses to him. Poems found loose inside the volume have been filed separately (...

Dewi Gwyrfai, 1877-1945

Cerddi,

 • NLW MS 22040A.
 • File
 • 1887-1903 /

Verses and hymns, 1887-1903, by the Reverend James Tegryn Phillips ('Iago Tegryn'), Hebron, co. Pembroke, together with a few biographical details concerning him.

Phillips, James Tegryn

Results 1 to 20 of 40