Showing 56598 results

Archival description
NLW Archives and Manuscripts Welsh
Advanced search options
Print preview View:

Eisteddfod Genedlaethol Cymru - cyfansoddiadau a beirniadaethau

  • GB 0210 CYFANS
  • Fonds
  • 1887-2019 (gyda bylchau)

Cyfansoddiadau amrywiol a gyflwynwyd i gystadlaethau llenyddol a cherddorol Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 1887-2018. Yn eu plith ceir awdlau, pryddestau, cywyddau, englynion, englynion ysgafn, baledi, sonedau, straeon byrion, blogiau, llên meicro...

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Cystudd olaf Waldo Williams

Atgofion ar ffurf drafft am gystudd olaf Waldo Williams yn llaw 'Dai', sef David Williams, nai Waldo Williams (mab ei frawd, Roger Williams (am Roger Williams, gweler dan Aelodau eraill teulu Waldo Williams)). Ymysg eraill a grybwyllir y...

Arysgrif carreg fedd John a Mary William

Llungopi o arysgrif carreg fedd John a Mary William, rhieni David (Dafydd neu Dafi) Williams, tad John Edwal Williams, ym mynwent Capel y Bedyddwyr, Llanddewi Felffre, yr arysgrif gwreiddiol yn llaw Dilys Williams, merch John Edwal.

Erthyglau i'r wasg gan John Edwal Williams

Llungopïau o erthyglau gan John Edwal Williams a gyhoeddwyd yn y Narberth, Whitland & Clynderwen Weekly News yn ystod y 1920au, yn bennaf dan y ffugenw 'John Dewsland', ynghyd â llythyr i'r wasg yn ymateb i'r erthyglau.

Angharad Williams (née Jones)

Deunydd gan, ym meddiant neu'n ymwneud ag Angharad Williams (née Jones), mam Waldo Williams, gan gynnwys llyfr lloffion a gasglwyd ynghyd gan Angharad; llyfrau nodiadau yn llaw Angharad; cyfrifiadau a gwybodaeth achyddol yn ymwneud â theulu A...

William Price Jones

Cardiau post, un â marc post 19 Rhagfyr 1915 a'r llall â marc post aneglur, yn dwyn cyfarchion Nadolig at 'Mrs J. E. Williams' (Angharad Williams) oddi wrth ei brawd, William Price Jones. Mae'r cyfeiriad 'Oak or Elm Cotta...

Syr Henry Jones

Coeden deulu Syr Henry Jones, brawd John Jones, tad Angharad Williams (née Jones), a luniwyd - yn ôl nodyn [yn llaw David Williams, nai Waldo a gor-nai Angharad] ar ymyl y ddalen gefn - gan Jean Ware (bellach Hunt, ganed Jones) (a oedd, yn ôl tyst...

Elias Henry Jones

Llungopi o erthygl yn Yr Herald Cymraeg am Elias Henry Jones, mab Syr Henry Jones, a oedd yn frawd i John Jones, tad Angharad Williams (née Jones). Mae'r erthygl yn cynnwys lluniau o Tony Walker a Gail Kincaid, ŵyr ac wyres Elias Henry Jones...

Llythyr at Dilys Williams oddi wrth Jean Hunt

Llythyr di-ddyddiad at Dilys Williams oddi wrth Jean Hunt (gynt Ware, ganed Jones), a oedd (yn ôl tystiolaeth coeden deulu - gweler Achau teuluol a chyfrifiadau dan bennawd Angharad Williams (née Jones)) yn wyres i Syr Henry Jones, brawd i John Jo...

David Williams

Deunydd yn bennaf yn llaw David Williams, nai Waldo Williams, sef mab Roger Williams, brawd Waldo, a'i wraig Edith (gweler Roger Williams dan bennawd Aelodau eraill teulu Waldo Williams). David Williams yw rhoddwr y casgliad hwn o bapurau Wa...

Atgofion am Gwladys Llewellyn

Atgofion ar ffurf drafft am Gwladys Mary Llewellyn, Rhosaeron, Clunderwen, Sir Benfro [yn llaw 'Dai', sef David Williams] (gw. Alan Llwyd: Waldo: Cofiant Waldo Williams: 1904-1971 (Y Lolfa, 2014), tud. 359). Am Gwladys Llewellyn, gweler ...

Gwladys Llewellyn

Deunydd yn cynnwys gohebiaeth wedi'i gyfeirio at Gwladys Llewellyn ac ysgrif goffa iddi.

Coeden deulu teulu Llewellyn

Llungopi o goeden deulu teulu Llewellyn, sy'n cynnwys Linda Llewellyn (yn ddiweddarach Williams), gwraig Waldo Williams. Lluniwyd y goeden deulu gan R. G. Thorne, Ionawr 1980 (gweler nodyn ar frig y ddalen).

Deunydd amrywiol

Deunydd amrywiol na ellid ei gategorïo dan unrhyw bennawd penodol, yn cynnwys yn bennaf bapurau newydd a thorion papurau newydd.

Results 1 to 20 of 56598