Showing 973 results

Archival description
File Welsh
Print preview View:

'Buchedd Dewi'

Sgript 'Buchedd Dewi' gan Moelwyn Merchant gyda chyfieithiad Norah Isaac a chyfarwyddiadau llwyfan wedi'u hychwanegu ganddi. Fe'i perfformiwyd ar Ddydd Gŵyl Dewi 1976 yn Eglwys Llanddewi Brefi. Ceir hefyd nodiadau am wisgoedd y...

Merchant, W. Moelwyn (William Moelwyn), 1913-

'Canu Cynnar Waldo'

Llyfr nodiadau yn dwyn yr arysgrif 'Cerddi Cynnar Waldo' a dau nodyn arall (un dyddiedig 10 Mai 1979) yn llaw Dilys Williams, chwaer Waldo, y gyfrol yn cynnwys copïau teg a drafft o Hiraeth (cyfres o dair soned), Yr Hen Le, Efe, Ei Hirae...

'Colofn Awen'

Cyfrol yn cynnwys torion, Tachwedd 1916-Rhagfyr 1918, o 'Colofn Awen', colofn Cybi yn Yr Udgorn, papur newydd ardal Pwllheli (ff. i, 1-77 (rectos a 64 verso yn unig), tu mewn i'r clawr cefn). Defnyddiwyd y gyfrol yn wreiddiol gan Cy...

Cybi.

'Colofn Awen'

Cyfrol yn cynnwys torion, Rhagfyr 1918-Mehefin 1921, o 'Colofn Awen', colofn Cybi yn Yr Udgorn, papur newydd ardal Pwllheli (ff. 1-72 (rectos yn unig), 73-75, 76 recto-verso, tu mewn i'r clawr cefn). = A volume containing pasted-in ...

Cybi.

'O Eifion i Arfon'

Cyfrol yn cynnwys torion, 1921, o golofn Cybi 'O Eifion i Arfon' yn Y Genedl Gymreig, yn ogystal ag ambell i ysgrif arall ganddo i'r wasg, 1918-1921 (ff. 1-27). = A volume containing pasted-in cuttings, 1921, of Cybi's column &...

Cybi.

Abergwaun Group of the Peace Pledge Union

Llyfr nodiadau yn cynnwys cofnodion cangen Abergwaun o Undeb y Llw o Blaid Heddwch (Peace Pledge Union), 1939-1945, y rhan helaethaf o'r cofnodion yn llaw Dilys Williams, ysgrifennyddes yr Undeb, gydag un cofnod (dyddiedig 6 Rhagfyr 1939) wed...

Achau teuluol a chyfrifiadau

Llungopïau a chopïau gwreiddiol o goeden deuluol Angharad Williams (née Jones), yn olrhain manylion teulu ei mam, Margaret Jones, oddi ar Elias Jones, Cwm, Llangernyw. Mae rhai o'r dalennau yn llaw David Williams, nai Waldo Williams a gor-na...

Addysg i oedolion

Llyfrau nodiadau yn cynnwys nodiadau darlithiau ar gyfer cyrsiau a gynhaliwyd gan Gymdeithas Addysg y Gweithwyr (WEA) yng Nghorwen a Dinbych, Dinbych a Henllan a'r Rhyl ar lenyddiaeth Gymraeg.

Results 1 to 20 of 973