Print preview Close

Showing 15 results

Archival description
Morgan, Prys
Print preview View:

Correspondence : 1975

Includes letters from Ruth Pryor (10); Glyn Jones (3); Alan Rudrum (7); Chris Torrance (2); Brian Keeble (11); Désirée Hirst (7); David [Dai] Smith (5); David Blamires (3); A. G. Prys-Jones (5); Gwyn Williams (3); Bernard Lloyd; Sally Roberts Jones (14); John Stuart Williams (3); Arthur Giardelli (2); Raymond Garlick (9); Gillian Clarke (8); Leslie Norris (5); Richard Poole (6); Nancy K. Sandars; Dora Polk (2); Ray Howard-Jones (9); Francis Jones (3); Ruth Bidgood (2); Jeremy Hooker (6); John Ormond (4); Austen Wilks (8, including a typescript draft of the article 'Derry Ormond tower: a Welsh landscape artefact'); Dannie Abse (2); J. P. Ward (4); John Pikoulis (8); Roy Thomas (3); Tony Curtis (4); Don Dale-Jones; Sam Adams (3); John Idris Jones (2); Aneirin Talfan Davies (2); John Ackerman; Harri Webb (3); Paul Ferris; John Petts; Alun Richards (2); Glyn Tegai Hughes; Belinda Humfrey; Patrick Thomas; Philip Pacey; and Prys Morgan.

Pryor, Ruth

Correspondence : 1978

Includes letters from Gillian Clarke (9); Emyr Humphreys; Jeremy Hooker (5); Leslie Norris (5, including a typescript draft of the poem 'Hyperion'); Meic Stephens (26); John Davies (6); Bedwyr Lewis Jones (3); Prys Morgan (2); A. G. Prys-Jones (3); John Ormond (2); Cary Archard; David Harries (6); Glyn Jones (5); Sam Adams (2); Robin Gwyndaf; Sorley MacLean; Belinda Humfrey (6); Ruth Bidgood (3); Sally Roberts Jones; Rhys Davies; Kay Harris; Dora Polk (2); Ken Edward Smith; Maxwell Fraser; Brian Howells (3); and Robert Morgan.

Clarke, Gillian, 1937-

Correspondence : 1979

Includes letters from Meic Stephens (36); Leslie Norris (3); Gillian Clarke (7); Jeremy Hooker (4); Sam Adams (3); Ruth Bidgood (7); Jon Dressel (6); Tony Bianchi (7); Gerard Casey (4); John Davies; Robin Gwyndaf; Raymond Garlick (3); Sally Roberts Jones (5); J. P. Ward (5); R. S. Thomas (2); Dannie Abse; Glyn Jones (4); John Tripp (4); A. G. Prys-Jones (6, including a letter to J. P. Ward); Prys Morgan (3); Walford Davies (4); Francis Jones (3); Dora Polk (2); Cary Archard (3); and Alison Bielski.

Stephens, Meic

Correspondence : 1982

Includes letters from Sally Roberts Jones (5); John Davies (5); Ruth Bidgood (9); G. O. Jones; Glyn Jones (5); A. G. Prys-Jones (3); Meic Stephens (18, including a copy of a letter to R. Geraint Gruffydd); Tony Curtis (3); Douglas Bassett (5); Prys Morgan; Gerard Casey (4); Emyr Humphreys (2); Raymond Garlick (4); J. P. Ward (2); John Osmond (2); Walford Davies (5); Greg Hill (3); Peter Finch; Leslie Norris (2); Joseph Clancy; Sam Adams (3); Dora Polk; Nigel Jenkins (4); Gwyn Jones (2); Gillian Clarke (2); Kay Harris; and Dai Smith (2).

Jones, Sally Roberts

Correspondence : M,

Includes letters from Catherine Macdonald Maclean (4), Reginald Moore (2), Roland Mathias (131), Ralph Maud (8), W. Moelwyn Merchant (3), Robert Minhinnick (17), Harriet Monroe (6), William Montgomerie (2), Dyfnallt Morgan (14), Prys Morgan (10), Robert Morgan (111), T. J. Morgan (12), Jan Morris, and Edwin Muir (3).

Correspondence: 1972-1981,

Includes letters from Glyn Jones; John Tripp (2); Arthur Giardelli; Prys Morgan (2); Raymond Garlick (2); Moelwyn Merchant; Philip Owens (2); Robin Gregory; Leslie Norris (5); A. G. Prys-Jones (4); Philip Pacey; Dannie Abse; Sam Adams (2); Charles Kohler; Andrew McNeillie (2); Roger Conover (4); and Peter Dent.

Jones, Glyn, 1905-1995.

Gohebiaeth gyffredinol: 1967

Mae'r ffeil yn cynnwys llythyrau sy'n trafod gwaith yr Academi o ddydd i ddydd dan ysgrifenyddiaeth Euros Bowen a Gwyn Thomas, a threfniadau Cynhadledd Caredigion Taliesin yn benodol, ynghyd â sylwadau ar gyhoeddi Taliesin. Mae'n cynnwys llythyrau gan, a chyfeiriadau at, nifer fawr o lenorion adnabyddus, yn eu plith; John Rowlands, J. M. Edwards, Gerald Morgan, Ifan Gruffydd, Tudur Jones, J. R. Jones, Meic Stephens, Emyr Jones, Dafydd Glyn Jones, Islwyn Ffowc Elis, Harri Pritchard Jones, Derec Llwyd Morgan, Eigra Lewis Roberts, Gareth Alban Davies, R. Bryn Williams, Harri Gwyn a Nesta Wyn Jones. Ceir cyfeiriadau at roi Gwobr Griffith John Williams i Crwydro Sir Faesyfed, Ffransis Payne.

Bowen, Euros,

Gohebiaeth gyffredinol/General correspondence

Yn cynnwys llythyrau oddi wrth/Includes letters from: A. D. Carr; Syr/Sir Goronwy Daniel; Owen Edwards, BBC; Gwyn Erfyl; June Gruffydd; Prys Morgan; Jan Morris; Delwyn Phillips; Dewi Watkin Powell; Emyr Price; Manon Rhys; Ted Spanswick; Meic Stephens; Ned Thomas.

Carr, A. D. (Anthony D.), 1938-

History of Wales,

  • NLW MS 23181C.
  • File
  • 1896, [c. 1970] /

An essay on the history of Wales by an unidentified author, 'Historicus', 1896, together with a related letter, [c. 1970], from Prys T. J. Morgan to Ralph A. Griffiths.

'Historicus' and Prys T. J. Morgan.

Llythyrau M (Morgan-Moss)

Llythyrau, [1922]-[1968]. Ymhlith y gohebwyr mae Derec [Llwyd Morgan] (4), Dyfnallt Morgan (3), Elena Puw Morgan (1), Herbert Morgan (2), Prys Morgan (1), T. J. Morgan (9), R[hys] Hopkin Morris (1) a Gwenfron Moss (1).

Morgan, Derec Llwyd

R. Williams Parry

Cerddi gan R. Williams Parry, 1937, a llythyrau oddi wrth J. O. Williams, 1967, a Thomas Parry, 1971, a drafft o erthygl Prys Morgan yn ymwneud â'r cerddi a gyhoeddwyd dan y teitl 'Manylder Cyfewin R. Williams Parry', Y Genhinen 22 (1972), tt. 31-33.

Parry, Robert Williams

Llythyrau

Mae'r gyfres yn cynnwys llythyrau oddi wrth W. Ambrose Bebb, Gomer Roberts, Prys Morgan, T. H. Parry Williams, yr Athro Gwyn Jones, Cynan a G. J. Williams.

Llythyrau,

Llythyrau oddi wrth gyfranwyr i Taliesin gan gynnwys rhai oddi wrth Euros Bowen (13), Harri Pritchard Jones (2), Gareth [Alban Davies] (3), Rhydwen Williams (2), Gwyn Williams, Steve Eaves (3), Gerallt [Jones] (4), Gwilym R. [Jones], [R.] Bryn [Williams] (2), [T.] Llew [Jones], Hafina Clwyd, J. Gwyn Griffiths (3), Prys [Morgan] (3), Aled Jones-Williams, Gwyn Thomas (15), J. R. Jones, Bedwyr [Lewis Jones], John Rowlands, Mari [Ellis], Leslie [Richards], Eluned Phillips, Nesta [Wyn Jones] (2), Bryan [Martin Davies] (7), Derec [Llwyd Morgan] (3), Siôn Eirian (3), B[en] B[owen] T[homas], W. D. [Williams] (4), Iorwerth [Peate] (3), Kate Roberts, Caradog [Prichard] (5), Eigra [Lewis Roberts], Meic [Stephens], Harri [Gwynn], Islwyn [Ffowc Elis] (2), Gwenallt, John [Gwilym Jones], a Dyddgu [Owen].

Bowen, Euros.

Llythyrau J-N,

Llythyrau, [1948]-[1983], gan gynnwys rhai oddi wrth Bedwyr Lewis Jones, Bobi Jones (2), Dafydd Glyn Jones, E. D. Jones, F. Wynn Jones, Glyn Jones, Gwilym R. Jones, J. E. Jones, John Gwilym Jones (2), Kitty Idwal Jones, Henry Lewis, [D.] Tec[wyn] Lloyd (8), Alan Llwyd (2), Tom Macdonald, Awen Mona, Prys Morgan, T. J. Morgan, James Nicholas (3), a W. Rhys Nicholas.

Jones, Bedwyr Lewis