Showing 273 results

Archival description
Llyfrgell Genedlaethol Cymru = The National Library of Wales fonds Only top-level descriptions Welsh
Print preview View:

Papurau Elfyn Jenkins,

 • GB 0210 ELFINS
 • fonds
 • 1950-1955 /

Papurau ymchwil Elfyn Jenkins, 1950-1955, yn ymwneud â thafodiaith Llŷn, sir Gaernarfon, a fwriadwyd ar gyfer gradd MA, gan gynnwys drafftiau llawysgrif a theipysgrif o'r traethawd anorffenedig = Research papers, 1950-1955, of Elfyn Jenkins r...

Jenkins, Elfyn.

Papurau Tom Williams, Temple Bar,

 • GB 0210 TOMAMS
 • fonds
 • [c. 1919x1986] /

Papurau Tom Williams, [c. 1919x1986], yn cynnwys nodiadau, copïau llawysgrif o erthyglau ac ysgrifau ar lenyddiaeth a chrefydd, a thorion o'r wasg o rai o'r erthyglau = Papers of Tom Williams, [c. 1919x1986], comprising notes, manuscript...

Williams, Tom, 1899-1986

Papurau Gwilym Wyn,

 • GB 0210 GWIWYN
 • fonds
 • [?1870au]-[cyn 1914] /

Papurau Gwilym Wyn yn cynnwys barddoniaeth a rhyddiaith, beirniadaethau eisteddfodol, traethodau a nodiadau ar gyfer sgyrsiau a phregethau, [1852]-[1914] = Papers of Gwilym Wyn comprising poetry and prose works, eisteddfodic adjudications, essays ...

Gwilym Wyn, 1852-1914

Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg Ceredigion,

 • GB 0210 CYMION
 • fonds
 • 1964-1969 /

Papurau Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion, 1964-1969, yn cynnwys cofnodion sefydlu'r gangen,1964, a chofnodion, gohebiaeth a thorion o'r wasg,1964-1969 = Papers of Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, Rhanbarth Ceredigion, 1964-1...

Cymdeithas yr Iaith Gymraeg. Rhanbarth Ceredigion.

Papurau'r Parch. J Arwyn Phillips,

 • GB 0210 JARIPS
 • fonds
 • [c. 1981]-1993 /

Papurau ymchwil yn ymwneud â'i draethawd MTh 'Bywyd a Gwaith William Williams o'r Wern 1781-1840' (Bangor, 1981) a'i draethawd MPhil 'Astudiaeth hanesyddol o Annibynwyr Siroedd Dinbych a Fflint 1863-1953 (Bangor, 1993...

Phillips, J. Arwyn, 1935-1993

Papurau Cassie Simon,

 • GB 0210 CASMON
 • fonds
 • 1932-1989 /

Papurau Cassie Simon yn ymwneud â Chôr Plant Cwmdwr neu â phlant a hyfforddwyd ganddi,yn cynnwys rhaglenni cyngherddau, 1932-1986; posteri, 1947-1958; torion papur newydd, 1933-1974; beirniadaethau eisteddfodau a thystysgrifau, 1947-1956; a gohebi...

Simon, Cassie, 1898-1989

Papurau Cymdeithas Gelfyddyd Llyfrgell Genedlaethol Cymru,

 • GB 0210 CGLLGC
 • fonds
 • 1965-1985 /

Cofnodion, 1965-1984; gohebiaeth,1974-1985; a phapurau amrywiol, [1977]-1985, yn cynnwys deunydd yn ymwneud ag Eisteddfod y Llyfrgell,1985 = Minutes, 1965-1984; correspondence, 1974-1985; and miscellaneous papers, [1977]-1985, including material c...

National Library of Wales. Arts Society.

CMA: Cofysgrifau Capel Elim, Llanddeiniol,

 • GB 0210 ELIM
 • fonds
 • 1859-1986 /

Mae'r fonds yn cynnwys llyfr casgliadau misol at y weinidogaeth Capel Elim, Llanddeiniol, Ceredigion, 1859-1869, a llyfrau'r eisteddleoedd, 1901-1986.

Capel Elim (Llanddeiniol, Ceredigion, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bethania, Corris Uchaf

 • GB 0210 BETHCU
 • fonds
 • 1897-1919

Mae'r fonds yn cynnwys Cofrestr Aelodau Cymdeithas Dirwestol y Methodistiaid Calfinaidd, 1897-1919, a Llyfr Casgliad yr Ugeinfed Ganrif, 1901-1903.

Capel Bethania (Corris, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Gwynfa, Y Ffrith

 • GB 0210 GWYNFA
 • fonds
 • 1926-1991

Mae'r fonds yn cynnwys Llyfr Casgliad y Weinidogaeth, 1926-1949, a Llyfr Cyfrifon, 1956-1991.

Capel Gwynfa, Ffrith (Hope, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bwlchgwynt, Tregaron

 • GB 0210 BWLTRE
 • fonds
 • 1871-1912

Mae'r fonds yn cynnwys Llyfrau Cyfrifon Casgliadau, 1871-1912, a Llyfr yr Ysgrifennydd, 1898-1902.

Capel Bwlchgwynt (Tregaron, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seilo, Johnstown

 • GB 0210 SEILOJ
 • fonds
 • [?1935]-1999

Mae'r fonds yn cynnwys ffolder o gofysgrifau cyffredinol yn ymwneud ag agweddau o weinyddu'r Eglwys a'i gweithgareddau cymdeithasol.

Capel Seilo (Johnstown, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Bethel, Talsarnau

 • GB 0210 BETTAL
 • fonds
 • 1837-1865

Mae'r fonds yn cynnwys adysgrifau, 1807-1865, o gofrestri genedigaethau a bedyddiadau Capel Bethel, Talsarnau.

Bethel Chapel (Talsarnau, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Borth-y-Gest

 • GB 0210 BORTHG
 • fonds
 • 1905-1929

Mae'r fonds yn cynnwys cofrestr Casgliad y Weinidogaeth, Capel Ebeneser, Borth-y-Gest, 1905-1929.

Capel Ebeneser (Borth-y-Gest, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel y Rhos, Rhuthun

 • GB 0210 RHOSUN
 • fonds
 • 1861-1869

Mae'r fonds yn cynnwys llyfr derbyniadau a thaliadau, 1861-1869, a llyfr yr Eisteddleoedd, 1873-1880.

Capel y Rhos (Ruthin, Denbighshire, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Maesgeirchen, Bangor

 • GB 0210 MAESGN
 • fonds
 • 1974-2000

Cofnodion Capel Maesgeirchen, Bangor, gan gynnwys llyfr tocyn aelodaeth, 1974-1994, cyfrol o gyfrifon ariannol, 1990-1997, a phapurau gweinyddol amrywiol yn cynnwys cyfrifon a phapurau ariannol, llythyrau ariannol a llythyrau i'r aelodau, adr...

Capel Maesgeirchen (Bangor, Wales)

CMA: Cofysgrifau Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan

 • GB 0210 YSBYTY
 • fonds
 • 1817, 1933-1963

Mae'r fonds yn cynnwys cyfrol o gofnodion ariannol, 1933-1963, ar gyfer Capel Seion, Ysbyty Ifan, Tir Ifan, a dydd lyfr Ysgol Sul Gwernihowel [Gwernhywel], 1817.

Capel Seion (Ysbyty Ifan, Wales)

Results 61 to 80 of 273